SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 115 3023 115 2713 115 3223 115 3423 125 334
Bežná likvidita III. stupeň 12,2414,3315,4617,9731,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52140,60670,66130,77222,99
Celkový dlh 45 11743 84743 31442 35542 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 516-4 485-4 536-4 556-10 759
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 5164 4854 5364 55610 759
Čistý cash flow 4 5164 4854 5364 55610 759
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 239-104,00-499,00-49,00609,00
Čistý zisk -1 239-584,00-979,00-529,00609,00
Čistý zisk v minulom roku -584,00-979,00-529,00-9 507-100,00
Cudzie zdroje -3 070 185-3 071 424-3 072 008-3 072 987-3 083 023
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 34 98234 98234 98234 98238 771
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00001 034 222
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000012 830
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000923,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00001 192
EBIT v minulom roku -104,00-499,00-49,00-9 027-100,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 239-104,00-499,00-49,00609,00
EBITDA -1 186-60,00-450,000,0000954,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 186-60,00-450,000,0000954,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-4,62-0,9619-9,800,0000
Finančná páka 1,011,011,011,011,01
Finančné účty 4 5164 4854 5364 55610 759
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9855-0,9859-0,9861-0,9864-0,9865
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98550,98590,98610,98640,9865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 239-104,00-499,00-49,00890,00
Krátkodobé záväzky 8 6627 3926 8595 9003 601
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000450,000,00001 424
Neobežný majetok 2 974 3282 974 3282 974 3282 974 3282 974 328
Obežný majetok 140 974140 943140 994141 014151 006
Ostatné náklady na finančnú činnosť 53,0044,0049,0049,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 239-584,00-979,00-529,00609,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00009,75
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52140,60670,66130,77222,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -679,85-684,82-677,25-674,49-286,55
Pridaná hodnota 0,00000,0000-450,000,0000-321,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52140,60670,66130,77222,99
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -38,04-730,78-96,250,000044,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -38,04-730,78-96,250,000044,35
Služby 0,00000,0000450,000,00001 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 115 3023 115 2713 115 3223 115 3423 125 334
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 103
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00001 103
Účtovný cash flow 4 5164 4854 5364 55610 759
Vlastné imanie 3 070 1853 071 4243 072 0083 072 9873 083 023
Všetky záväzky 45 11743 84743 31442 35542 311
Výsledok hospodárenia -1 186-60,00-450,000,0000954,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 186-60,00-450,000,0000954,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 239-584,00-979,00-529,00609,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -584,00-979,00-529,00-9 507-100,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 239-104,00-499,00-49,00890,00
Zásoby 101 476101 476101 476101 476101 476
Záväzky 45 11743 84743 31442 35542 311
Zisk pred zdanením -1 239-104,00-499,00-49,00890,00
Zmena EBIT 11,910,208410,180,0054-6,09