ALFA GAME spol. s r.o., ALFA GAME GmbH. /v jazyku nemeckom/, ALFA GAME Ltd. /v jazyku anglickom/

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 182 102244 675212 318195 019220 488
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,192,472,222,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,34-1,83-1,00-0,9406-0,7218
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,201,021,461,150,8332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,111,810,70200,82600,8694
Celkové tržby 178 169275 846328 029368 203433 100
Celkový dlh 95 805157 48587 57488 219102 539
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -115 251-159 594-125 341-100 459-85 133
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 251159 594125 341100 45985 133
Čistý cash flow 115 251159 594125 341100 45985 133
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -893,00-37 07318 458-10 669-49 766
Čistý zisk -893,00-37 55317 944-11 149-50 246
Čistý zisk v minulom roku -37 55317 944-11 149-50 24647 156
Cudzie zdroje -86 297-87 190-124 744-106 800-117 949
Daň z príjmov 0,0000480,00514,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00514,00480,00480,0014 115
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00514,00480,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 60 00060 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,5033,1996,7893,74114,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,431,394,923,758,26
Doba obratu aktív 411,88323,78236,25193,32185,82
Doba obratu pohľadávok 151,20112,5996,7893,74114,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 216,69206,2195,5686,9786,11
EBIT v minulom roku -37 07318 458-10 669-49 76661 271
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -893,00-37 07318 458-10 669-49 766
EBITDA -16 790-36 87818 399-10 848-23 338
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 790-36 87818 399-10 848-23 338
Finančná páka 2,112,811,701,831,87
Finančné účty 115 251159 594125 341100 45985 133
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4739-0,3564-0,5875-0,5476-0,5349
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47390,35640,58750,54760,5349
Hrubá marža 0,38120,78000,81910,78020,8110
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 107-37 07318 277-10 942-23 474
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52610,63690,40450,44990,4634
Krátkodobé pohľadávky 6 85125 08186 97794 560135 355
Krátkodobé záväzky 95 805155 82485 88487 734102 181
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 6697 9382 2953 5441 836
Náklady na predaný tovar 93 45660 67059 32780 94881 861
Obežný majetok 182 102244 675212 318195 019220 488
Obrat aktív 0,88621,131,541,891,96
Obrat obežného majetku 0,88621,131,541,891,96
Odpisy 0,00000,00000,00000,000026 627
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000026 627
Osobné náklady 19 64721 39232 99130 30156 291
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,00195,00122,0094,00136,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -893,00-37 55317 944-11 149-23 619
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63290,65230,59030,51510,3861
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,64690,57860,38210,27280,1966
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,4610,068,149,486,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,4610,068,149,484,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71420,57860,38210,27280,1966
Pohľadávky z obchodného styku 6 8201 0504 4213 7799 804
Pohotová likvidita II. stupeň 1,271,192,472,222,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7488-0,5463-0,9952-1,06-1,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52610,64370,41250,45240,4651
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,111,810,70200,82600,8694
Pridaná hodnota 67 921215 151268 702287 255351 239
Primárna platobná neschopnosť 1,127,560,51910,93780,1873
Rýchla likvidita I. stupeň 1,201,021,461,150,8332
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,71-4,274,76-8,13-4,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,71-4,274,76-8,13-4,39
Služby 93 45660 67059 26280 94881 694
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 182 102244 675212 318195 019220 488
Spotreba materiálu… 0,00000,000065,000,0000167,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 177 377275 821328 029368 203433 100
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 161 377275 821328 029368 203433 100
Účtovný cash flow 115 251159 594125 341100 45985 133
Vlastné imanie 86 29787 190124 744106 800117 949
Všetky záväzky 95 805157 48587 57488 219102 539
Výsledok hospodárenia -790,00-36 87818 399-10 848-49 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -790,00-36 87818 399-10 848-49 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -893,00-37 55317 944-11 149-50 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -37 55317 944-11 149-50 24647 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -893,00-37 07318 458-10 669-49 766
Záväzky 95 805157 48587 57488 219102 539
Záväzky z obchodného styku 7 6697 9382 2953 5441 836
Zisk pred zdanením -893,00-37 07318 458-10 669-49 766
Zmena EBIT 0,0241-2,01-1,730,2144-0,8122