TERMODOM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 66 56965 9940,000073 91968 771
Bežná likvidita III. stupeň 0,59640,53830,00000,69980,4974
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000381,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1506-0,08350,0000-0,5105-0,1213
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,503,050,00002,433,94
Celkové tržby 5 6275 1350,000037 3960,0000
Celkový dlh 47 52649 6890,000052 35854 860
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 868-1 3620,0000-11 006-1 687
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8681 3620,000011 0061 687
Čistý cash flow 2 8681 3620,000011 0061 687
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 8281 7900,0000-2 700-15 670
Čistý zisk 2 738830,000,0000-3 660-15 670
Čistý zisk v minulom roku 830,00-6 0720,000011 3112 788
Cudzie zdroje -19 043-16 3050,0000-21 561-13 911
Daň z príjmov 90,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 90,00960,000,0000960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 39 31040 2290,000038 52240 685
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,85300,00000,00000,0129
Doba obratu aktív 4 3184 6910,0000721,48443,38
Doba obratu pohľadávok 2 5502 8600,0000375,99262,32
Doba obratu zásob 136 9650,00000,00001 7375 703
Doba splácania záväzkov 256 6510,00000,00003 602404,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 9653 4020,0000493,73342,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 5320,00000,0000104,600,0000
EBIT v minulom roku 1 790-5 1120,000012 2712 788
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 8281 7900,0000-2 700-15 670
EBITDA 2 9121 8820,0000-2 568-13 677
EBITDA marža 0,51750,36650,0000-0,06870,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 9121 8820,0000-2 568-13 677
Efektívna daňová sadzba 0,03180,53630,0000-0,35560,0000
Finančná páka 3,504,050,00003,434,94
Finančné účty 2 8681 3620,000011 0061 687
Hrubá marža 0,52410,39300,00000,32540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 8281 7900,0000-2 700-14 919
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68660,72530,00000,68430,7735
Krátkodobé pohľadávky 0,000012,000,00000,00002,00
Krátkodobé záväzky 45 70547 8680,000050 58553 196
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 807,002 3080,00001 4690,0000
Náklady na predaný tovar 2 6783 1170,000025 22748 045
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65,000,00000,00005 1261 561
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 625
Obežný majetok 66 56965 9940,000073 91966 765
Obrat aktív 0,08450,07780,00000,50590,8232
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000034,84
Obrat obežného majetku 0,08450,07780,00000,50590,8480
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000750,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000750,00
Osobné náklady 0,00000,00000,000014 5250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0092,000,0000132,001 242
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 738830,000,0000-3 660-14 920
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14380,05090,0000-0,1698-1,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13550,09880,0000-0,1157-1,01
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00001,190,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,50970,26520,00000,29430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 45,370,00000,00002,370,1784
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,83780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,837811,43
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50970,26520,00000,29430,0298
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,64-11,970,0000-1,96-8,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71390,75290,00000,70830,7977
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,503,050,00002,433,94
Pridaná hodnota 2 9492 0180,000012 1698 569
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14380,05090,0000-0,1698-1,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3226,400,0000-20,39-4,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3226,400,0000-20,39-4,01
Služby 1 2721 2100,00007 01326 091
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 56965 9940,000073 91968 771
Spotreba materiálu… 1 3411 9070,000013 08820 393
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 6275 1350,000037 39656 614
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 6275 1350,000037 39656 614
Účtovný cash flow 2 8681 3620,000011 0061 687
Vlastné imanie 19 04316 3050,000021 56113 911
Všetky záväzky 47 52649 6890,000052 35854 860
Výsledok hospodárenia 2 9121 8820,0000-2 568-14 427
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9121 8820,0000-2 568-14 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 738830,000,0000-3 660-15 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 830,00-6 0720,000011 3112 788
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8281 7900,0000-2 700-15 670
Zásoby 24 39124 3910,000024 39124 391
Záväzky 47 52649 6890,000052 35854 860
Záväzky z obchodného styku 807,002 3080,00001 4690,0000
Zisk pred zdanením 2 8281 7900,0000-2 700-15 670
Zmena EBIT 1,58-0,35020,0000-0,2200-5,62