R + V REAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 50 81247 642106 09370 42241 567
Bežná likvidita III. stupeň 4,891,160,76150,35700,1662
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 712
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000484,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6684-0,3788-0,0732-1,260,2182
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,670,78550,35400,27450,1522
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14300,48220,20694,60-1,43
Celkové tržby 19 78961 19724 77427 5600,0000
Celkový dlh 6 35615 49918 18957 837135 882
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 713-12 175-6 438-15 874-20 685
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0178-0,2918-0,6530-0,06880,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 71312 1756 43815 87420 685
Čistý cash flow 29 71312 1756 43815 87420 685
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 352,00-16 900-15 217-936,00-2 189
Čistý zisk 352,00-17 860-16 177-1 896-2 189
Čistý zisk v minulom roku -17 860-16 177-1 8961 658-4 260
Cudzie zdroje -44 456-32 143-87 904-12 58594 799
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,7779,97121,2463,212,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,3974,49107,0654,032,97
Doba obratu aktív 937,21663,791 735933,00514,46
Doba obratu pohľadávok 25,7779,97121,2463,212,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 847
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,23215,95297,49766,261 682
EBIT v minulom roku -16 900-15 217-936,002 618-4 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 352,00-16 900-15 217-936,00-2 189
EBITDA 10 46710 753-4 3621 949-746,00
EBITDA marža 0,52890,1757-0,17610,07070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 46710 753-4 3621 949-746,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0568-0,0631-1,030,0000
Finančná páka 1,141,481,215,60-0,4385
Finančné účty 29 71312 1756 43815 87420 685
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8749-0,6747-0,8286-0,17872,28
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87490,67470,82860,1787-2,28
Hrubá marža 0,75150,2058-0,15490,17220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 37780 615-4 4521 814-894,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12510,32530,17140,82133,27
Krátkodobé pohľadávky 1 3975 7407 4134 771240,00
Krátkodobé záväzky 6 35615 49918 18957 837135 882
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 4162 4323 47935 4960,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000022,00
Náklady na predaný tovar 4 91813 60326 15422 80426 857
Neobežný majetok 19 70229 72792 24249 77718 908
Obežný majetok 31 11017 91513 85120 64520 947
Obrat aktív 0,38950,54990,21040,39120,7095
Obrat neobežného majetku 1,000,88130,24190,55351,56
Obrat obežného majetku 0,63611,461,611,331,41
Odpisy 10 02512 98310 7652 7511 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 02512 98310 7652 7511 296
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,00144,0090,00135,00148,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00006,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 377-4 877-5 412855,00-893,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0079-0,5556-0,1840-0,15070,0231
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0079-0,5258-0,1731-0,07440,0231
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58480,25560,06070,22540,4976
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,500,19890,25990,57600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,480,9700-0,35641,732,03
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,500,46470,28850,57620,7014
Pohľadávky z obchodného styku 1 2685 3466 5464 078240,00
Pohotová likvidita II. stupeň 4,891,160,76150,35700,1660
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,50-2,64-13,65-0,79284,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12510,32530,17140,82133,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14300,48220,20694,60-1,43
Pridaná hodnota 14 87112 594-3 8374 7462 634
Primárna platobná neschopnosť 3,480,45490,53158,700,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0079-0,5556-0,1840-0,15070,0231
Rýchla likvidita I. stupeň 4,670,78550,35400,27450,1517
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60721,44-4,1729,68-182,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60721,44-4,1729,68-182,15
Služby 3 5086 95316 35813 52615 627
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 81247 642106 09370 42241 567
Spotreba materiálu… 1 4106 6509 7969 27811 230
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 78961 19722 31727 55029 491
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000035 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 78926 19722 31727 55029 491
Účtovný cash flow 29 71312 1756 43815 87420 685
Vlastné imanie 44 45632 14387 90412 585-94 799
Všetky záväzky 6 35615 49918 18957 837135 882
Výsledok hospodárenia 442,00-16 762-15 127-802,00-2 042
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 442,00-16 762-15 127-802,00-2 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 352,00-17 860-16 177-1 896-2 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 860-16 177-1 8961 658-4 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 352,00-16 900-15 217-936,00-2 188
Zásoby 0,00000,00000,00000,000022,00
Záväzky 6 35615 49918 18957 837135 882
Záväzky z obchodného styku 4 4162 4323 47935 4960,0000
Zisk pred zdanením 352,00-16 900-15 217-936,00-2 188
Zmena EBIT -0,02081,1116,26-0,35750,5139
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000049 5320,00000,00000,0000