GEMA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 26526 60124 24822 82218 706
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,161,040,70840,6263
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000162,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9294-1,08-23,840,19650,1343
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,568,6392,62-3,26-2,65
Celkové tržby 47 93927 06620 17629 6450,0000
Celkový dlh 27 50223 83923 98932 91230 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 003-2 982-6 174-1 983-1 522
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 0032 9826 1741 9831 522
Čistý cash flow 10 0032 9826 1741 9831 522
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 9593 4632 8085 5903 353
Čistý zisk 7 9992 5031 8484 6303 353
Čistý zisk v minulom roku 2 5031 8484 630-3 383-7 743
Cudzie zdroje -10 763-2 762-259,0010 09011 337
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 120,45174,64136,87125,22139,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,7459,0314,45124,12138,02
Doba obratu aktív 291,34358,73448,20280,99315,94
Doba obratu pohľadávok 120,45174,64136,87125,22139,64
Doba obratu zásob 388,681 0251 384569,33744,80
Doba splácania záväzkov 955,762 2033 0301 719884,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 199,75309,26431,78396,68504,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 67,9817,58373,9569,000,0000
EBIT v minulom roku 3 4632 8085 590-2 423-7 743
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 9593 4632 8085 5903 353
EBITDA 9 1353 5732 6335 6693 429
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 1353 5732 6335 6693 429
Finančná páka 3,569,6393,62-2,26-1,65
Finančné účty 10 0032 9826 1741 9831 522
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2813-0,1038-0,01070,44210,6061
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28130,10380,0107-0,4421-0,6061
Hrubá marža 0,53760,57370,43060,40500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 0363 4633 0585 5903 353
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68560,86210,96341,411,60
Krátkodobé pohľadávky 15 82012 9507 40510 1708 268
Krátkodobé záväzky 26 23522 93323 36032 21829 869
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 866183,002 8831 2930,0000
Náklady na predaný tovar 22 16511 53811 05917 63912 421
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 0193 7992 8146 8404 290
Neobežný majetok 1 7730,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 36 49226 60124 24822 82218 544
Obrat aktív 1,251,020,81441,301,16
Obrat neobežného majetku 27,040,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,311,020,81441,301,17
Obrat zásob 0,93910,35610,26380,64110,4901
Odpisy 77,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 16 38211 7356 1146 1100,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,00110,0075,0079,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 0762 5031 8484 6303 353
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,74320,90627,14-0,4589-0,2958
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,74470,94413,16-0,5949-0,3004
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63560,75570,70370,50890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,574,093,091,760,7458
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,321,421,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,321,421,960,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 8264 377782,0010 0818 172
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98430,69470,58130,37720,3332
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-0,9262-0,04205,097,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71870,89620,98931,441,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,568,6392,62-3,26-2,65
Pridaná hodnota 25 77415 5288 68812 0069 190
Primárna platobná neschopnosť 0,38670,04183,690,12830,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,74320,90627,14-0,4589-0,2958
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,016,679,115,818,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,016,679,115,818,76
Služby 10 6976 4907 0659 1936 743
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 26526 60124 24822 82218 706
Spotreba materiálu… 1 4491 2491 1801 6061 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 93927 06619 99729 64521 611
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000250,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 1196 8536 00313 2946 413
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 82020 21313 74416 35115 198
Účtovný cash flow 10 0032 9826 1741 9831 522
Vlastné imanie 10 7632 762259,00-10 090-11 337
Všetky záväzky 27 50223 83923 98932 91230 043
Výsledok hospodárenia 9 0583 5732 8835 6693 429
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 0583 5732 8835 6693 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 9992 5031 8484 6303 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 5031 8484 630-3 383-7 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 9593 4632 8085 5903 353
Zásoby 10 66910 66910 66910 6698 754
Záväzky 27 50223 83923 98932 91230 043
Záväzky z obchodného styku 1 866183,002 8831 2930,0000
Zisk pred zdanením 8 9593 4632 8085 5903 353
Zmena EBIT 2,591,230,5023-2,31-0,4330
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-99,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-99,00