TERMODOM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 73066 56965 9940,000073 919
Bežná likvidita III. stupeň 0,63090,59640,53830,00000,6998
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2207-0,1506-0,08350,0000-0,5105
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,362,503,050,00002,43
Celkové tržby 7 2505 6275 1350,000037 396
Celkový dlh 47 54547 52649 6890,000052 358
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 455-2 868-1 3620,0000-11 006
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 4552 8681 3620,000011 006
Čistý cash flow 4 4552 8681 3620,000011 006
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 1412 8281 7900,0000-2 700
Čistý zisk 1 1412 738830,000,0000-3 660
Čistý zisk v minulom roku 2 738830,00-6 0720,000011 311
Cudzie zdroje -20 185-19 043-16 3050,0000-21 561
Daň z príjmov 0,000090,00960,000,0000960,00
Daň z príjmov v minulom roku 90,00960,00960,000,0000960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000090,00960,000,0000960,00
Dlhodobé pohľadávky 38 88439 31040 2290,000038 522
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,85300,00000,0000
Doba obratu aktív 3 4104 3184 6910,0000721,48
Doba obratu pohľadávok 1 9582 5502 8600,0000375,99
Doba obratu zásob 0,0000136 9650,00000,00001 737
Doba splácania záväzkov 0,0000256 6510,00000,00003 602
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 3022 9653 4020,0000493,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00004 5320,00000,0000104,60
EBIT v minulom roku 2 8281 790-5 1120,000012 271
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 1412 8281 7900,0000-2 700
EBITDA 1 2282 9121 8820,0000-2 568
EBITDA marža 0,16940,51750,36650,0000-0,0687
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 2282 9121 8820,0000-2 568
Efektívna daňová sadzba 0,00000,03180,53630,0000-0,3556
Finančná páka 3,363,504,050,00003,43
Finančné účty 4 4552 8681 3620,000011 006
Hrubá marža 0,17490,52410,39300,00000,3254
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 1412 8281 7900,0000-2 700
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67510,68660,72530,00000,6843
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000012,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 45 72445 70547 8680,000050 585
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 004807,002 3080,00001 469
Náklady na predaný tovar 5 9822 6783 1170,000025 227
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000065,000,00000,00005 126
Obežný majetok 67 73066 56965 9940,000073 919
Obrat aktív 0,10700,08450,07780,00000,5059
Obrat obežného majetku 0,10700,08450,07780,00000,5059
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000014 525
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0084,0092,000,0000132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1412 738830,000,0000-3 660
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,00001,19
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61450,50970,26520,00000,2943
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000045,370,00000,00002,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00000,8378
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00000,8378
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61450,50970,26520,00000,2943
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,53-6,64-11,970,0000-1,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70200,71390,75290,00000,7083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,362,503,050,00002,43
Pridaná hodnota 1 2682 9492 0180,000012 169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 38,7216,3226,400,0000-20,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 38,7216,3226,400,0000-20,39
Služby 2 1931 2721 2100,00007 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 73066 56965 9940,000073 919
Spotreba materiálu… 3 7891 3411 9070,000013 088
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 2505 6275 1350,000037 396
Tržby z predaja tovaru 1 4260,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 8245 6275 1350,000037 396
Účtovný cash flow 4 4552 8681 3620,000011 006
Vlastné imanie 20 18519 04316 3050,000021 561
Všetky záväzky 47 54547 52649 6890,000052 358
Výsledok hospodárenia 1 2282 9121 8820,0000-2 568
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 2282 9121 8820,0000-2 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1412 738830,000,0000-3 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 738830,00-6 0720,000011 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 1412 8281 7900,0000-2 700
Zásoby 24 39124 39124 3910,000024 391
Záväzky 47 54547 52649 6890,000052 358
Záväzky z obchodného styku 1 004807,002 3080,00001 469
Zisk pred zdanením 1 1412 8281 7900,0000-2 700
Zmena EBIT 0,40351,58-0,35020,0000-0,2200