Rock Pop Bratislava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 43156 41343 53629 30448 903
Bežná likvidita III. stupeň 7,775,088,065,801,56
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 817
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,13-0,9812-0,8158-2,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,104,546,763,781,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15030,26690,16950,25192,21
Celkové tržby 429 358397 622428 217388 7960,0000
Celkový dlh 6 45711 8846 3095 89733 685
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 149-50 468-36 526-19 096-33 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 14950 46836 52619 09633 474
Čistý cash flow 45 14950 46836 52619 09633 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 84731 16025 7021 737-40 515
Čistý zisk 20 44425 30221 820775,00-40 515
Čistý zisk v minulom roku 25 30221 820775,0024 914-3 834
Cudzie zdroje -42 974-44 529-37 227-23 407-15 218
Daň z príjmov 7 4035 8583 882962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 8583 882962,008 0030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 4035 8583 882962,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,536,466,8110,628,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,060,16940,00001,353,57
Doba obratu aktív 52,3261,2642,2930,4942,90
Doba obratu pohľadávok 4,536,466,8110,628,43
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000026,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,7312,075,255,2627,48
EBIT v minulom roku 31 16025 7021 73732 917-3 834
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 84731 16025 7021 737-40 515
EBITDA 28 73931 79326 6063 188-40 034
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 73931 79326 6063 188-40 034
Efektívna daňová sadzba 0,26580,18800,15100,55380,0000
Finančná páka 1,151,271,171,253,21
Finančné účty 45 14950 46836 52619 09633 474
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8694-0,7893-0,8551-0,7988-0,3112
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86940,78930,85510,79880,3112
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 07131 15125 9822 598-40 472
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12860,19700,12410,17240,6405
Krátkodobé pohľadávky 4 2825 9457 01010 2089 612
Krátkodobé záväzky 6 35911 1145 4035 05331 324
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9747 157113,001 3240,0000
Náklady na predaný tovar 362 672330 099382 876361 197436 125
Obežný majetok 49 43156 41343 53629 30443 086
Obrat aktív 6,985,968,6311,978,51
Obrat obežného majetku 6,985,968,6311,979,66
Osobné náklady 34 98632 76115 65721 8880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 668,00642,00624,00590,00438,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 44425 30221 820775,00-40 515
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47570,56820,58610,0331-2,66
Podiel EBIT k aktívam 0,56340,55240,59040,0593-0,8285
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,56340,55240,59040,0593-0,8285
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,64650,68790,67400,0716-2,30
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91340,89460,83900,65170,6845
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,965,44-2,19-2,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,50920,1838-0,4572-0,47520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,50920,1838-0,4572-0,47520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 000,00156,000,00001 3004 070
Pohotová likvidita II. stupeň 7,775,088,065,801,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9518-0,8823-1,02-1,23-0,4546
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13060,21070,14490,20120,6888
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15030,26690,16950,25192,21
Pridaná hodnota -17 8146 023-7 159-10 401-20 089
Primárna platobná neschopnosť 1,9745,880,00001,020,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,41360,44850,50120,0264-0,8285
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47570,56820,58610,0331-2,66
Rýchla likvidita I. stupeň 7,104,546,763,781,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,22470,37380,23711,85-0,8414
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,22470,37380,23711,85-0,8414
Služby 360 395327 804381 155358 613433 646
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 43156 41343 53629 30448 903
Spotreba materiálu… 2 2772 2951 7212 5842 479
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 344 858336 122375 717350 796416 036
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 344 858336 122375 717350 796416 036
Účtovný cash flow 45 14950 46836 52619 09633 474
Vlastné imanie 42 97444 52937 22723 40715 218
Všetky záväzky 6 45711 8846 3095 89733 685
Výsledok hospodárenia 28 73931 79326 6063 188-40 034
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 73931 79326 6063 188-40 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 44425 30221 820775,00-40 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 30221 820775,0024 914-3 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 84731 16025 7021 737-40 512
Záväzky 6 45711 8846 3095 89733 685
Záväzky z obchodného styku 1 9747 157113,001 3240,0000
Zisk pred zdanením 27 84731 16025 7021 737-40 512
Zmena EBIT 0,89371,2114,800,052810,57