DAVIS Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 107 97485 02094 44099 171142 362
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000021 800
Bežná likvidita III. stupeň 1,423,721,690,74200,4365
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000021 800
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 162
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5876-0,6666-0,9045-0,3480-0,1247
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,77302,281,150,22300,1140
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79260,32000,81501,601,97
Celkové tržby 312 701310 456278 615264 8580,0000
Celkový dlh 47 74220 60942 40860 98694 370
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 393-42 935-47 063-13 29015 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 39342 93547 06313 2905 983
Čistý cash flow 35 39342 93547 06313 2905 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 60 26367 40652 80335 80035 121
Čistý zisk 46 95351 13238 75324 90634 712
Čistý zisk v minulom roku 51 13238 75324 90623 90446 857
Cudzie zdroje -60 232-64 411-52 032-38 185-47 992
Daň z príjmov 13 31016 27413 0589 0360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 27413 0589 03610 8680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 31016 27413 0589 0360,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 0300,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,5931,8028,9542,4732,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,5527,7725,1231,1929,07
Doba obratu aktív 129,86100,10124,04136,78216,35
Doba obratu pohľadávok 38,0331,8028,9542,4732,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000185,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,0622,1853,7982,2079,75
EBIT v minulom roku 67 40652 80335 80036 28446 857
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 60 26367 40652 80335 80035 121
EBITDA 74 43488 35183 35868 12389 461
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 74 43488 35183 35868 12389 461
Finančná páka 1,791,321,822,602,97
Finančné účty 35 39342 93547 06313 2905 983
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5578-0,7576-0,5510-0,3850-0,3371
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55780,75760,55100,38500,3371
Hrubá marža 0,49400,55980,58370,56760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 74 27588 21382 57168 03189 365
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42400,22160,43370,60100,3686
Krátkodobé pohľadávky 29 59027 00622 04130 79021 134
Krátkodobé záväzky 45 78418 83940 95759 59952 478
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 1669 3713 9215 3590,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000084,0336,66218,73
Materiál 0,00000,00000,00000,0000144,00
Nákladové úroky 0,00000,0000992,001 858409,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000992,001 8581 5120,0000
Náklady na predaný tovar 149 004136 222115 274114 286103 345
Neobežný majetok 40 78814 91325 17554 946109 939
Obežný majetok 67 18670 10769 26544 22527 261
Obrat aktív 2,813,652,942,671,69
Obrat neobežného majetku 7,4420,7911,044,822,18
Obrat obežného majetku 4,524,424,015,988,81
Odpisy 14 01220 80729 76932 23324 633
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 01220 80729 76932 23324 633
Osobné náklady 72 62971 91967 57065 4970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 159,00138,00787,0092,0096,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 96571 93968 52257 13959 345
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77950,79380,74480,65220,4974
Podiel EBIT k aktívam 0,55810,79280,55910,36100,2467
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55810,79280,55910,36100,2467
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,96901,020,98730,90470,3907
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32780,50500,49830,13400,0420
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,132,422,412,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,781,871,671,545,55
Pohľadávky z obchodného styku 22 90323 58419 12422 61619 131
Pohotová likvidita II. stupeň 1,423,711,690,73960,4346
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,70-1,50-1,11-2,87-8,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000047,447,1514,63
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44220,24240,44900,61500,6629
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79260,32000,81501,601,97
Pridaná hodnota 154 478173 793162 625150 345136 827
Rentabilita aktív, ROA 0,43490,60140,41030,25110,2438
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,77950,79380,74480,65220,7233
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77302,281,150,22300,0805
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64140,23330,50870,89521,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64140,23330,50870,89521,05
Služby 133 439125 349100 759103 65592 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 97485 02094 44099 171142 362
Spotreba materiálu… 15 56510 87314 51510 63111 038
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000021 800
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 303 482310 015277 899264 631240 172
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 303 482310 015277 899264 631240 172
Účtovný cash flow 35 39342 93547 06313 2905 983
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000021 800
Úrokové krytie 0,00000,000053,2319,2785,87
Vlastné imanie 60 23264 41152 03238 18547 992
Všetky záväzky 47 74220 60942 40860 98694 370
Výsledok hospodárenia 60 42267 54453 58935 89054 469
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 42267 54453 58935 89054 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 95351 13238 75324 90634 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 13238 75324 90623 90446 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 60 26367 40651 81133 94253 967
Zásoby 173,00166,00161,00145,00144,00
Záväzky 47 74220 60942 40860 98694 370
Záväzky z obchodného styku 6 1669 3713 9215 3590,0000
Zisk pred zdanením 60 26367 40651 81133 94253 967
Zmena EBIT 0,89401,281,470,98670,7495
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000010 359