BPT LEASING, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 344 95226 203 69225 459 11024 493 05823 961 300
Bežná likvidita III. stupeň 170,67363,8679,6663,2247,14
Časové rozlíšenie aktív 3 28523 06121 0636 25737 894
Časové rozlíšenie pasív 22 50080,007 081848,006 927
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,0514,35-3,4714,24-2,75
Celkové tržby 1 451 0481 506 8382 433 3051 779 9283 196 856
Celkový dlh 155 219122 444305 940293 285379 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 014 257-9 318 981-8 712 216-9 386 705-5 860 261
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,74340,62290,38250,78170,4179
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 014 2579 318 9818 712 2169 386 7055 860 261
Čistý cash flow -304 724606 765-674 4893 526 444-721 211
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 375 1461 194 7941 240 2441 735 3491 797 168
Čistý zisk 1 078 672938 602930 8341 391 3931 336 071
Čistý zisk v minulom roku 938 602930 8341 391 3931 336 0712 881 517
Cudzie zdroje -26 167 233-26 081 168-25 146 089-24 198 925-23 575 038
Daň z príjmov 296 474256 192309 410343 956461 097
Daň z príjmov v minulom roku 256 192309 410343 956461 097813 357
Daň z príjmov z bežnej činnosti 296 474256 192309 410343 956461 097
Dlhodobé pohľadávky 8 651 5929 815 7698 446 9637 806 07110 909 433
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 6311 7821 2591 991876,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,627,294,965,161,80
Doba obratu aktív 9 8398 5704 9999 2483 436
Doba obratu pohľadávok 5 8624 9932 9184 9382 441
Doba obratu zásob 302,09269,55217,78496,58107,73
Doba splácania záväzkov 36,5018,3047,89117,8241,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,1013,8338,1293,5137,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,493,0625,3516,636,76
EBIT v minulom roku 1 194 7941 240 2441 735 3491 797 1683 697 188
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 375 1461 194 7941 240 2441 735 3491 797 168
EBITDA 64 0757 370145 854420 724513 451
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 64 0757 370145 854420 724513 451
Finančná páka 1,011,001,011,011,02
Finančné účty 9 014 2579 318 9818 712 2169 386 7055 860 261
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9933-0,9953-0,9877-0,9880-0,9839
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99330,99530,98770,98800,9839
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 396 79597 905148 0091 048 665494 481
Krátkodobé pohľadávky 7 044 0205 449 5416 411 9225 272 7606 115 056
Krátkodobé záväzky 75 25642 284194 129247 659262 414
Krytie dlhovej služby 2,8592,1320,60496,1474,12
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002 314
Náklady na predaný tovar 893 367953 2881 637 186935 6452 486 720
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 752 534843 3921 479 630767 2592 320 423
Neobežný majetok 952 708924 642931 725941 374313 610
Obežný majetok 25 388 95925 255 98924 506 32223 545 42723 609 796
Obrat neobežného majetku 1,031,211,991,038,12
Obrat zásob 1,211,351,680,73503,39
Odpisy 51 51253 92454 556104 396121 846
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 75626 96227 27852 19860 923
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 75626 96227 27852 19860 923
Osobné náklady 350 591374 732257 117452 286232 347
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 12613 06921 62120 18441 622
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 299 264103 60423 77621 72522 652
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 3807 075102 74534 95643 006
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 130 184992 526985 3901 495 7891 457 917
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,172,301,1614,563,97
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,21000,4027-0,27721,98-0,2256
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,23960,43420,86160,06870,2518
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,20890,37960,71080,05580,1652
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,31180,5437-0,36293,65-0,2834
Pohľadávky z obchodného styku 17 72422 29625 27813 67312 573
Pohotová likvidita II. stupeň 164,30349,1575,2759,0244,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 85,87-42,9837,28-6,8632,69
Pridaná hodnota 83 999162 702221 52831 06458 503
Primárna platobná neschopnosť 0,75490,31734,062,563,42
Rýchla likvidita I. stupeň 92,21219,9743,3037,7721,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,4216,612,100,69710,7388
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,4216,612,100,69710,7388
Služby 119 61192 356145 036152 688143 871
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 344 95226 203 69225 459 11024 493 05823 961 300
Spotreba materiálu… 21 22217 54012 52015 69822 426
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 996 6571 115 9901 858 7141 279 9092 545 223
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 2910,00000,0000313 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 752 534919 3291 651 700770 3592 332 340
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 224 832196 661207 014196 350212 883
Účtovný cash flow -304 724606 765-674 4893 526 444-721 211
Vlastné imanie 26 167 23326 081 16825 146 08924 198 92523 575 038
Všetky záväzky 155 219122 444305 940293 285379 335
Výnosy budúcich období krátkodobé 22 50080,007 081848,006 927
Výsledok hospodárenia 20 854-46 55491 298435 343391 605
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 854-46 55491 298435 343391 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 078 672938 602930 8341 391 3931 336 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 938 602930 8341 391 3931 336 0712 881 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 375 1461 194 7941 240 2441 735 3491 797 168
Zásoby 622 840622 841882 8411 043 841684 856
Záväzky 155 219122 444305 940293 285379 335
Záväzky z obchodného styku 13 3807 075102 74534 95643 006
Zisk pred zdanením 1 375 1461 194 7941 240 2441 735 3491 797 168
Zmena EBIT 1,150,96340,71470,96560,4861
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 0000,00000,0000194 1850,0000
Účtovné závierky