ARGUSS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 916 702909 5761 120 6761 098 9011 108 270
Bankové úvery 132 312250 919297 042401 132168 469
Bežná likvidita III. stupeň 0,98780,61150,69120,74981,20
Bežné bankové úvery 118 802183 193175 100224 974168 469
Časové rozlíšenie aktív 16 21314 18516 46118 34019 180
Časové rozlíšenie pasív 78 07993 206110 028116 50671 964
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,41870,53010,39260,4357-0,6074
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5344-0,1777-0,1233-0,16701,26
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,375,725,945,370,9488
Celkové tržby 1 303 6251 233 4521 405 7601 274 2580,0000
Celkový dlh 484 819694 928865 083828 116504 549
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -160 897105 84277 593124 527-154 543
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 303 209155 077219 449276 605323 012
Čistý cash flow 148 132-64 372-57 156-67 222323 012
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 306 024157 539197 117211 058358 230
Čistý zisk 232 362114 138138 261146 975340 167
Čistý zisk v minulom roku 114 138138 261146 975231 522273 987
Cudzie zdroje -353 804-121 442-145 565-154 279-531 757
Daň z príjmov 64 63431 03741 02347 1370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 31 03741 02347 13764 0720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64 63431 03741 02347 1370,0000
Dlhodobé bankové úvery 13 51067 726121 942176 1580,0000
Dlhodobé pohľadávky 513,006 2166 2326 1826 182
Dlhodobý dlh 13 51067 726121 942176 1580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,7264,7070,2771,8154,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,1453,4959,4750,4754,71
Doba obratu aktív 303,09273,23294,49316,91256,03
Doba obratu pohľadávok 51,8966,5771,9173,5956,32
Doba obratu zásob 0,00000,0000147 28337 59069 922
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 833 6431 088 357181,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,65108,84121,80116,0959,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 141 605233 0240,0000
EBIT v minulom roku 157 539197 117211 058312 310290 272
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 306 024157 539197 117211 058358 230
EBITDA 473 412341 563383 587365 684619 470
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 473 412341 563383 587365 684619 470
Finančná páka 2,597,497,707,122,08
Finančné účty 303 209155 077219 449276 605323 012
Hrubá marža 0,51660,64980,63620,64600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 490 306338 278379 956360 729615 913
Krátkodobé finančné výpomoci 10 00010 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 156 434215 390267 410248 997237 623
Krátkodobé záväzky 277 185362 344463 500402 543255 728
Krytie dlhovej služby 5,543,243,002,746,88
Materiál 2 3071 7981 8941 6392 019
Nákladové úroky 9 02812 36417 83316 94618 063
Nákladové úroky v minulom roku 12 36417 83316 94616 71616 285
Náklady na predaný tovar 430 512413 652494 702442 528513 489
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000035,00135,0088,00
Neobežný majetok 438 026506 638597 001534 874505 415
Obežný majetok 462 463388 753507 214545 687583 675
Obrat aktív 1,201,341,241,151,43
Obrat neobežného majetku 2,522,402,332,373,13
Obrat obežného majetku 2,393,132,742,322,71
Odpisy 174 288180 728182 802149 674154 224
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 87 14490 36491 40174 837154 224
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 14490 36491 40174 8370,0000
Osobné náklady 399 375512 413566 363493 0240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1063 2953 6315 4553 557
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000010,000,0000500,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 43377 606109 46986 1870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 406 650294 866321 063296 649494 391
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54510,34700,36030,36400,4589
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59310,63940,63330,59900,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000025 5516 0972,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,561,581,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,161,191,286,92
Pohľadávky z obchodného styku 148 631178 071226 318175 019236 823
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98300,59290,67230,73111,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,391,892,552,30-1,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,41-5,21-3,21-3,9717,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52890,76400,77190,75360,4553
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,375,725,945,370,9488
Pridaná hodnota 673 422801 441894 299823 1121 066 473
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,65680,93990,94980,95270,6397
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62640,23900,29310,37180,6510
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,022,032,262,260,8145
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,022,032,262,260,8145
Služby 262 326282 283354 751317 671356 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 916 702909 5761 120 6761 098 9011 108 270
Spotreba materiálu… 168 186131 369139 916124 722157 288
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 142 312260 919297 042401 132168 469
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 113 9341 215 0931 389 0011 265 6401 579 962
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000053,00463,00108,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 103 9341 215 0931 388 9481 265 1771 579 854
Účtovný cash flow 148 132-64 372-57 156-67 222323 012
Úročený dlh 142 312260 919297 042401 132168 469
Úrokové krytie 33,9012,7411,0512,4519,83
Vlastné imanie 353 804121 442145 565154 279531 757
Všetky záväzky 484 819694 928865 083828 116504 549
Výnosy budúcich období dlhodobé 60 0160,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 36793 206110 028116 50671 964
Výsledok hospodárenia 309 124160 835200 785216 010465 246
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 309 124160 835200 785216 010465 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 232 362114 138138 261146 975340 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 114 138138 261146 975231 522273 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 296 996145 175179 284194 112443 587
Zásoby 2 30712 07014 12313 90316 858
Záväzky 484 819694 928865 083828 116504 549
Záväzky z obchodného styku 64 43377 606109 46986 1870,0000
Zisk pred zdanením 296 996145 175179 284194 112443 587
Zmena EBIT 1,940,79920,93390,67581,23
Účtovné závierky