PREGALIM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 108 051141 167110 89183 763119 172
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,181,722,594,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000036 024
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8857-0,7404-0,4616-0,1324-0,3453
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65720,31800,42400,28881,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,863,061,800,46650,3359
Celkové tržby 483 338443 960439 237357 7400,0000
Celkový dlh 70 282106 41671 30126 64529 967
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 451-25 728-18 273-7 563-30 799
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 45125 72818 2737 56330 799
Čistý cash flow 33 45125 72818 2737 56330 799
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 80434 85940 34127 58553 555
Čistý zisk 29 31926 29931 13821 46853 555
Čistý zisk v minulom roku 26 29831 13821 46841 19545 146
Cudzie zdroje -37 769-34 751-39 590-57 118-89 205
Daň z príjmov 9 1727 7588 8626 1170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 7588 8626 11711 6760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 1727 7588 8626 1170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,1141,2727,7234,7431,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,1434,5926,5221,0530,92
Doba obratu aktív 81,64117,2496,7685,69132,33
Doba obratu pohľadávok 21,1141,2727,7234,7431,18
Doba obratu zásob 18,9427,5435,3545,7250,08
Doba splácania záväzkov 62,29112,8862,8145,6846,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,4667,2037,6026,7932,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 55,95103,6039,4333,900,0000
EBIT v minulom roku 34 85840 34127 58552 87145 146
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 80434 85940 34127 58553 555
EBITDA 49 10047 95044 13434 74474 871
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 10047 95044 13434 74474 871
Finančná páka 2,864,062,801,471,34
Finančné účty 33 45125 72818 2737 56330 799
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3495-0,2462-0,3570-0,6819-0,7485
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34950,24620,35700,68190,7485
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 61752 49378 46034 70874 857
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47110,57320,38860,31260,2427
Krátkodobé pohľadávky 27 94149 69731 77133 95928 082
Krátkodobé záväzky 50 90180 91043 09526 18628 919
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 45 72274 25727 05219 4310,0000
Krytie dlhovej služby 37,4059,79129,430,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000028,00
Nákladové úroky 1 313802,00341,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 802,00341,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 369 353333 414319 073279 605228 028
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 298 259261 623250 425209 231176 854
Neobežný majetok 31 18645 99936 59316 0310,0000
Obežný majetok 76 86595 16874 29867 73283 148
Obrat aktív 4,473,113,774,262,76
Obrat neobežného majetku 15,499,5511,4322,260,0000
Obrat obežného majetku 6,294,625,635,273,95
Obrat zásob 19,2813,2510,337,987,29
Odpisy 14 81315 3444 9077 1255 298
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 81315 3444 9077 1255 298
Osobné náklady 56 36657 50655 65341 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 55,0039,0040,0036,0014,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 5720,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 13241 64336 04528 59358 853
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77630,75680,78650,37590,6004
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69650,57850,59500,47910,5934
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49550,54210,56090,53640,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,021,841,781,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,601,461,641,5919,00
Pohľadávky z obchodného styku 24 00641 64530 39520 57227 849
Pohotová likvidita II. stupeň 1,210,93221,161,593,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,13-1,35-2,17-7,55-2,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,4832,0853,590,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65050,75380,64300,31810,2515
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,863,061,800,46650,3359
Pridaná hodnota 113 747106 07799 22977 173100 667
Primárna platobná neschopnosť 1,901,780,89000,94450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,77630,75680,78650,37590,6004
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65720,31800,42400,28881,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,432,221,620,76690,4002
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,432,221,620,76690,4002
Služby 59 42460 30056 91460 82838 734
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 108 051141 167110 89183 763119 172
Spotreba materiálu… 11 67011 49111 7349 54612 440
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 483 100441 782435 485356 778328 695
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 29117 1830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 431 624358 786374 290300 787255 829
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 47680 70544 01255 99172 866
Účtovný cash flow 33 45125 72818 2737 56330 799
Úrokové krytie 30,3243,47118,300,00000,0000
Vlastné imanie 37 76934 75139 59057 11889 205
Všetky záväzky 70 282106 41671 30126 64529 967
Výsledok hospodárenia 34 28734 89740 37927 61969 573
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 28734 89740 37927 61969 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 31926 29931 13821 46853 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 29831 13821 46841 19545 146
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 49134 05740 00027 58569 562
Zásoby 15 47319 74324 25426 21024 267
Záväzky 70 282106 41671 30126 64529 967
Záväzky z obchodného styku 45 72274 25727 05219 4310,0000
Zisk pred zdanením 38 49134 05740 00027 58569 562
Zmena EBIT 1,140,86411,460,52171,19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000016 0310,00000,0000