ALUWIN, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 552 084417 151907 704880 228840 222
Bankové úvery 12 43116 4960,00000,00002 588
Bežná likvidita III. stupeň 0,76810,87770,71420,75351,03
Bežné bankové úvery 12 43116 4960,00000,00002 588
Časové rozlíšenie aktív 34 57852 15347 79847 13139 486
Časové rozlíšenie pasív 92 26395 13671 33033 412-1 562
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7572-2,34-0,1427-47,26-3,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 34,9332,19-28,352 44610,71
Celkové tržby 678 349776 044570 511690 1260,0000
Celkový dlh 447 022312 312866 955846 470769 878
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 153-94 780-88 582-92 946-255 805
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 584111 27688 58292 946258 393
Čistý cash flow -9 69222 694-4 36416 352258 393
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 76450 025-30 616-18 297-28 209
Čistý zisk 11 33540 582-30 927-21 625-28 695
Čistý zisk v minulom roku 40 582-31 225-21 625-47 05511 128
Cudzie zdroje -12 799-9 70330 581-346,00-71 906
Daň z príjmov 3 7149 1480,00002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 1482 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7149 1480,00002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,7167,78325,41262,81242,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 118,4865,92320,90260,86238,59
Doba obratu aktív 298,47197,59581,04465,54447,06
Doba obratu pohľadávok 121,7167,78325,41262,81242,79
Doba obratu zásob 29 356402 5600,00000,0000245,37
Doba splácania záväzkov 269 5212 523 8190,00000,0000481,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 230,34137,56553,05445,74405,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 171 2071 248 0050,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 50 025-28 034-18 297-46 71511 898
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 76450 025-30 616-18 297-28 209
EBITDA 39 75057 654-18 6843 9236 357
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 75057 654-18 6843 9236 357
Finančná páka 43,1342,99-29,682 54411,69
Finančné účty 101 584111 27688 58292 946258 393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 41366 097-22 478918,002 125
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77170,69620,95180,95750,9074
Krátkodobé pohľadávky 225 121143 107508 365496 907456 311
Krátkodobé záväzky 426 065290 412863 980842 795762 387
Krytie dlhovej služby 0,42300,6091-0,26360,1186-3,44
Materiál 46 40646 32223 25523 25530 584
Nákladové úroky 1 715295,00311,00448,00486,00
Nákladové úroky v minulom roku 295,00311,00448,00340,00770,00
Náklady na predaný tovar 512 378596 357482 269594 729578 094
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 577,0042,000,00000,000045 495
Neobežný majetok 63 63463 36048 11552 00455 448
Obežný majetok 453 872301 638811 791781 093745 288
Obrat aktív 1,221,850,62820,78400,8164
Obrat neobežného majetku 10,6112,1611,8513,2712,37
Obrat obežného majetku 1,492,550,70240,88350,9204
Obrat zásob 0,01240,00090,00000,00001,49
Odpisy 17 10210 3327 78018 83020 831
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5515 1663 8909 41520 831
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 5515 1663 8909 4150,0000
Osobné náklady 132 428118 119109 90798 7270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4692 2343 7943 0765 419
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 132,00677,000,000071,001 187
Ostatné záväzky z obchodného styku 270 648143 606727 393691 8450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 43750 914-23 147-2 795-7 864
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,44931,551,01-62,50-0,3852
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,49661,581,11-4,55-0,3553
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81360,67801,251,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 282,094 1480,00000,00000,1866
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,480,80010,96630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,360,74720,81155,18
Pohľadávky z obchodného styku 219 157139 163501 307493 221448 408
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68070,76240,68930,72700,9879
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,32-0,4276-7,01-0,0212-0,2783
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,6576,93-14,0336,50531,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80970,74870,95510,96160,9163
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 34,9332,19-28,352 44610,71
Pridaná hodnota 162 765174 22887 93795 397107 894
Primárna platobná neschopnosť 1,231,031,451,400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,88564,181,01-62,50-0,3991
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,255,42-46,40215,77121,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,255,42-46,40215,77121,11
Služby 89 875103 40690 904114 703181 184
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 552 084417 151907 704880 228840 222
Spotreba materiálu… 421 926492 909391 365480 026351 415
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 43116 4960,00000,00002 588
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 675 143775 585570 206690 126685 988
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 4046 19516 67522 06062 958
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 666 739764 390553 531668 066623 030
Účtovný cash flow -9 69222 694-4 36416 352258 393
Úročený dlh 12 43116 4960,00000,00002 588
Úrokové krytie 9,77169,58-98,44-40,84-58,04
Vlastné imanie 12 7999 703-30 581346,0071 906
Všetky záväzky 447 022312 312866 955846 470769 878
Výnosy budúcich období krátkodobé 92 26394 36470 55732 640-2 335
Výsledok hospodárenia 22 64852 322-26 464-14 907-14 474
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 64852 322-26 464-14 907-14 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 33540 582-30 927-21 625-28 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 582-31 225-21 625-47 05511 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 04949 730-30 927-18 745-26 737
Zásoby 46 40646 32223 25523 25530 584
Záväzky 447 022312 312866 955846 470769 878
Záväzky z obchodného styku 270 648143 606727 393691 8450,0000
Zisk pred zdanením 15 04949 730-30 927-18 745-26 737
Zmena EBIT 0,3351-1,781,670,3917-2,37