IQ DESIGN Studio, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 243 561236 25297 339113 4160,0000
Bankové úvery 260,00296,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,924,231,001,150,0000
Bežné bankové úvery 260,00296,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 1621 539990,001 0550,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000230,00256,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,47191,35-0,36110,57640,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23400,25490,70620,60590,0000
Celkové tržby 234 454337 142139 1510,00000,0000
Celkový dlh 46 18147 98340 19542 6930,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 636-72 8862 628-8 2740,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,64320,41160,03470,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 89673 1827 37218 2740,0000
Čistý cash flow 21 64664 589-10 90218 2740,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 189 641178 1115 793-2 5900,0000
Čistý zisk 150 794138 7514 833-3 0820,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 93212 674-3 082-20 7210,0000
Cudzie zdroje -197 380-188 269-56 914-70 4670,0000
Daň z príjmov 38 84739 360960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38 84739 360960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 265459,3988,2650,550,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 34986,1488,2650,200,0000
Doba obratu aktív 2 934845,73266,80199,180,0000
Doba obratu pohľadávok 2 265459,3988,2650,550,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000061,760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 552,58170,6482,7655,680,0000
EBIT v minulom roku -1 97213 634-2 590-20 7210,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 189 641178 1115 793-2 5900,0000
EBITDA 5 2517 69523 0458 2430,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 2517 69523 0458 2430,0000
Finančná páka 1,231,251,711,610,0000
Finančné účty 37 89673 1827 37218 2740,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8104-0,7969-0,5847-0,62130,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81040,79690,58470,62130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 413 113477 48622 8478 0430,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000010 00010 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 188 013128 33132 20028 7830,0000
Krátkodobé záväzky 45 86747 66930 19531 7060,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000016,750,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000492,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000492,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 53887 515111 242187 3740,0000
Neobežný majetok 16 49033 20056 77765 3040,0000
Obežný majetok 225 909201 51339 57247 0570,0000
Obrat aktív 0,12440,43161,371,830,0000
Obrat neobežného majetku 1,843,072,353,180,0000
Obrat obežného majetku 0,13410,50603,374,420,0000
Odpisy 19 47219 60417 05410 6330,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7369 8028 52710 6330,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 7369 8028 5270,00000,0000
Osobné náklady 4 31313 1349 7140,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 138,00209,00198,00200,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 878,001 49723 1000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 170 266158 35521 8877 5510,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76300,73580,0722-0,03830,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,77860,75390,0595-0,02280,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,77860,75390,0597-0,02290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,95930,94450,0866-0,03180,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90630,90910,44310,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,102,260,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,20010,44130,81901,920,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71450,6335-0,08190,08790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 111 98924 06432 20028 5870,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,924,231,001,150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,12-2,915,22-3,860,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000037,140,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23400,25490,70620,60590,0000
Pridaná hodnota 4 75914 44721 92220 4650,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00780,06220,71740,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,61910,58730,0497-0,02720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76400,73700,0849-0,04370,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82161,530,18240,43550,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,796,241,745,180,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,796,241,745,180,0000
Služby 22 04681 218104 613175 2070,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 243 561236 25297 339113 4160,0000
Spotreba materiálu… 3 4926 2976 62912 1670,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 260,00296,0010 00010 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 234 297336 962133 164207 8390,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 204 000235 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 297101 962133 164207 8390,0000
Účtovný cash flow 21 64664 589-10 90218 2740,0000
Úročený dlh 260,00296,0010 00010 0000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-5,260,0000
Vlastné imanie 197 380188 26956 91470 4670,0000
Všetky záväzky 46 18147 98340 19542 6930,0000
Výsledok hospodárenia 189 779178 3205 991-2 3900,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 189 779178 3205 991-2 3900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 150 794138 7514 833-3 0820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 93212 674-3 082-20 7210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 189 641178 1115 793-3 0820,0000
Záväzky 46 18147 98340 19542 6930,0000
Záväzky z obchodného styku 878,001 49723 1000,00000,0000
Zisk pred zdanením 189 641178 1115 793-3 0820,0000
Zmena EBIT -96,1713,06-2,240,12500,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000044 7710,00000,00000,0000