FARM PROFI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015201420122010
Aktíva 802 337761 180711 3330,00000,0000
Bankové úvery 27 75860 0840,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,972,042,360,00000,0000
Bežné bankové úvery 27 75860 0840,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3007 6184 2840,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000398,00797,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73400,63670,54960,00000,0000
Celkové tržby 1 904 2711 733 1920,00000,00000,0000
Celkový dlh 339 630295 966252 0190,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 86 585141 55261 5700,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -58 827-81 468-61 5700,00000,0000
Čistý cash flow 4 267-76 247-61 5700,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 26820 94026 3900,00000,0000
Čistý zisk 253,006 52413 1510,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 7706 8638 5190,00000,0000
Cudzie zdroje -462 707-464 816-458 5170,00000,0000
Daň z príjmov 1 1842 9870,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 3025 0260,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1842 9870,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,8430,8740,800,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,5325,2739,070,00000,0000
Doba obratu aktív 153,42176,56155,340,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 46,8430,8740,800,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000072,270,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,5047,9843,260,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 77024 63219 6450,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 26820 94026 3900,00000,0000
EBITDA 33 376173 817109 2460,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 376173 817109 2460,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,82390,31410,00000,00000,0000
Finančná páka 1,731,641,550,00000,0000
Finančné účty -58 827-81 468-61 5700,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5767-0,6107-0,64460,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57670,61070,64460,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 111 093240 86198 3590,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 244 953133 094186 8250,00000,0000
Krátkodobé záväzky 342 525206 865198 0820,00000,0000
Krytie dlhovej služby 4,8914,707,780,00000,0000
Materiál 177 51990 625-32 0960,00000,0000
Nákladové úroky 6 83111 42913 2390,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 23812 74311 1260,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 128 472707 374939 3850,00000,0000
Neobežný majetok 72 278214 664241 8640,00000,0000
Obežný majetok 728 759538 898465 1850,00000,0000
Obrat aktív 2,382,072,350,00000,0000
Obrat neobežného majetku 26,417,336,910,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,622,923,590,00000,0000
Odpisy 56 730180 31669 5170,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 36590 15869 5170,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 36590 1580,00000,00000,0000
Osobné náklady 771 363778 4590,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 20111 72811 2030,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000316,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 234 914145 5700,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 983186 84082 6680,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98840,89870,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,73170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,110,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94240,903510,530,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 159 663108 951178 9250,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50620,22160,65130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -108,446,107,450,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,6247-6,67-4,650,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73400,63670,54960,00000,0000
Pridaná hodnota 780 392866 209732 0220,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,471,340,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,181,702,310,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,181,702,310,00000,0000
Služby 172 770187 381176 9830,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 802 337761 180711 3330,00000,0000
Spotreba materiálu… 902 426640 008823 4390,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 27 75860 0840,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 954 8231 612 9691 671 4070,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 45 95939 3860,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 24 59588,005 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 884 2691 573 4951 666 4070,00000,0000
Účtovný cash flow 4 267-76 247-61 5700,00000,0000
Úročený dlh 27 75860 0840,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,211,831,990,00000,0000
Vlastné imanie 462 707464 816458 5170,00000,0000
Všetky záväzky 339 630295 966252 0190,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000398,00797,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 22 60532 88738 5920,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 60532 88738 5920,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 253,006 52413 1510,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 7706 8638 5190,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 4379 51116 3300,00000,0000
Zásoby 542 633487 272339 9300,00000,0000
Záväzky 339 630295 966252 0190,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 234 914145 5700,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 4379 51116 3300,00000,0000
Zmena EBIT 0,64750,85011,340,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -53 276120 01561 0370,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -53 276120 01561 0370,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 1370,00000,0000