AGMA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 621 354732 4091 080 7621 067 6911 189 171
Bankové úvery 356 209450 334487 081488 898477 304
Bežná likvidita III. stupeň 0,63490,71060,86240,82310,8805
Bežné bankové úvery 356 209450 334487 081488 898477 304
Časové rozlíšenie aktív 33 4943 5054 0693 4903 510
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0850-0,07660,71775,132,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,1014,5859,9271,3433,80
Celkové tržby 2 205 8953 121 4353 603 7363 472 1744 555 799
Celkový dlh 582 755685 3881 063 0211 052 9321 155 001
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 331 023428 428468 776457 861370 617
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 18621 90618 30531 037106 687
Čistý cash flow 3 2803 601-12 732-75 650-73 885
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 82522 44434 19633 43255 003
Čistý zisk -8 421-282,0010 4387 45626 867
Čistý zisk v minulom roku -282,0010 4387 45626 86722 389
Cudzie zdroje -38 599-47 021-17 741-14 759-34 170
Daň z príjmov 0,00001 7683 5893 9538 188
Daň z príjmov v minulom roku 1 7683 5893 9538 1887 332
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 7683 5893 9538 188
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,4838,7978,4581,3769,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,3633,1769,4370,3362,45
Doba obratu aktív 104,9686,24109,75116,0896,21
Doba obratu pohľadávok 28,4838,7978,4581,3769,79
Doba obratu zásob 40,9622,038,792,190,0000
Doba splácania záväzkov 65,1940,0572,7161,2657,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,1325,6051,3352,5650,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45,8927,8262,9648,5844,64
EBIT v minulom roku 22 44434 19633 43255 00352 358
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 82522 44434 19633 43255 003
EBITDA 35 72321 486195 450190 971179 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 72321 486195 450190 971179 046
Efektívna daňová sadzba 0,00001,190,25590,34650,2336
Finančná páka 16,1015,5860,9272,3434,80
Finančné účty 25 18621 90618 30531 037106 687
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 119 24040 874193 360397 770227 502
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26800,29690,46770,45280,5278
Krátkodobé pohľadávky 168 583329 455772 501748 461862 646
Krátkodobé záväzky 166 526217 421505 450483 435627 591
Krytie dlhovej služby 1,761,039,698,678,98
Materiál 104 642119 61033 3220,00000,0000
Nákladové úroky 20 24620 95820 16922 02319 948
Nákladové úroky v minulom roku 20 95820 16922 02319 94822 637
Náklady na predaný tovar 2 040 8112 959 9183 342 5053 115 4154 244 447
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 932 4311 981 6852 537 3422 880 4164 017 598
Neobežný majetok 289 449257 933224 792267 405216 328
Obežný majetok 298 411470 971851 901796 796969 333
Obrat aktív 3,484,233,333,143,79
Obrat neobežného majetku 7,4712,0215,9912,5520,86
Obrat obežného majetku 7,246,584,224,214,65
Obrat zásob 8,9116,5741,53166,520,0000
Odpisy 13 9600,0000159 164149 554119 900
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 9800,000079 58274 77759 950
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 9800,000079 58274 77759 950
Osobné náklady 78 569102 508120 543106 648118 158
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5396 6122 0906 4075 544
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000732,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 234151 038437 707383 344491 354
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 539-282,00169 602157 010146 767
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65460,73230,47890,44100,4421
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,372,092,272,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,370,89990,94391,12
Pohľadávky z obchodného styku 138 279281 670683 658646 885771 923
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43480,53140,80090,80530,8805
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,77-13,061,390,19510,4625
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,16200,1718-0,6313-3,44-3,70
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,57330,61490,45070,45790,4014
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93790,93580,98360,98620,9713
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,1014,5859,9271,3433,80
Pridaná hodnota 120 022139 974251 704241 841267 240
Primárna platobná neschopnosť 0,84780,53620,64020,59260,6365
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2182-0,00600,58840,50520,7863
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3131,905,445,516,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3131,905,445,516,45
Služby 548 907518 774398 089156 247139 206
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 621 354732 4091 080 7621 067 6911 189 171
Spotreba materiálu… 559 473459 459407 07478 75287 643
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 356 209450 334487 081488 898477 304
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 203 8613 112 8923 594 2093 463 4934 538 687
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 02813 0000,0000106 23727 000
Tržby z predaja tovaru 1 109 0882 174 3702 880 8313 320 0364 483 230
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 051 745925 522713 37837 22028 457
Účtovný cash flow 3 2803 601-12 732-75 650-73 885
Úročený dlh 356 209450 334487 081488 898477 304
Úrokové krytie 0,58411,071,701,522,76
Vlastné imanie 38 59947 02117 74114 75934 170
Všetky záväzky 582 755685 3881 063 0211 052 9321 155 001
Výsledok hospodárenia 14 37229 05636 28640 81061 146
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 37229 05636 28640 81061 146
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 421-282,0010 4387 45626 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -282,0010 4387 45626 86722 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 4211 48614 02711 40935 055
Zásoby 104 642119 61061 09517 2980,0000
Záväzky 582 755685 3881 063 0211 052 9321 155 001
Záväzky z obchodného styku 117 234151 038437 707383 344491 354
Zisk pred zdanením -8 4211 48614 02711 40935 055
Zmena EBIT 0,52690,65631,020,60781,05
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 50 4195 4300,0000106 84425 000