DAVIS Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 162 385107 97485 02094 44099 171
Bežná likvidita III. stupeň 0,82751,423,721,690,7420
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5051-0,5876-0,6666-0,9045-0,3480
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49650,77302,281,150,2230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,050,79260,32000,81501,60
Celkové tržby 320 559312 701310 456278 615264 858
Celkový dlh 83 05847 74220 60942 40860 986
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 070-35 393-42 935-47 063-13 290
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 07035 39342 93547 06313 290
Čistý cash flow 40 07035 39342 93547 06313 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 92560 26367 40652 80335 800
Čistý zisk 66 04846 95351 13238 75324 906
Čistý zisk v minulom roku 46 95351 13238 75324 90623 904
Cudzie zdroje -79 327-60 232-64 411-52 032-38 185
Daň z príjmov 18 04713 31016 27413 0589 036
Daň z príjmov v minulom roku 13 31016 27413 0589 03610 868
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 04713 31016 27413 0589 036
Dlhodobé pohľadávky 2 0302 0300,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,8435,5931,8028,9542,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,8927,5527,7725,1231,19
Doba obratu aktív 194,77129,86100,10124,04136,78
Doba obratu pohľadávok 34,2738,0331,8028,9542,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 96,8155,0622,1853,7982,20
EBIT v minulom roku 60 26367 40652 80335 80036 284
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 92560 26367 40652 80335 800
EBITDA 91 79274 43488 35183 35868 123
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 91 79274 43488 35183 35868 123
Finančná páka 2,051,791,321,822,60
Finančné účty 40 07035 39342 93547 06313 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4885-0,5578-0,7576-0,5510-0,3850
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48850,55780,75760,55100,3850
Hrubá marža 0,55300,49400,55980,58370,5676
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 12274 27588 21382 57168 031
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49700,42400,22160,43370,6010
Krátkodobé pohľadávky 26 54429 59027 00622 04130 790
Krátkodobé záväzky 80 71045 78418 83940 95759 599
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 7646 1669 3713 9215 359
Krytie dlhovej služby 23,970,00000,000084,0336,66
Nákladové úroky 3 8300,00000,0000992,001 858
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000992,001 8581 512
Náklady na predaný tovar 127 039149 004136 222115 274114 286
Neobežný majetok 93 56840 78814 91325 17554 946
Obežný majetok 68 81767 18670 10769 26544 225
Obrat aktív 1,872,813,652,942,67
Obrat neobežného majetku 3,257,4420,7911,044,82
Obrat obežného majetku 4,424,524,424,015,98
Odpisy 19 94714 01220 80729 76932 233
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 94714 01220 80729 76932 233
Osobné náklady 72 46372 62971 91967 57065 497
Ostatné náklady na finančnú činnosť 170,00159,00138,00787,0092,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 99560 96571 93968 52257 139
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,83260,77950,79380,74480,6522
Podiel EBIT k aktívam 0,54150,55810,79280,55910,3610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,54150,55810,79280,55910,3610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,080,96901,020,98730,9047
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24680,32780,50500,49830,1340
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,452,132,422,412,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,921,781,871,671,54
Pohľadávky z obchodného styku 24 91922 90323 58419 12422 616
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82541,423,711,690,7396
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,98-1,70-1,50-1,11-2,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,460,00000,000047,447,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51150,44220,24240,44900,6150
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,050,79260,32000,81501,60
Pridaná hodnota 177 270154 478173 793162 625150 345
Rentabilita aktív, ROA 0,40670,43490,60140,41030,2511
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,83260,77950,79380,74480,6522
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49650,77302,281,150,2230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,90490,64140,23330,50870,8952
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,90490,64140,23330,50870,8952
Služby 117 721133 439125 349100 759103 655
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 162 385107 97485 02094 44099 171
Spotreba materiálu… 9 31815 56510 87314 51510 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 320 559303 482310 015277 899264 631
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 304 309303 482310 015277 899264 631
Účtovný cash flow 40 07035 39342 93547 06313 290
Úrokové krytie 22,960,00000,000053,2319,27
Vlastné imanie 79 32760 23264 41152 03238 185
Všetky záväzky 83 05847 74220 60942 40860 986
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,83260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 88 09560 42267 54453 58935 890
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 88 09560 42267 54453 58935 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 66 04846 95351 13238 75324 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 95351 13238 75324 90623 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 84 09560 26367 40651 81133 942
Zásoby 173,00173,00166,00161,00145,00
Záväzky 83 05847 74220 60942 40860 986
Záväzky z obchodného styku 5 7646 1669 3713 9215 359
Zisk pred zdanením 84 09560 26367 40651 81133 942
Zmena EBIT 1,460,89401,281,470,9867