SUNWAY H.T., spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 0529 9162 3309 56115 131
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,140,14350,47740,3307
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000785,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 811
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,44-7,830,14490,1648-1,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,671,080,12460,06850,4286
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,467,26-1,17-2,502,73
Celkové tržby 92 36990 76893 08790 9970,0000
Celkový dlh 17 8528 71516 29215 9567 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 795-9 408-2 023-1 054-3 212
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 7959 4082 0231 0543 212
Čistý cash flow 29 7959 4082 0231 0543 212
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 25016 123-6 607-7 122-345,00
Čistý zisk 11 00015 163-7 567-8 082-365,00
Čistý zisk v minulom roku 15 163-7 567-8 082-1 0818 452
Cudzie zdroje -12 200-1 20113 9626 395-2 769
Daň z príjmov 3 250960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 250960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,022,101,2125,240,1526
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,85310,059023,870,1526
Doba obratu aktív 118,7541,069,1638,3331,62
Doba obratu pohľadávok 1,022,101,2125,240,1526
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000017,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,5436,0963,8361,7215,66
EBIT v minulom roku 16 123-6 607-7 1226,008 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 25016 123-6 607-7 122-345,00
EBITDA 14 55816 484-4 264-2 5144 906
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 55816 484-4 264-2 5144 906
Finančná páka 2,468,26-0,1669-1,505,46
Finančné účty 29 7959 4082 0231 0543 212
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4060-0,12115,990,6689-0,1830
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40600,1211-5,99-0,66890,1830
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 29116 233-4 250-2 6964 576
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59400,87896,971,610,4953
Krátkodobé pohľadávky 257,00508,00307,006 29573,00
Krátkodobé záväzky 17 8528 71516 23415 3937 495
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 73,001 9121 0737 3600,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001,02
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000020,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000127,0029,00
Náklady na predaný tovar 77 09773 66884 98983 331157 172
Neobežný majetok 0,00000,00000,00002 21211 061
Obežný majetok 30 0529 9162 3307 3493 285
Obrat aktív 3,078,8939,849,5211,54
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000041,1615,79
Obrat obežného majetku 3,078,8939,8412,3953,16
Odpisy 0,00000,00002 2124 4244 424
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 2124 4244 424
Osobné náklady 0,0000-86,0011 4088 7950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00251,00362,00182,00330,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000376,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 00015 163-5 355-3 6584 059
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,901612,630,54201,26-0,1318
Podiel EBIT k aktívam 0,47421,63-2,84-0,7449-0,0228
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,47421,63-2,84-0,7449-0,0334
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,1713,420,47521,22-0,1221
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99140,94880,86820,11020,2123
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,00591,451,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-168,300,68790,87620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-168,300,57620,58293,95
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000206,0015,005 95473,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,140,14350,47740,3307
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4095-0,12776,906,07-0,8621
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000160,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59400,87896,991,670,4990
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,467,26-1,17-2,502,73
Pridaná hodnota 15 27214 4747 8487 70617 471
Primárna platobná neschopnosť 0,00009,2871,531,240,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,36601,53-3,25-0,8453-0,0241
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,901612,630,54201,26-0,1318
Rýchla likvidita I. stupeň 1,671,080,12460,06850,2610
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,230,5287-3,82-6,351,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,230,5287-3,82-6,351,54
Služby 73 79670 96681 85780 326152 894
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 0529 9162 3309 56115 131
Spotreba materiálu… 3 3012 7023 1323 0054 278
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 36988 14292 83791 037174 643
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 36988 14292 83791 037174 643
Účtovný cash flow 29 7959 4082 0231 0543 212
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-17,25
Vlastné imanie 12 2001 201-13 962-6 3952 769
Všetky záväzky 17 8528 71516 29215 9567 551
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00004 811
Výsledok hospodárenia 14 55816 484-6 476-6 938482,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 55816 484-6 476-6 938482,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 00015 163-7 567-8 082-365,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 163-7 567-8 082-1 0818 452
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 25016 123-6 607-7 122-35,00
Záväzky 17 8528 71516 29215 9567 551
Záväzky z obchodného styku 73,001 9121 0737 3600,0000
Zisk pred zdanením 14 25016 123-6 607-7 122-35,00
Zmena EBIT 0,8838-2,440,9277-1 187-0,0407