Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 70 712 72361 432 33656 283 51849 454 69449 789 274
Bežná likvidita III. stupeň 2,932,872,272,572,19
Časové rozlíšenie aktív 202 304161 44956 15548 10392 010
Časové rozlíšenie pasív 63 98818 72322 1716 864278 999
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,281,992,151,681,68
Celkové tržby 499 587 910449 616 402434 292 395394 012 890350 023 148
Celkový dlh 49 114 56540 872 32738 421 63830 981 22331 056 848
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 199-3 232-10 164-204 012-205 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 1993 23210 164204 012205 658
Čistý cash flow 5 967-6 932-193 848-1 6467 046
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 960 0839 721 1226 294 6327 225 7767 220 483
Čistý zisk 8 492 8857 501 5774 773 1025 438 1805 425 737
Čistý zisk v minulom roku 7 501 5774 773 1025 438 1805 425 7376 448 834
Cudzie zdroje -21 534 170-20 541 286-17 839 709-18 466 607-18 453 427
Daň z príjmov 2 453 1482 211 3621 494 1521 780 4591 712 887
Daň z príjmov v minulom roku 2 211 3621 494 1521 780 4591 712 8872 093 274
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 453 1482 211 3621 494 1521 780 4591 712 887
Dlhodobé pohľadávky 6 416 2595 045 1713 559 2002 505 1931 373 618
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,7918,5519,5124,5222,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,7718,5319,3524,4822,09
Doba obratu aktív 61,2557,1154,3052,5160,04
Doba obratu pohľadávok 26,3523,2422,9427,1823,83
Doba obratu zásob 36,2835,4832,4125,8137,38
Doba splácania záväzkov 20,2619,5823,7020,6628,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,3317,7021,7218,8125,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,1311,949,398,895,03
EBIT v minulom roku 9 721 1226 294 6327 225 7767 220 4838 592 414
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 960 0839 721 1226 294 6327 225 7767 220 483
EBITDA 11 489 03710 070 9726 711 4447 836 6537 932 619
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 489 03710 070 9726 711 4447 836 6537 932 619
Finančná páka 3,282,993,152,682,70
Finančné účty 9 1993 23210 164204 012205 658
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 240 03716 783 15613 128 39313 220 24613 326 430
Krátkodobé pohľadávky 23 998 77219 958 27720 219 71223 091 50218 389 558
Krátkodobé záväzky 21 164 67119 044 37222 510 20717 718 66921 012 295
Krytie dlhovej služby 182,351 231209,991 09896,91
Nákladové úroky 14 0508 18327 3787 13781 859
Nákladové úroky v minulom roku 8 18327 3787 13781 85950 306
Náklady na predaný tovar 405 362 696376 836 092365 334 384331 907 635291 204 377
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 381 206 000355 036 870346 646 628313 050 375273 022 992
Neobežný majetok 2 199 4761 754 8411 654 2701 470 6481 771 509
Obežný majetok 68 310 94359 516 04654 573 09347 935 94347 925 755
Obrat aktív 5,966,396,726,956,08
Obrat neobežného majetku 191,57223,73228,71233,77170,85
Obrat obežného majetku 6,176,606,937,176,32
Obrat zásob 10,0610,2911,2614,149,77
Odpisy 1 029 734880 886893 686866 656864 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 514 867440 443446 843433 328432 064
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 514 867440 443446 843433 328432 064
Osobné náklady 4 519 1894 253 0083 947 4333 788 5863 678 603
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71 43251 42871 43372 64573 361
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 558 7683 396 3663 364 1082 519 3172 032 386
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 522 6198 382 4635 666 7886 304 8366 289 865
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,523,703,283,173,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,873,062,672,582,50
Pohľadávky z obchodného styku 23 972 88319 930 63920 053 59023 058 72418 315 699
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,060,90031,320,8777
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 6092 96392,0311 219-2 619
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4247-0,8471-7,08-0,23060,0861
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69460,66530,68260,62650,6238
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,281,992,151,681,68
Pridaná hodnota 15 916 50015 734 78112 940 93912 026 21611 338 487
Primárna platobná neschopnosť 0,48490,58280,44460,33080,2055
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,274,065,723,953,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,274,065,723,953,92
Služby 22 636 87120 333 37317 277 66917 287 61516 753 269
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70 712 72361 432 33656 283 51849 454 69449 789 274
Spotreba materiálu… 1 519 8251 465 8491 410 0871 569 6451 428 116
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 424 769 857396 000 990381 594 078346 514 249305 399 569
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 411 2163 381 8063 244 1912 728 1192 733 586
Tržby z predaja tovaru 416 742 091388 178 907373 759 387339 611 988298 970 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 616 5504 440 2774 590 5004 174 1423 695 916
Účtovný cash flow 5 967-6 932-193 848-1 6467 046
Úrokové krytie 780,081 188229,921 01288,21
Vlastné imanie 21 534 17020 541 28617 839 70918 466 60718 453 427
Všetky záväzky 49 114 56540 872 32738 421 63830 981 22331 056 848
Výnosy budúcich období krátkodobé 48 9550,00004 5830,00000,0000
Výsledok hospodárenia 11 031 6219 772 5036 372 7707 298 5407 295 739
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 031 6219 772 5036 372 7707 298 5407 295 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 492 8857 501 5774 773 1025 438 1805 425 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 501 5774 773 1025 438 1805 425 7376 448 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 946 0339 712 9396 267 2547 218 6397 138 624
Zásoby 37 886 71334 509 36630 784 01722 135 23627 956 921
Záväzky 49 114 56540 872 32738 421 63830 981 22331 056 848
Záväzky z obchodného styku 11 625 22611 614 8758 915 2147 628 6443 763 251
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7 066 4588 218 5095 551 1065 109 3271 730 865
Zisk pred zdanením 10 946 0339 712 9396 267 2547 218 6397 138 624
Zmena EBIT 1,131,540,87111,000,8403
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 838 8982 799 3892 689 1792 399 5762 506 338
Účtovné závierky