E-BA tpz, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 055 6881 209 5701 655 4393 616 6309 628 468
Bežná likvidita III. stupeň 0,53400,81912,391,161,14
Časové rozlíšenie aktív 2 9333 3633 1183 5571 830
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01630,1024-0,09423,08-3,48
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0118-0,06930,0553-1,260,3676
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,432,203,402,4510,06
Celkové tržby 595 204851 6411 147 1219 304 20812 307 287
Celkový dlh 621 625832 1541 279 4792 567 4688 757 784
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 787-9 061-47 714-12 309-3 240 465
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7879 06147 71412 3093 240 465
Čistý cash flow -7 087-38 65335 405-3 228 1563 029 586
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 13115 875-51 884639 990153 803
Čistý zisk 34 7951 456-121 442559 076127 662
Čistý zisk v minulom roku 18 638-121 442559 076127 66212 230
Cudzie zdroje -434 063-377 416-375 960-1 049 162-870 684
Daň z príjmov 9 21111 98766 90480 91426 141
Daň z príjmov v minulom roku 1 62466 90480 91426 14112 052
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 21111 98766 90480 91426 141
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00005 194554 0344 338
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,14176,20720,20116,12120,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 129,90168,88363,2575,79112,12
Doba obratu aktív 674,90518,74809,49141,99293,08
Doba obratu pohľadávok 131,14176,20722,74137,87121,04
Doba obratu zásob 401,7040,585,480,411774,76
Doba splácania záväzkov 2 295675,15406,20125,45277,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 382,65239,19313,05100,56250,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 547,03300,84402,83122,35277,02
EBIT v minulom roku 20 262-51 884639 990153 80340 604
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 13115 875-51 884639 990153 803
EBITDA 132 48199 6233 183584 907169 378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 48199 6233 183584 907169 378
Efektívna daňová sadzba 0,20930,8917-1,230,12640,1700
Finančná páka 2,433,204,403,4511,06
Finančné účty 6 7879 06147 71412 3093 240 465
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 173 66099 1432 7201 084 485168 986
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56700,46110,38670,70830,8560
Krátkodobé pohľadávky 205 128410 8531 472 8382 957 7693 972 245
Krátkodobé záväzky 598 545557 718640 2052 561 4948 241 760
Krytie dlhovej služby 62,3440,961,200,00000,0000
Materiál 36 0470,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 1252 4322 6540,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002 6540,00000,000016 322
Náklady na predaný tovar 448 888693 2451 034 1498 642 89311 821 589
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 95 186301 516575 2727 452 50610 822 819
Neobežný majetok 736 083752 768117 93280 554192 971
Obežný majetok 316 672453 4391 534 3893 532 5199 433 667
Obrat aktív 0,54080,70360,45092,571,25
Obrat neobežného majetku 0,77561,136,33115,4162,14
Obrat obežného majetku 1,801,880,48652,631,27
Obrat zásob 0,90868,9966,56886,464,88
Odpisy 97 26683 51272 47254 12815 288
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 63341 75636 23627 0647 644
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 63341 75636 23627 0647 644
Osobné náklady 68 76654 66960 99958 00367 736
Ostatné náklady na finančnú činnosť 335,00480,00463,00422,00392,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 142 656248 519634 9002 498 1838 214 147
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 132 06184 968-48 970613 204142 950
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08020,0039-0,32300,53290,1466
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10090,0244-0,05110,60650,1109
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56340,3464-0,21200,08870,3991
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,280,5235-0,50010,08780,0157
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,772,89-4,7211,282,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73511,14-2,165,832,04
Pohľadávky z obchodného styku 203 198393 787742 8641 930 4803 683 493
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35900,75892,381,160,8754
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 61,259,76-10,620,3250-0,2874
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,34-15,8913,340,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58880,68800,77290,70990,9096
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,432,203,402,4510,06
Pridaná hodnota 122 050157 836-287 705654 068169 714
Primárna platobná neschopnosť 0,70210,63110,85471,292,23
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08020,0039-0,32300,53290,1466
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,698,35401,974,3951,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,698,35401,974,3951,71
Služby 320 811373 947438 344919 432945 467
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 055 6881 209 5701 655 4393 616 6309 628 468
Spotreba materiálu… 32 89117 78220 53322 385301 873
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 591 695851 081746 4449 546 96111 991 303
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 7570,00000,0000250 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 209 702482 874640 6819 208 20211 729 642
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 361 236368 207105 76388 759261 661
Účtovný cash flow -7 087-38 65335 405-3 228 1563 029 586
Úrokové krytie 21,716,53-19,550,00000,0000
Vlastné imanie 434 063377 416375 9601 049 162870 684
Všetky záväzky 621 625832 1541 279 4792 567 4688 757 784
Výsledok hospodárenia 46 46616 111-69 289630 779154 090
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 46616 111-69 289630 779154 090
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 7951 456-121 442559 076127 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 638-121 442559 076127 66212 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 00613 443-54 538639 990153 803
Zásoby 104 75733 5258 6438 4072 216 619
Záväzky 621 625832 1541 279 4792 567 4688 757 784
Záväzky z obchodného styku 142 656248 519634 9002 498 1838 214 147
Zisk pred zdanením 44 00613 443-54 538639 990153 803
Zmena EBIT 2,28-0,3060-0,08114,163,79
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-248 570248 570
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-248 570248 570
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 5060,00000,0000150 0000,0000