DVT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 100 584112 943100 79298 95561 195
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,230,84391,150,3138
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7941-1,41-11,90-1,270,1615
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,75740,66850,67940,53800,0835
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,112,3118,502,59-2,01
Celkové tržby 605 034557 954375 369508 0500,0000
Celkový dlh 68 19178 80195 62471 429121 813
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 722-48 148-61 503-34 904-9 788
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 72248 14861 50334 9049 788
Čistý cash flow 25 72248 14861 50334 9049 788
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 52913 175-22 35825 837-71 699
Čistý zisk 16 82810 295-22 35820 151-71 699
Čistý zisk v minulom roku 10 295-22 35820 151-3 148-19 753
Cudzie zdroje -32 393-34 142-5 168-27 52660 618
Daň z príjmov 2 8812 8800,00005 6860,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8812 8800,00005 6860,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,3118,348,4728,4928,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,9911,214,1828,4928,17
Doba obratu aktív 60,7873,9998,1271,0963,82
Doba obratu pohľadávok 15,3118,348,4728,4928,17
Doba obratu zásob 18 8180,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 688 6940,00000,00000,0000186,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,5247,1988,1346,61122,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 199 5130,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 175-22 35820 151-3 148-19 753
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 52913 175-22 35825 837-71 699
EBITDA 25 69513 618-20 99226 068-71 498
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 69513 618-20 99226 068-71 498
Finančná páka 3,113,3119,503,59-1,01
Finančné účty 25 72248 14861 50334 9049 788
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3220-0,3023-0,0513-0,27820,9906
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32200,30230,05130,2782-0,9906
Hrubá marža 0,41690,42860,51110,46230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 61713 172-21 40025 835-71 701
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33770,63770,89820,65561,92
Krátkodobé pohľadávky 25 33627 9938 70339 65827 014
Krátkodobé záväzky 33 96372 02590 53264 873117 281
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 83911 42016 1642 4010,0000
Krytie dlhovej služby 31,340,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 820,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 351 825318 033183 080273 156228 954
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 48 59824 39324 39324 39324 393
Obežný majetok 51 98688 55076 39974 56236 802
Obrat aktív 6,014,933,725,135,72
Obrat neobežného majetku 12,4322,8415,3720,8314,35
Obrat obežného majetku 11,626,294,916,819,51
Odpisy 5 5890,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 5890,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 223 275223 519209 000207 9690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00446,00408,00233,00203,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 41710 295-22 35820 151-71 699
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51950,3015-4,330,73211,18
Podiel EBIT k aktívam 0,20410,1167-0,22180,2611-1,17
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20410,1167-0,22180,2611-1,17
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30810,3220-2,180,75811,28
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25570,42630,61020,35270,1599
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88520,93481,090,88540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14 0140,00000,00000,00000,5287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,070,91801,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,070,91801,130,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 22417 1094 29739 65827 014
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,060,77551,150,3138
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,26-0,7091-0,0840-0,78866,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 31,370,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67800,69770,94870,72181,99
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,112,3118,502,59-2,01
Pridaná hodnota 252 243239 113191 853234 894121 052
Primárna platobná neschopnosť 0,74400,66753,760,06050,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,16730,0912-0,22180,2036-1,17
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51950,3015-4,330,73211,18
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75740,66850,67940,53800,0835
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,655,79-4,562,74-1,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,655,79-4,562,74-1,70
Služby 43 33250 47642 04344 15247 105
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 584112 943100 79298 95561 195
Spotreba materiálu… 308 475267 557141 037229 004181 849
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 604 571557 146374 933508 050350 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 503,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 135,00984,00374 9330,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 603 933556 1620,0000508 050350 006
Účtovný cash flow 25 72248 14861 50334 9049 788
Úrokové krytie 25,040,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 32 39334 1425 16827 526-60 618
Všetky záväzky 68 19178 80195 62471 429121 813
Výsledok hospodárenia 20 60913 618-20 99226 068-71 498
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 60913 618-20 99226 068-71 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 82810 295-22 35820 151-71 699
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 295-22 35820 151-3 148-19 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 70913 175-21 39825 837-71 699
Zásoby 928,0012 4096 1930,00000,0000
Záväzky 68 19178 80195 62471 429121 813
Záväzky z obchodného styku 9 83911 42016 1642 4010,0000
Zisk pred zdanením 19 70913 175-21 39825 837-71 699
Zmena EBIT 1,56-0,5893-1,11-8,213,63