BPT LEASING, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 203 69225 459 11024 493 05823 961 30023 030 383
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 421 841
Bežná likvidita III. stupeň 363,8679,6663,2247,146,10
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 421 841
Časové rozlíšenie aktív 23 06121 0636 25737 89481 329
Časové rozlíšenie pasív 80,007 081848,006 9271 905
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,35-3,4714,24-2,755,27
Celkové tržby 1 506 8382 433 3051 779 9283 196 8560,0000
Celkový dlh 122 444305 940293 285379 3352 150 738
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 318 981-8 712 216-9 386 705-5 860 261-2 060 566
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,62290,38250,78170,41790,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 318 9818 712 2169 386 7055 860 2613 482 407
Čistý cash flow 606 765-674 4893 526 444-721 2113 482 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 194 7941 240 2441 735 3491 797 1681 145 098
Čistý zisk 938 602930 8341 391 3931 336 0711 083 083
Čistý zisk v minulom roku 930 8341 391 3931 336 0712 881 5172 823 953
Cudzie zdroje -26 081 168-25 146 089-24 198 925-23 575 038-20 877 740
Daň z príjmov 256 192309 410343 956461 0970,0000
Daň z príjmov v minulom roku 309 410343 956461 097813 3570,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 256 192309 410343 956461 0970,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 815 7698 446 9637 806 07110 909 4339 907 645
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 7821 2591 991876,94914,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,294,965,161,801,18
Doba obratu aktív 8 5704 9999 2483 4362 398
Doba obratu pohľadávok 4 9932 9184 9382 4411 946
Doba obratu zásob 269,55217,78496,58107,7342,97
Doba splácania záväzkov 18,3047,89117,8241,2873,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,8338,1293,5137,6368,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,0625,3516,636,760,0000
EBIT v minulom roku 1 240 2441 735 3491 797 1683 697 1883 012 790
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 194 7941 240 2441 735 3491 797 1681 145 098
EBITDA 7 370145 854420 724513 451391 475
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 370145 854420 724513 451391 475
Finančná páka 1,001,011,011,021,10
Finančné účty 9 318 9818 712 2169 386 7055 860 2613 482 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9953-0,9877-0,9880-0,9839-0,9065
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99530,98770,98800,98390,9065
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 97 905148 0091 048 665494 481252 714
Krátkodobé pohľadávky 5 449 5416 411 9225 272 7606 115 0568 780 223
Krátkodobé záväzky 42 284194 129247 659262 414660 308
Krytie dlhovej služby 92,1320,60496,1474,126,13
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000062 015
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00002 314188 837
Náklady na predaný tovar 953 2881 637 186935 6452 486 7203 292 901
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 843 3921 479 630767 2592 320 4233 096 231
Neobežný majetok 924 642931 725941 374313 610414 270
Obežný majetok 25 255 98924 506 32223 545 42723 609 79622 534 784
Obrat neobežného majetku 1,211,991,038,128,46
Obrat zásob 1,351,680,73503,398,49
Odpisy 53 92454 556104 396121 846124 463
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 96227 27852 19860 923124 463
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 96227 27852 19860 9230,0000
Osobné náklady 374 732257 117452 286232 3470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 06921 62120 18441 622189 342
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 103 60423 77621 72522 65250 581
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 075102 74534 95643 0060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 992 526985 3901 495 7891 457 9171 207 546
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,301,1614,563,970,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,4027-0,27721,98-0,22560,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,43420,86160,06870,25180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,37960,71080,05580,16521,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5437-0,36293,65-0,28340,9933
Pohľadávky z obchodného styku 22 29625 27813 67312 57311 323
Pohotová likvidita II. stupeň 349,1575,2759,0244,605,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -42,9837,28-6,8632,69-6,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000056,15
Pridaná hodnota 162 702221 52831 06458 503212 913
Primárna platobná neschopnosť 0,31734,062,563,420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 219,9743,3037,7721,761,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,612,100,69710,73885,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,612,100,69710,73885,49
Služby 92 356145 036152 688143 871176 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 203 69225 459 11024 493 05823 961 30023 030 383
Spotreba materiálu… 17 54012 52015 69822 42620 006
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00001 421 841
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 115 9901 858 7141 279 9092 545 2233 505 814
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000313 2000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 919 3291 651 700770 3592 332 3403 218 749
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 196 661207 014196 350212 883287 065
Účtovný cash flow 606 765-674 4893 526 444-721 2113 482 407
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00001 421 841
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000018,46
Vlastné imanie 26 081 16825 146 08924 198 92523 575 03820 877 740
Všetky záväzky 122 444305 940293 285379 3352 150 738
Výnosy budúcich období krátkodobé 80,007 081848,006 9271 825
Výsledok hospodárenia -46 55491 298435 343391 60530 173
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -46 55491 298435 343391 60530 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 938 602930 8341 391 3931 336 0711 083 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 930 8341 391 3931 336 0712 881 5172 823 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 194 7941 240 2441 735 3491 797 1681 341 969
Zásoby 622 841882 8411 043 841684 856364 509
Záväzky 122 444305 940293 285379 3352 150 738
Záväzky z obchodného styku 7 075102 74534 95643 0060,0000
Zisk pred zdanením 1 194 7941 240 2441 735 3491 797 1681 341 969
Zmena EBIT 0,96340,71470,96560,48610,3801
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000194 1850,0000236 839