R i N, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 03760 42764 31081 99586 248
Bežná likvidita III. stupeň 8,099,1511,274,302,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000843,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4642-0,4349-0,4651-0,7778-0,5704
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,153,424,592,540,6845
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32730,41060,41200,31780,8810
Celkové tržby 79 58666 29067 590179 4480,0000
Celkový dlh 16 03917 58918 76419 77540 395
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 744-18 631-21 182-48 394-26 155
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 74418 63121 18248 39426 155
Čistý cash flow 22 74418 63121 18248 39426 155
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 103-2 1941 06221 775-477,00
Čistý zisk 6 143-3 154102,0016 776-477,00
Čistý zisk v minulom roku -3 154102,0016 77614 5908 774
Cudzie zdroje -48 998-42 838-45 546-62 220-45 853
Daň z príjmov 960,00960,00960,004 9990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,004 9996 1850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,004 9990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,1924,5531,3110,5922,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,1924,187,096,7415,73
Doba obratu aktív 298,38332,72379,39169,77243,26
Doba obratu pohľadávok 29,1924,5531,3110,5922,51
Doba obratu zásob 279,32344,76292,53142,25334,94
Doba splácania záväzkov 68,8970,2152,9095,76139,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,1130,0027,2139,43107,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 34,9227,3724,4326,280,0000
EBIT v minulom roku -2 1941 06221 77520 7758 774
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 103-2 1941 06221 775-477,00
EBITDA 12 0052 421-1 40427 0974 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 0052 421-1 40427 0974 160
Efektívna daňová sadzba 0,1352-0,43760,90400,22960,0000
Finančná páka 1,331,411,411,321,88
Finančné účty 22 74418 63121 18248 39426 155
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7534-0,7089-0,7082-0,7588-0,5316
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75340,70890,70820,75880,5316
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 0151 4788 08125 5912 613
Krátkodobé pohľadávky 6 3634 4595 3085 1147 981
Krátkodobé záväzky 7 2175 4494 61319 04538 212
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6582 1242 1305 2260,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000096,00
Náklady na predaný tovar 48 46843 89148 117124 76499 755
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 23928 32931 82972 59452 889
Neobežný majetok 6 66710 57912 311196,002 736
Obežný majetok 58 37049 84851 99981 79982 669
Obrat aktív 1,221,100,96212,151,50
Obrat neobežného majetku 11,936,275,03899,4047,30
Obrat obežného majetku 1,361,331,192,161,57
Obrat zásob 1,311,061,252,571,09
Odpisy 3 9123 6721 6263 8203 092
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9123 6721 6263 8203 092
Osobné náklady 17 90419 46914 75912 4040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 990,00943,001 3051 5061 547
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 055518,001 72820 5962 615
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34970,30830,32940,59020,3033
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57590,86921,070,24080,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,81310,79070,43210,70970,2973
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,741,150,93184,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,430,96790,83943,189,59
Pohľadávky z obchodného styku 6 3634 3911 2023 2565 576
Pohotová likvidita II. stupeň 4,034,245,742,810,9154
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,15-2,30-2,15-1,29-1,75
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32730,41060,41200,31780,8810
Pridaná hodnota 31 09122 39913 75351 51829 655
Primárna platobná neschopnosť 0,57490,48371,771,610,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,153,424,592,540,6845
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,347,27-13,360,72989,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,347,27-13,360,72989,71
Služby 5 3555 15713 04542 72936 997
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 03760 42764 31081 99586 248
Spotreba materiálu… 4 87410 4053 2439 4419 869
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 55966 29067 265176 282129 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005 3950,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 38 37032 70030 030136 31995 938
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 18933 59031 84039 96333 472
Účtovný cash flow 22 74418 63121 18248 39426 155
Vlastné imanie 48 99842 83845 54662 22045 853
Všetky záväzky 16 03917 58918 76419 77540 395
Výsledok hospodárenia 8 093-1 2512 36523 2771 068
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 093-1 2512 36523 2771 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 143-3 154102,0016 776-477,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 154102,0016 77614 5908 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 103-2 1941 06221 775-477,00
Zásoby 29 26326 75825 50928 29148 533
Záväzky 16 03917 58918 76419 77540 395
Záväzky z obchodného styku 3 6582 1242 1305 2260,0000
Zisk pred zdanením 7 103-2 1941 06221 775-477,00
Zmena EBIT -3,24-2,070,04881,05-0,0544