SAYA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 80237 93754 68946 71152 216
Bankové úvery 1 1001 2568 7308 83216 134
Bežná likvidita III. stupeň 2,690,80000,57850,53940,7674
Bežné bankové úvery 1 1001 2568 7308 83216 134
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000299,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2049-0,0575-0,0918-0,1269-0,5044
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,201,610,23460,60491,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08630,09060,68780,52500,9117
Celkové tržby 280 136339 827299 429305 0640,0000
Celkový dlh 2 5273 15122 28716 08124 902
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 897-744,005 7564 9452 357
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 9972 0002 9743 88713 777
Čistý cash flow 5 9972 0002 9743 88713 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5483 9197 9743 7882 194
Čistý zisk 1 2232 3846 1751 5431 067
Čistý zisk v minulom roku 2 3846 1751 5431 7721 798
Cudzie zdroje -29 275-34 786-32 402-30 630-27 314
Daň z príjmov 325,00967,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 967,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 325,00967,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 25 00835 93742 30638 48133 712
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,040,000011,535,215,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,040,000011,515,074,68
Doba obratu aktív 41,4440,8167,0055,9960,88
Doba obratu pohľadávok 33,6238,6663,3551,3344,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00009,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,861,3415,537,709,30
EBIT v minulom roku 3 9197 9743 7884 0143 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5483 9197 9743 7882 194
EBITDA 1 7114 4438 5393 9273 300
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7114 4438 5393 9273 300
Finančná páka 1,091,091,691,531,91
Finančné účty 5 9972 0002 9743 88713 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9205-0,9169-0,5925-0,6557-0,5231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92050,91690,59250,65570,5231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5483 9197 9863 8012 514
Krátkodobé pohľadávky 797,000,00009 4094 3434 409
Krátkodobé záväzky 1 4271 24412 6766 4267 978
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000010 3754 5100,0000
Krytie dlhovej služby 0,00007,8210,183,062,93
Materiál 0,00000,00000,00000,000019,00
Nákladové úroky 0,0000568,00839,001 2851 127
Nákladové úroky v minulom roku 568,00839,001 2851 2821 480
Náklady na predaný tovar 262 657319 241273 396283 756294 873
Obežný majetok 31 80237 93754 68946 71151 917
Obrat aktív 8,818,945,456,526,00
Obrat obežného majetku 8,818,945,456,526,03
Osobné náklady 15 65315 50316 76915 8970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00524,00553,00546,00786,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000420,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 2232 3846 1751 5431 067
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89600,77280,68290,76600,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,291,461,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,291,461,310,0000
Pohľadávky z obchodného styku 797,000,00009 3994 2264 012
Pohotová likvidita II. stupeň 2,690,80000,57850,53940,7666
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,88-17,39-10,90-7,88-1,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003,523,543,0212,22
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08630,09060,68780,52500,9117
Pridaná hodnota 17 46920 06024 55420 75218 193
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00001,101,070,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,370,80000,13890,25480,5714
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,480,70922,614,097,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,480,70922,614,097,55
Služby 256 217311 774270 941280 816291 412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 80237 93754 68946 71152 216
Spotreba materiálu… 6 4407 4672 4552 9403 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 1001 2568 7308 83216 134
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 280 126339 301297 950304 508313 066
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 280 126339 301297 950304 508313 066
Účtovný cash flow 5 9972 0002 9743 88713 777
Úročený dlh 1 1001 2568 7308 83216 134
Úrokové krytie 0,00006,909,502,951,95
Vlastné imanie 29 27534 78632 40230 63027 314
Všetky záväzky 2 5273 15122 28716 08124 902
Výsledok hospodárenia 1 7114 4438 5393 9273 300
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7114 4438 5393 9273 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 2232 3846 1751 5431 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3846 1751 5431 7721 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5483 3517 1352 5031 388
Zásoby 0,00000,00000,00000,000019,00
Záväzky 2 5273 15122 28716 08124 902
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000010 3754 5100,0000
Zisk pred zdanením 1 5483 3517 1352 5031 388
Zmena EBIT 0,39500,49152,110,94370,6693