DIAMS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 69 32769 90877 284145 447238 703
Bežná likvidita III. stupeň 53,6072,7536,848,0412,33
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000877,001 6512 171
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2117-0,18470,59230,4744-0,4124
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,9413,01-20,88-1,894,63
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03790,03250,04521,030,1367
Celkové tržby 13 36011 04347 023170 3720,0000
Celkový dlh 2 5342 2023 33973 83728 708
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 141-12 504-9 393-53 191-86 597
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0683-0,56490,0497-0,63380,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 14112 5049 39353 19186 597
Čistý cash flow 14 14112 504-43 798-33 97386 597
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -913,00-5 2783 295-107 02631 147
Čistý zisk -913,00-6 2382 335-107 98731 147
Čistý zisk v minulom roku -6 2382 335-107 987-30 39631 609
Cudzie zdroje -66 793-67 706-73 945-71 610-209 995
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 24,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 605,87639,34208,52105,5095,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 568,23584,60201,1488,6768,43
Doba obratu aktív 1 6732 301766,27296,32283,29
Doba obratu pohľadávok 606,45639,34208,52105,5095,12
Doba obratu zásob 296 47951 53746 8823 9419 211
Doba splácania záväzkov 12 7551 3042 1391 86090,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2031,6320,8036,7122,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001,36941,05178,530,0000
EBIT v minulom roku -5 2783 295-107 026-29 42831 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -913,00-5 2783 295-107 02631 147
EBITDA -706,00-5 003-5 522-99 36437 322
EBITDA marža -0,0528-0,4530-0,1174-0,58320,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -706,00-5 003-5 522-99 36437 322
Finančná páka 1,041,031,052,031,14
Finančné účty 14 14112 5049 39353 19186 597
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9634-0,9685-0,9568-0,4923-0,8797
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96340,96850,95680,49230,8797
Hrubá marža -0,0156-0,31430,45520,72160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -912,00-5 24513 973-99 19837 136
Krátkodobé pohľadávky 25 10819 42221 03151 78480 152
Krátkodobé záväzky 1 293961,002 09818 02018 695
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000039 37931 24933 971
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00006,000,0000
Náklady na predaný tovar 13 56914 46815 40756 22071 875
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37,00269,00358,003 5372 440
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000630,008 208
Obežný majetok 69 32769 90876 407143 166228 324
Obrat aktív 0,21820,15860,47631,231,29
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000284,3837,47
Obrat obežného majetku 0,21820,15860,48181,251,35
Odpisy 0,00000,00000,00007 5785 956
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 7895 956
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 7890,0000
Osobné náklady 20,001 05125 898224 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 206,00334,00603,00368,00186,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000923,001 7300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -913,00-6 2382 335-100 40937 103
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0137-0,09210,0316-1,510,1483
Podiel EBIT k aktívam -0,0132-0,07550,0426-0,73580,1305
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0132-0,07550,0426-0,73580,1305
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0134-0,07660,0438-0,83990,1416
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0957-0,30281,211,820,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,061,13-0,9314-0,19940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,65-12,9059,7934,763,12
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -10,45-3,300,82660,54850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -10,45-3,300,82660,530639,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,93491,13-1,19-0,18960,2816
Pohľadávky z obchodného styku 23 54817 75920 28643 52657 661
Pohotová likvidita II. stupeň 30,3533,2214,925,929,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,72-5,411,692,11-2,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03660,03150,04320,50770,1203
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03790,03250,04521,030,1367
Pridaná hodnota -209,00-3 47121 406122 940235 674
Rentabilita aktív, ROA -0,0132-0,08920,0302-0,74240,1305
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0137-0,09210,0316-1,510,1483
Rýchla likvidita I. stupeň 10,9413,014,482,954,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,59-0,4401-0,6047-0,74310,7692
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,59-0,4401-0,6047-0,74310,7692
Služby 2 5283 3849 23523 03040 229
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 32769 90877 284145 447238 703
Spotreba materiálu… 11 00410 8155 97520 59832 917
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 12611 13446 862179 427307 549
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000046,0010 049267,000,0000
Tržby z predaja tovaru 70,00316,00385,006 0004 595
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 05610 77236 428173 160302 954
Účtovný cash flow 14 14112 504-43 798-33 97386 597
Vlastné imanie 66 79367 70673 94571 610209 995
Všetky záväzky 2 5342 2023 33973 83728 708
Výsledok hospodárenia -706,00-4 9573 897-106 67531 357
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -706,00-4 9573 897-106 67531 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -913,00-6 2382 335-107 98731 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 2382 335-107 987-30 39631 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -913,00-5 2783 295-107 02631 148
Zásoby 30 05437 98245 98338 19161 575
Záväzky 2 5342 2023 33973 83728 708
Záväzky z obchodného styku 0,00001,0000923,001 7300,0000
Zisk pred zdanením -913,00-5 2783 295-107 02631 148
Zmena EBIT 0,1730-1,60-0,03083,640,9854
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000161,00-9 0553 711
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000161,00-9 0553 711
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000630,000,00009,00