AUDITIO spol s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 89 63382 91668 08855 48431 681
Bežná likvidita III. stupeň 102,5662,5719,02122,2121,97
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 185
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000264,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8752-0,8245-0,6865-0,9527-0,9162
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 97,3059,5716,54115,4823,48
Celkové tržby 36 98738 99733 90831 9900,0000
Celkový dlh 799,001 1322 714454,001 228
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 745-67 431-44 882-52 427-27 660
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 74567 43144 88252 42727 660
Čistý cash flow 77 74567 43144 88252 42727 660
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 11120 91814 77016 48211 462
Čistý zisk 7 05016 41010 34411 70511 462
Čistý zisk v minulom roku 16 41010 34411 70513 13511 300
Cudzie zdroje -88 834-81 784-65 374-55 030-30 189
Daň z príjmov 4 0614 5084 4264 7770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 5084 4264 7775 0750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 0614 5084 4264 7770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,4238,1772,3934,8844,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5624,0213,4021,5944,72
Doba obratu aktív 884,53931,01732,93633,06499,55
Doba obratu pohľadávok 41,4238,1772,3934,8844,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000082,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,8812,7129,215,1818,57
EBIT v minulom roku 20 91814 77016 48218 21011 300
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 11120 91814 77016 48211 462
EBITDA 15 60918 90215 90816 52015 135
EBITDA marža 0,42200,48470,46920,51640,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 60918 90215 90816 52015 135
Finančná páka 1,011,011,041,011,05
Finančné účty 77 74567 43144 88252 42727 660
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9911-0,9863-0,9601-0,9918-0,9529
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99110,98630,96010,99180,9529
Hrubá marža 0,69980,54800,69130,74670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 50631 80315 86616 47815 075
Krátkodobé pohľadávky 4 1973 3996 7253 0572 836
Krátkodobé záväzky 799,001 1322 714454,001 178
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 64,00117,002 463195,000,0000
Náklady na predaný tovar 11 10211 13510 4678 1035 195
Neobežný majetok 7 69112 08616 4810,00000,0000
Obežný majetok 81 94270 83051 60755 48430 496
Obrat aktív 0,41260,39200,49800,57660,7307
Obrat neobežného majetku 4,812,692,060,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,45140,45890,65700,57660,7591
Odpisy 4 3954 3951 0990,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3954 3951 0990,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,0079,0042,0042,0060,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 44520 80511 44311 70511 462
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86740,81320,65920,94490,8731
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,101,731,321,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,894,8621,330,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,102,071,321,641,19
Pohľadávky z obchodného styku 2 8942 1391 2451 8922 836
Pohotová likvidita II. stupeň 102,5662,5719,02122,2121,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14-1,21-1,46-1,05-1,09
Pridaná hodnota 25 88521 37223 44123 88717 953
Primárna platobná neschopnosť 0,02210,05471,980,10310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 97,3059,5716,54115,4819,18
Služby 8 9108 3956 4916 4723 236
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 63382 91668 08855 48431 681
Spotreba materiálu… 2 1922 7403 9761 6311 959
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 98738 99733 90831 99023 148
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 4900,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 98732 50733 90831 99023 148
Účtovný cash flow 77 74567 43144 88252 42727 660
Vlastné imanie 88 83481 78465 37455 03030 189
Všetky záväzky 799,001 1322 714454,001 228
Výsledok hospodárenia 11 21420 99714 80916 52015 135
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 21420 99714 80916 52015 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 05016 41010 34411 70511 462
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 41010 34411 70513 13511 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 11120 91814 77016 48215 076
Záväzky 799,001 1322 714454,001 228
Záväzky z obchodného styku 64,00117,002 463195,000,0000
Zisk pred zdanením 11 11120 91814 77016 48215 076
Zmena EBIT 0,53121,420,89610,90511,01