Foss Fibre Optics, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 356 9324 805 8684 632 3394 783 5334 652 310
Aktivácia 0,00000,00000,000055 5608 518
Bankové úvery 1 2784 2862 9761 459633,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,282,342,632,542,80
Bežné bankové úvery 1 2784 2862 9761 459633,00
Časové rozlíšenie aktív 8 1786 0584 6370,00002 535
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000-421,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9715-0,39630,20880,0164-0,2127
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37290,50540,47180,46300,2371
Celkové tržby 6 371 9015 384 4345 319 1721 652 7334 993 767
Celkový dlh 1 183 5191 613 5291 484 9401 513 847891 770
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 096 706-295 627-765 334-560 500-545 751
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 097 984299 913768 310561 959546 384
Čistý cash flow 798 071-468 397206 35115 575-173 746
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 497 111212 837338 656153 025650 135
Čistý zisk 392 434159 575273 436120 668646 229
Čistý zisk v minulom roku 159 575273 436120 668646 229661 324
Cudzie zdroje -3 173 413-3 192 339-3 147 399-3 269 686-3 760 961
Daň z príjmov 104 67753 26265 22032 3573 906
Daň z príjmov v minulom roku 53 26265 22032 3573 906-3 207
Daň z príjmov z bežnej činnosti 104 67753 26265 22032 3573 906
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00005 305
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,3499,0873,31242,3864,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6695,9770,18228,9461,75
Doba obratu aktív 290,27330,51316,741 099342,73
Doba obratu pohľadávok 42,3499,0873,31242,3864,90
Doba obratu zásob 190,63194,78147,04576,68227,95
Doba splácania záväzkov 163,07223,73192,01680,39215,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,7381,2867,56218,4360,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 125,18204,39149,19600,29196,14
EBIT v minulom roku 212 837338 656153 025650 135658 117
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 497 111212 837338 656153 025650 135
EBITDA 1 385 3941 003 9431 156 779344 136745 003
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 385 3941 003 9431 156 779344 136745 003
Finančná páka 1,371,511,471,461,24
Finančné účty 1 097 984299 913768 310561 959546 384
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7284-0,6643-0,6794-0,6835-0,8084
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72840,66430,67940,68350,8084
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 377 0221 017 6831 151 477342 792763 525
Krátkodobé pohľadávky 635 5541 440 7231 072 2191 054 933875 649
Krátkodobé záväzky 821 4751 181 891988 127950 709816 780
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-1 770
Materiál 525 229487 487286 180179 678215 342
Náklady na predaný tovar 3 246 7393 584 0843 484 8591 063 9233 297 217
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 838 6661 928 1751 878 350510 0141 381 155
Neobežný majetok 1 654 9442 030 2082 030 4752 360 8492 359 873
Obežný majetok 2 693 8102 769 6022 597 2272 422 6842 289 902
Obrat aktív 1,261,101,150,33211,06
Obrat neobežného majetku 3,312,612,630,67292,10
Obrat obežného majetku 2,031,922,060,65572,16
Obrat zásob 1,911,872,480,63291,60
Odpisy 859 358812 956806 792191 068113 868
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 429 679406 478403 39695 53456 934
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 429 679406 478403 39695 53456 934
Osobné náklady 1 238 5781 097 1021 086 166267 095966 094
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 3725 4285 3021 3445 428
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000010,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 630 5651 059 744763 340782 607742 181
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 251 792972 5311 080 228311 736760 097
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55910,63710,58520,50900,5829
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,200,89300,98811,031,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,571,711,961,72
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,90150,98051,151,53
Pohľadávky z obchodného styku 625 3031 395 4981 026 423996 440838 260
Pohotová likvidita II. stupeň 2,121,471,861,701,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,986,82-15,25-209,9321,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37290,50540,47180,46300,2371
Pridaná hodnota 2 215 2571 721 9051 855 967524 7251 657 340
Primárna platobná neschopnosť 1,010,77370,74800,84180,8854
Rýchla likvidita I. stupeň 1,330,25280,77520,59020,6688
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85431,611,284,401,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85431,611,284,401,20
Služby 323 531441 930359 364108 455413 389
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 356 9324 805 8684 632 3394 783 5334 652 310
Spotreba materiálu… 1 083 8081 213 5711 227 260509 3301 529 444
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 2784 2862 9761 459633,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 478 5585 316 9645 338 1411 588 6484 966 527
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 5840,00000,000011 970
Tržby z predaja tovaru 2 422 6752 493 9762 351 345653 6801 873 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 055 8832 813 4042 986 796934 9683 081 051
Účtovný cash flow 798 071-468 397206 35115 575-173 746
Úročený dlh 1 2784 2862 9761 459633,00
Vlastné imanie 3 173 4133 192 3393 147 3993 269 6863 760 961
Všetky záväzky 1 183 5191 613 5291 484 9401 513 847891 770
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000-421,00
Výsledok hospodárenia 526 036200 571349 987153 068640 609
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 526 036200 571349 987153 068640 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 392 434159 575273 436120 668646 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 159 575273 436120 668646 229661 324
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 497 111212 837338 656153 025650 135
Zásoby 960 2721 028 966756 698805 792862 564
Záväzky 1 183 5191 613 5291 484 9401 513 847891 770
Záväzky z obchodného styku 630 5651 079 736767 767838 790742 181
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000019 9924 42756 1830,0000
Zisk pred zdanením 497 111212 837338 656153 025650 135
Zmena EBIT 2,340,62852,210,23540,9879
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -734,00-408,00-19 8858 31618 253
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -734,00-408,00-19 8858 31618 253
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 496
Účtovné závierky