DELMES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 100105 17599 142107 308148 785
Bankové úvery 18 4180,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,31550,45540,46900,47290,5581
Bežné bankové úvery 18 4180,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000025,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,77-2,11-1,99-2,00-2,39
Celkové tržby 81 80863 50166 66742 8170,0000
Celkový dlh 167 495199 677198 789214 391255 981
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 75 16256 55061 28263 86766 047
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 23110 4257 77720 1929 011
Čistý cash flow 10 23110 4257 77720 1929 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0686 5128 710-560,00-771,00
Čistý zisk 107,005 1457 436-1 520-771,00
Čistý zisk v minulom roku 5 1457 436-1 5201 633-1 164
Cudzie zdroje 94 39594 50299 647107 083107 196
Daň z príjmov 959,001 3671 274960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 3671 274960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 959,001 3671 274960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 200,42462,72467,84673,971 462
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 173,68210,62247,99343,11925,65
Doba obratu aktív 343,74604,54542,80914,761 647
Doba obratu pohľadávok 200,42462,72467,84673,971 462
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000028,9528,82
Doba splácania záväzkov 1 9691 2151 3041 7621 981
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 386,07762,76710,271 1112 003
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4921 0471 0991 4900,0000
EBIT v minulom roku 6 5128 710-560,002 593-1 164
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0686 5128 710-560,00-771,00
EBITDA 13 1596 6428 841-425,00-539,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 1596 6428 841-425,00-539,00
Efektívna daňová sadzba 0,89960,20990,1463-1,710,0000
Finančná páka -0,7744-1,11-0,9949-1,00-1,39
Finančné účty 10 23110 4257 77720 1929 011
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,290,89851,010,99790,7205
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,29-0,8985-1,01-0,9979-0,7205
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 0026 5128 709-557,00-643,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,121,261,311,211,22
Krátkodobé finančné výpomoci 66 97566 97569 05984 05975 058
Krátkodobé pohľadávky 42 62180 50285 45179 061132 013
Krátkodobé záväzky 82 102132 702129 730130 332180 923
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 62 201114 331109 286110 2020,0000
Krytie dlhovej služby 6 5800,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 68 52356 85957 82643 04233 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 22039 85436 31126 99623 059
Neobežný majetok 20 24814 2485 9145 9145 915
Obežný majetok 52 85290 92793 228101 394142 845
Obrat aktív 1,060,60380,67240,39900,2216
Obrat neobežného majetku 3,834,4611,277,245,57
Obrat obežného majetku 1,470,69840,71510,42230,2308
Obrat zásob 0,00000,00000,000012,6112,66
Odpisy 11 9340,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 9340,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00130,00132,00132,00104,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 0415 1457 436-1 520-771,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,59780,16670,2435-0,0083-0,0109
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76240,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 93536 64345 29640 24983 598
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31550,45540,46900,46300,5510
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,239,0612,815,3011,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5 1160,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,170,63680,69660,78330,5045
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,291,902,012,001,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,77-2,11-1,99-2,00-2,39
Pridaná hodnota 9 0986 6428 841-225,00-364,00
Primárna platobná neschopnosť 1,683,122,412,740,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,7330,0622,48-504,45-474,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,7330,0622,48-504,45-474,92
Služby 22 28510 63212 30012 8272 899
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 100105 17599 142107 308148 785
Spotreba materiálu… 31 0186 3739 2153 2197 370
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 85 39366 97569 05984 05975 058
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 77 62163 50166 66742 81732 964
Tržby z predaja tovaru 44 21552 49948 90030 03823 541
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 40611 00217 76712 7799 423
Účtovný cash flow 10 23110 4257 77720 1929 011
Úročený dlh 85 39366 97569 05984 05975 058
Úrokové krytie 534,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -94 395-94 502-99 647-107 083-107 196
Všetky záväzky 167 495199 677198 789214 391255 981
Výsledok hospodárenia 1 2256 6428 841-425,00-539,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 2256 6428 841-425,00-539,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 107,005 1457 436-1 520-771,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 1457 436-1 5201 633-1 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0666 5128 710-560,00-643,00
Zásoby 0,00000,00000,00002 1411 821
Záväzky 167 495199 677198 789214 391255 981
Záväzky z obchodného styku 62 201114 331109 286110 2020,0000
Zisk pred zdanením 1 0666 5128 710-560,00-643,00
Zmena EBIT 0,16400,7476-15,55-0,21600,6624