Direct Marketing, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 701 8961 906 9132 067 5722 455 6692 785 446
Bankové úvery 0,00000,0000135 384120 181135 700
Bežná likvidita III. stupeň 4,382,683,021,871,63
Bežné bankové úvery 0,00000,0000135 384120 181135 700
Časové rozlíšenie aktív 3 6515 8697 45224 9405 980
Časové rozlíšenie pasív 10 64540 38472 454104 525136 595
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,000,8834-0,0496-0,04050,0212
Celkové tržby 1 753 0391 908 1642 085 8872 486 9641 650 856
Celkový dlh 175 326327 336290 687591 138758 586
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -143 634-313 372104 38781 81578 539
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 143 634313 37230 99738 36657 161
Čistý cash flow -169 738282 375-7 369-18 79513 045
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 664-403 56298 7408 08816 970
Čistý zisk -23 269-413 13289 3451 2352 102
Čistý zisk v minulom roku -413 13289 3451 2352 1021 017
Cudzie zdroje -1 515 925-1 539 193-1 704 431-1 760 006-1 890 265
Daň z príjmov 5,007 2182 8802 8816 799
Daň z príjmov v minulom roku 7 2182 8802 8816 7994 358
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5,007 2182 8802 8816 799
Dlhodobé pohľadávky 332,00332,00378,00378,00378,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,35127,99185,12181,96306,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 133,60127,99150,23134,14236,06
Doba obratu aktív 360,85378,63368,18365,12624,74
Doba obratu pohľadávok 136,42128,05185,18182,01306,88
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00001 934
Doba splácania záväzkov 22 8100,0000125 6210,000058 809
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,9763,4726,4869,00138,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19 2580,0000101 3370,000029 652
EBIT v minulom roku -403 56298 7408 08816 9709 221
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 664-403 56298 7408 08816 970
EBITDA 45 678-81 40925 20681 84869 807
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 678-81 40925 20681 84869 807
Efektívna daňová sadzba -0,0002-0,01780,03120,70000,7638
Finančná páka 1,121,241,211,401,47
Finančné účty 143 634313 37230 99738 36657 161
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8907-0,8072-0,8244-0,7167-0,6786
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89070,80720,82440,71670,6786
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 146-92 34520 77776 33066 672
Krátkodobé pohľadávky 643 074644 5821 039 5591 223 8061 367 865
Krátkodobé záväzky 169 666319 638148 680464 080616 285
Krytie dlhovej služby 3,45-1,900,31920,75440,4825
Materiál 0,00000,00000,00000,000020 269
Nákladové úroky 2 6002 3526 5153 9728 069
Nákladové úroky v minulom roku 2 3526 5153 9728 0693 846
Náklady na predaný tovar 1 505 2211 535 3941 806 7182 160 6131 357 728
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 7150,0000432,000,00003 825
Neobežný majetok 911 205942 758989 1861 168 1791 333 793
Obežný majetok 787 040958 2861 070 9341 262 5501 445 673
Obrat aktív 1,010,96400,99140,99970,5842
Obrat neobežného majetku 1,891,952,072,101,22
Obrat obežného majetku 2,191,921,911,941,13
Odpisy 63 10668 14868 14868 24249 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 55334 07434 07434 12124 801
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 55334 07434 07434 12124 801
Osobné náklady 218 292255 592275 771271 709240 971
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 53210 9364 4295 5183 135
Ostatné záväzky z obchodného styku 143 249285 923119 938175 038310 736
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 837-344 984157 49369 47751 704
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,84391,130,92330,8936
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 79,650,0000562,520,000070,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99061,190,88121,081,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76840,93560,70660,86570,9280
Pohľadávky z obchodného styku 630 096644 582843 659902 1651 052 478
Pohotová likvidita II. stupeň 4,382,683,021,871,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,93-5,45231,3093,64-144,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -65,28120,06-1,13-4,731,62
Pridaná hodnota 216 240302 879243 010294 280269 658
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79660,87040,08690,05570,0643
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,84-4,0211,537,2210,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,84-4,0211,537,2210,87
Služby 1 491 2781 525 6651 793 9142 119 3291 331 143
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 701 8961 906 9132 067 5722 455 6692 785 446
Spotreba materiálu… 11 2289 72912 37241 28422 760
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000135 384120 181135 700
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 721 4611 850 6272 049 7282 454 8931 627 386
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000012 3540,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 7150,0000528,000,00005 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 718 7461 838 2732 049 2002 454 8931 622 136
Účtovný cash flow -169 738282 375-7 369-18 79513 045
Úročený dlh 0,00000,0000135 384120 181135 700
Úrokové krytie -7,95-171,5815,162,042,10
Vlastné imanie 1 515 9251 539 1931 704 4311 760 0061 890 265
Všetky záväzky 175 326327 336290 687591 138758 586
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 64540 38472 454104 525136 595
Výsledok hospodárenia -17 428-149 557-42 94213 60620 205
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 428-149 557-42 94213 60620 205
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 269-413 13289 3451 2352 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -413 13289 3451 2352 1021 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23 264-405 91492 2254 1168 901
Zásoby 0,00000,00000,00000,000020 269
Záväzky 175 326327 336290 687591 138758 586
Záväzky z obchodného styku 143 249285 923119 938175 038310 736
Zisk pred zdanením -23 264-405 91492 2254 1168 901
Zmena EBIT 0,0512-4,0912,210,47661,84
Účtovné závierky