FOREN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 68628 50946 13758 93527 823
Bežná likvidita III. stupeň 0,86560,63581,060,32210,6046
Časové rozlíšenie aktív 1 1981 4301 223534,00533,00
Časové rozlíšenie pasív 1 6901 6901 6901 6900,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08170,6399-0,50250,3547-0,1834
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6594-3,461,06-0,79350,5185
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13230,40470,81830,83850,3537
Celkové tržby 21 29821 31793 41047 2650,0000
Celkový dlh 2 3377 72620 00326 1097 269
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 997-555,00-12 772-490,00-3 769
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 997555,0012 772490,003 769
Čistý cash flow 1 442-12 21712 282-11 0453 769
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 322-4 04225 5346 986-4 717
Čistý zisk -1 434-5 35117 1415 971-4 717
Čistý zisk v minulom roku -5 35117 1415 9714 611-17 931
Cudzie zdroje -17 659-19 093-24 444-31 136-20 554
Daň z príjmov 0,0000960,007 819960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,007 819960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,007 819960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000015 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000021,690,000030,771,67
Doba obratu aktív 390,31513,11181,31460,21500,76
Doba obratu pohľadávok 0,000021,690,0000147,901,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000178,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,3663,5745,74108,70130,83
EBIT v minulom roku -4 04225 5346 9865 572-17 931
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 322-4 04225 5346 986-4 717
EBITDA 12 5169 80139 35111 7151 888
EBITDA marža 0,58770,45980,42130,24790,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 5169 80139 35111 7151 888
Finančná páka 1,231,491,891,891,35
Finančné účty 1 997555,0012 772490,003 769
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8143-0,6697-0,5298-0,5283-0,7387
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81430,66970,52980,52830,7387
Hrubá marža 0,29170,17340,72610,25870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 3969 67639 25112 3281 770
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 2050,00003 94093,00
Krátkodobé záväzky 2 1873 53211 64013 9207 269
Krytie dlhovej služby 6,954,8117,386,710,0000
Materiál 161,00130,0094,0064,000,0000
Nákladové úroky 112,00349,00574,0055,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 349,00574,0055,001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 14 06716 58325 05734 51314 856
Neobežný majetok 18 33025 18932 04838 90723 428
Obežný majetok 2 1581 89012 86619 4943 862
Obrat aktív 0,93520,71142,010,79310,7289
Obrat neobežného majetku 1,110,80512,901,200,8656
Obrat obežného majetku 9,4010,737,222,405,25
Odpisy 13 71813 71813 7184 9243 163
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8596 8596 8592 4623 163
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 8596 8596 8592 4620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00125,00100,00221,00118,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8702 0051 8731 6900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 2848 36730 85910 895-1 554
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0812-0,28030,70120,1918-0,2295
Podiel EBIT k aktívam -0,0610-0,14180,55340,1185-0,1695
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0661-0,15070,57450,1220-0,1695
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0742-0,17360,77830,1612-0,2295
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0677-0,57310,1315-0,23370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,45290,26954,942,481,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0711-0,60240,1322-0,23630,1858
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82410,61091,050,31800,6046
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,251,56-1,992,82-5,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,88-35,0121,40-200,820,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13230,40470,81830,83850,3537
Pridaná hodnota 6 2133 69767 82312 2295 424
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0812-0,28030,70120,1918-0,2295
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51510,10630,95810,03140,5185
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18670,78830,50832,233,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18670,78830,50832,233,85
Služby 11 32414 99221 15629 79712 512
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 68628 50946 13758 93527 823
Spotreba materiálu… 2 7431 5913 9014 7162 344
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 28020 28092 88047 15920 280
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 28020 28092 88046 74220 280
Účtovný cash flow 1 442-12 21712 282-11 0453 769
Úrokové krytie -11,80-11,5844,48127,020,0000
Vlastné imanie 17 65919 09324 44431 13620 554
Všetky záväzky 2 3377 72620 00326 1097 269
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 6901 6901 6901 6900,0000
Výsledok hospodárenia -1 202-3 91725 6337 208-1 275
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 202-3 91725 6337 208-1 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 434-5 35117 1415 971-4 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 35117 1415 9714 611-17 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 434-4 39124 9606 931-4 712
Zásoby 161,00130,0094,0064,000,0000
Záväzky 2 3377 72620 00326 1097 269
Záväzky z obchodného styku 1 8702 0051 8731 6900,0000
Zisk pred zdanením -1 434-4 39124 9606 931-4 712
Zmena EBIT 0,3271-0,15833,661,250,2631