ITS Commerce s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 83516 8559 8757 5026 132
Bežná likvidita III. stupeň 0,000016,7420,574,8012,78
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9963-1,06-0,9974-1,14-0,7266
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000016,7019,524,348,56
Celkové tržby 300,0011 8918 0541 2615 261
Celkový dlh 0,00001 007480,001 563480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 776-16 820-9 371-6 782-4 107
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,04330,54270,4887-0,1538-0,0376
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 77616 8209 3716 7824 107
Čistý cash flow 15 77616 8209 3716 7824 107
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13,007 4614 416286,00284,00
Čistý zisk -13,006 4533 936-194,00-198,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00003 936-194,00-198,0030,00
Cudzie zdroje -15 835-15 848-9 395-5 939-5 652
Daň z príjmov 0,00001 008480,00480,00482,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00482,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 008480,00480,00482,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,781,0722,84208,41140,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000019,53208,41140,49
Doba obratu aktív 19 266517,37447,532 171425,43
Doba obratu pohľadávok 71,781,0722,84208,41140,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000030,9121,75452,4133,30
EBIT v minulom roku 0,00004 416286,00284,00510,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13,007 4614 416286,00284,00
EBITDA 102,007 5774 530364,00356,00
EBITDA marža 0,34000,63720,56250,28870,0677
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 102,007 5774 530364,00356,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,13510,10871,681,70
Finančná páka 1,00001,061,051,261,08
Finančné účty 15 77616 8209 3716 7824 107
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9403-0,9514-0,7917-0,9217
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,94030,95140,79170,9217
Hrubá marža 0,34330,64170,56250,28870,0969
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16,007 4584 415277,00271,00
Krátkodobé pohľadávky 59,0035,00504,00720,002 025
Krátkodobé záväzky 0,00001 007480,001 563480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 5630,0000
Náklady na predaný tovar 197,004 2613 524897,004 751
Obežný majetok 15 83516 8559 8757 5026 132
Obrat aktív 0,01890,70550,81560,16810,8580
Obrat obežného majetku 0,01890,70550,81560,16810,8580
Ostatné náklady na finančnú činnosť 118,00119,00115,0087,0085,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13,006 4533 936-194,00-198,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99630,99790,94900,90400,6698
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 52,591,411,165,380,7807
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 52,591,411,165,380,7807
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000431,00720,002 025
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000016,7420,574,8012,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-0,9422-1,00-0,8757-1,38
Pridaná hodnota 103,007 6304 530364,00510,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00002,170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000016,7019,524,348,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,13290,10604,291,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,13290,10604,291,35
Služby 197,004 2523 046897,004 450
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 83516 8559 8757 5026 132
Spotreba materiálu… 0,00009,00478,000,0000301,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 300,0011 8918 0541 2615 261
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 300,0011 8918 0541 2615 261
Účtovný cash flow 15 77616 8209 3716 7824 107
Vlastné imanie 15 83515 8489 3955 9395 652
Všetky záväzky 0,00001 007480,001 563480,00
Výsledok hospodárenia 102,007 5774 530364,00356,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 102,007 5774 530364,00356,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13,006 4533 936-194,00-198,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00003 936-194,00-198,0030,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13,007 4614 416286,00284,00
Záväzky 0,00001 007480,001 563480,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 5630,0000
Zisk pred zdanením -13,007 4614 416286,00284,00
Zmena EBIT 0,00001,6915,441,010,5569