FARM PROFI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420122010
Aktíva 761 180711 3330,00000,0000
Bankové úvery 60 0840,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,042,360,00000,0000
Bežné bankové úvery 60 0840,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 6184 2840,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 398,00797,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63670,54960,00000,0000
Celkové tržby 1 733 1920,00000,00000,0000
Celkový dlh 295 966252 0190,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 141 55261 5700,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -81 468-61 5700,00000,0000
Čistý cash flow -76 247-61 5700,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 94026 3900,00000,0000
Čistý zisk 6 52413 1510,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 6 8638 5190,00000,0000
Cudzie zdroje -464 816-458 5170,00000,0000
Daň z príjmov 2 9870,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 0260,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9870,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,8740,800,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,2739,070,00000,0000
Doba obratu aktív 176,56155,340,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 30,8740,800,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000072,270,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,9843,260,00000,0000
EBIT v minulom roku 24 63219 6450,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 94026 3900,00000,0000
EBITDA 173 817109 2460,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 173 817109 2460,00000,0000
Finančná páka 1,641,550,00000,0000
Finančné účty -81 468-61 5700,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6107-0,64460,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61070,64460,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 240 86198 3590,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 133 094186 8250,00000,0000
Krátkodobé záväzky 206 865198 0820,00000,0000
Krytie dlhovej služby 14,707,780,00000,0000
Materiál 90 625-32 0960,00000,0000
Nákladové úroky 11 42913 2390,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 74311 1260,00000,0000
Náklady na predaný tovar 707 374939 3850,00000,0000
Neobežný majetok 214 664241 8640,00000,0000
Obežný majetok 538 898465 1850,00000,0000
Obrat aktív 2,072,350,00000,0000
Obrat neobežného majetku 7,336,910,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,923,590,00000,0000
Odpisy 180 31669 5170,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 90 15869 5170,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 90 1580,00000,00000,0000
Osobné náklady 778 4590,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 72811 2030,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000316,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 145 5700,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 186 84082 6680,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89870,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,73170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,110,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,903510,530,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 108 951178 9250,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22160,65130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,107,450,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,67-4,650,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63670,54960,00000,0000
Pridaná hodnota 866 209732 0220,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,340,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,702,310,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,702,310,00000,0000
Služby 187 381176 9830,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 761 180711 3330,00000,0000
Spotreba materiálu… 640 008823 4390,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 0840,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 612 9691 671 4070,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 39 3860,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 88,005 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 573 4951 666 4070,00000,0000
Účtovný cash flow -76 247-61 5700,00000,0000
Úročený dlh 60 0840,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,831,990,00000,0000
Vlastné imanie 464 816458 5170,00000,0000
Všetky záväzky 295 966252 0190,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 398,00797,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 32 88738 5920,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 88738 5920,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 52413 1510,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8638 5190,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 51116 3300,00000,0000
Zásoby 487 272339 9300,00000,0000
Záväzky 295 966252 0190,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 145 5700,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 51116 3300,00000,0000
Zmena EBIT 0,85011,340,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 120 01561 0370,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 120 01561 0370,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 1370,00000,0000