DOMINANZ spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 685 457668 253632 552533 936429 089
Bežná likvidita III. stupeň 1,865,666,045,282,57
Časové rozlíšenie aktív 18 95624 55224 84545 3133 657
Časové rozlíšenie pasív 0,000039,004 205314,002 755
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3678-0,0257-0,29460,0380-0,7818
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,010,15532,07-0,25632,61
Celkové tržby 1 513 777988 602850 293650 3220,0000
Celkový dlh 206 916119 81695 24892 690116 851
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -296 903-472 898-458 815-301 747-241 954
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 296 903472 898458 815301 747241 954
Čistý cash flow -175 99514 083157 068-16 734241 954
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 463 650203 672274 914232 123189 533
Čistý zisk 364 962159 579213 712180 833189 250
Čistý zisk v minulom roku 159 579213 712180 833136 254141 015
Cudzie zdroje -478 541-548 398-533 099-440 932-309 483
Daň z príjmov 98 23543 07160 85751 2210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 43 07160 85751 22138 5220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 98 23543 07160 85751 2210,0000
Dlhodobé pohľadávky 306 415104 583115 719144 314152 853
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,716,100,03620,00000,0000
Doba obratu aktív 165,34247,41272,56300,65220,82
Doba obratu pohľadávok 75,6244,8249,9081,2678,66
Doba obratu zásob 0,00000,0000-100,68-83,58-92,99
Doba splácania záväzkov 0,00000,00009 5246 441106,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,8633,5832,6536,7647,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 6403 0300,0000
EBIT v minulom roku 203 672274 914232 123174 780141 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 463 650203 672274 914232 123189 533
EBITDA 510 344232 450316 286260 400267 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 510 344232 450316 286260 400267 001
Finančná páka 1,431,221,191,211,39
Finančné účty 296 903472 898458 815301 747241 954
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6981-0,8206-0,8428-0,8258-0,7213
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69810,82060,84280,82580,7213
Hrubá marža 0,47900,44820,61800,57020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 505 770231 239313 820259 132263 589
Krátkodobé pohľadávky 7 07916 48384,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 173 55990 69775 77865 27992 633
Krytie dlhovej služby 1 127219,09593,413 77488,00
Materiál 280,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 453,001 022345,0069,00283,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 022345,0069,004,00699,00
Náklady na predaný tovar 788 077542 730321 582277 418318 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 9043 6993 364
Neobežný majetok 56 53650 45633 89043 40931 482
Obežný majetok 609 965593 245573 817445 214393 950
Obrat aktív 2,211,481,341,211,65
Obrat neobežného majetku 26,7719,5425,0014,9322,53
Obrat obežného majetku 2,481,661,481,461,80
Obrat zásob 0,00000,0000-3,63-4,37-3,93
Odpisy 42 97426 39839 13227 98820 357
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 48713 19919 56613 99420 357
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 48713 19919 56613 9940,0000
Osobné náklady 234 412223 326229 687123 6150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 5744 5454 1323 7903 515
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000022,00103,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 63068 70328 96330 7070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 407 936185 977252 844208 821209 607
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76270,29100,40090,41010,6115
Podiel EBIT k aktívam 0,67640,30480,43460,43470,4417
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,67640,30480,43750,43500,4446
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,90570,35270,49750,49560,5680
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43310,70770,72530,56510,5639
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,32330,50400,43710,33340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000180,96100,241,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,091,982,293,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,611,771,952,4519,22
Pohotová likvidita II. stupeň 1,865,666,055,292,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,72-38,94-3,3926,35-1,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -388,5113,78455,27-242,52854,96
Pridaná hodnota 725 159443 129525 504370 796391 173
Rentabilita aktív, ROA 0,53240,23880,33790,33870,4411
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76270,29100,40090,41010,6115
Rýchla likvidita I. stupeň 1,715,215,744,602,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40540,51540,30110,35600,4376
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40540,51540,30110,35600,4376
Služby 768 406507 160293 445258 069285 176
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 685 457668 253632 552533 936429 089
Spotreba materiálu… 19 67135 57025 23315 65029 528
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 513 236987 526847 919649 464709 241
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 667833,001 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000992,0011 0053 882
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 513 236985 859846 094637 209705 359
Účtovný cash flow -175 99514 083157 068-16 734241 954
Úrokové krytie 1 024199,29796,853 364669,73
Vlastné imanie 478 541548 398533 099440 932309 483
Všetky záväzky 206 916119 81695 24892 690116 851
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000039,00188,000,00002 751
Výsledok hospodárenia 467 370207 719277 987233 662246 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 467 370207 719277 987233 662246 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 364 962159 579213 712180 833189 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 159 579213 712180 833136 254141 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 463 197202 650274 569232 054246 653
Zásoby -432,00-719,00-801,00-847,00-857,00
Záväzky 206 916119 81695 24892 690116 851
Záväzky z obchodného styku 97 63068 70328 96330 7070,0000
Zisk pred zdanením 463 197202 650274 569232 054246 653
Zmena EBIT 2,280,74091,181,331,34