SKELET BRATISLAVA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 178 925106 427108 646128 9593 105 185
Bežná likvidita III. stupeň 34,052,963,3110,0430,62
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 1911 1911 360
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,35-1,26-0,42370,8932-0,0355
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,641,390,9672-3,541,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,771,770,49321,530,0343
Celkové tržby 102 324237 653175 51214 0950,0000
Celkový dlh 168 85668 06935 88777 998102 909
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 628-48 414-41 761-10 931-106 559
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2765-0,05600,1242-5,540,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 62848 41441 76110 931106 559
Čistý cash flow 13 62848 41430 830-45 517106 559
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -27 593-12 34123 185-76 072224 999
Čistý zisk -28 289-13 30121 798-78 121222 899
Čistý zisk v minulom roku -13 30121 798-78 121-23 195-78 737
Cudzie zdroje -10 069-38 358-72 759-50 961-3 002 276
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 593,9385,13136,97638,451 987
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 578,1083,28136,97631,9061,26
Doba obratu aktív 655,75165,42238,27704,692 095
Doba obratu pohľadávok 593,9385,13136,97638,451 987
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000104,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,9154,1769,9070,2168,43
EBIT v minulom roku -12 34123 185-76 072-20 134-76 637
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -27 593-12 34123 185-76 072224 999
EBITDA -27 423-14 24711 829-75 8959 722
EBITDA marža -0,2680-0,05990,0674-5,380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -27 423-14 24711 829-75 8959 722
Finančná páka 17,772,771,492,531,03
Finančné účty 13 62848 41441 76110 931106 559
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0563-0,3604-0,6697-0,3952-0,9669
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05630,36040,66970,39520,9669
Hrubá marža 0,11220,37600,4364-5,660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -27 593-14 40811 633-76 0749 306
Krátkodobé pohľadávky 162 05754 77362 454116 8372 944 030
Krátkodobé záväzky 5 16034 85231 87412 848101 409
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 10824 9730,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -39,400,000027,70-69,694,63
Nákladové úroky 696,000,0000427,001 0892 100
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000427,001 0892 1002 100
Náklady na predaný tovar 88 111145 47989 841146 507355 024
Neobežný majetok 3 2403 2403 2400,0000532,00
Obežný majetok 175 685103 187104 215127 7683 103 293
Obrat aktív 0,55662,211,530,51800,1742
Obrat neobežného majetku 30,7472,4851,370,00001 017
Obrat obežného majetku 0,56692,281,600,52280,1743
Odpisy 0,00000,00000,00000,000064 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000064 912
Osobné náklady 39 287101 12362 0270,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 170,00161,00196,00179,00416,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000016 18611 8880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -28 289-13 30121 798-78 121287 811
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,81-0,34680,2996-1,530,0742
Podiel EBIT k aktívam -0,1542-0,11600,2134-0,58990,0725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1542-0,11600,2134-0,58990,0725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1588-0,17240,3020-0,65520,0749
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,421,130,80980,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13320,20370,1757-3,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5235
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,29220,88361,230,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,29220,88361,230,00002,86
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13680,20620,1852-0,68140,1970
Pohľadávky z obchodného styku 157 73853 58262 454115 63890 783
Pohotová likvidita II. stupeň 34,052,963,3110,0430,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7388-0,7923-2,361,12-28,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,580,000072,20-41,8050,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94370,63960,33030,60480,0331
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,771,770,49321,530,0343
Pridaná hodnota 11 48189 35276 592-79 712185 867
Rentabilita aktív, ROA -0,1581-0,12500,2006-0,60580,0718
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,81-0,34680,2996-1,530,0742
Rýchla likvidita I. stupeň 2,641,391,310,85081,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,16-4,783,03-1,0310,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,16-4,783,03-1,0310,59
Služby 84 811141 76686 08689 812246 766
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 178 925106 427108 646128 9593 105 185
Spotreba materiálu… 3 3003 7133 7553 991108 258
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 592234 831166 43366 795540 891
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 592234 831166 43366 795540 891
Účtovný cash flow 13 62848 41430 830-45 517106 559
Úrokové krytie -39,650,000054,30-69,85107,14
Vlastné imanie 10 06938 35872 75950 9613 002 276
Všetky záväzky 168 85668 06935 88777 998102 909
Výsledok hospodárenia -27 423-14 24711 829-75 895-55 190
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -27 423-14 24711 829-75 895-55 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 289-13 30121 798-78 121222 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 30121 798-78 121-23 195-78 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 289-12 34122 758-77 161286 744
Zásoby 0,00000,00000,00000,000052 704
Záväzky 168 85668 06935 88777 998102 909
Záväzky z obchodného styku 5 10824 97316 18611 8880,0000
Zisk pred zdanením -28 289-12 34122 758-77 161286 744
Zmena EBIT 2,24-0,5323-0,30483,78-2,94
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-52 7040,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-52 7040,0000