Wine Wave s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 68638 35248 32317 43412 000
Bežná likvidita III. stupeň 3,241,200,92971,700,9487
Časové rozlíšenie aktív 540,004 6924 6304 811408,00
Časové rozlíšenie pasív 2 4905 267862,0098,002 301
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,250,29910,06980,1119-9,57
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,76-0,1719-0,0138-0,09580,8898
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40921,785,261,3012,09
Celkové tržby 18 60944 02433 05231 51321 951
Celkový dlh 16 31721 16339 8829 7938 958
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 414-4 480-6 849-7 378-8 222
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,500,09870,00110,21580,3028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 0143 2836 8497 3788 222
Čistý cash flow 49 731-3 566-529,00-844,007 089
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 1254 343516,007 2827 126
Čistý zisk 27 9584 34336,006 8026 646
Čistý zisk v minulom roku 4 34336,006 8026 6467 202
Cudzie zdroje -39 879-11 922-7 579-7 543-741,00
Daň z príjmov 7 1670,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 1670,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,9236,4177,2012,6818,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,9236,4177,2012,6818,47
Doba obratu aktív 710,23318,42776,86223,99199,54
Doba obratu pohľadávok 22,9236,4177,2012,6818,47
Doba obratu zásob 3,544 4359 093105,140,0000
Doba splácania záväzkov 1 2075 29717 265463,360,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 218,41172,19617,46113,24132,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,3463,09654,930,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 343516,007 2827 1267 682
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 1254 343516,007 2827 126
EBITDA -33 5136 3801 6313 0103 206
EBITDA marža -1,800,14490,04930,09550,1461
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -33 5136 3801 6313 0103 206
Efektívna daňová sadzba 0,20400,00000,93020,06590,0674
Finančná páka 1,473,226,382,3116,19
Finančné účty 53 0143 2836 8497 3788 222
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6795-0,3109-0,1568-0,4327-0,0618
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67950,31090,15680,43270,0618
Hrubá marža -1,740,25290,18380,29290,4493
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 2475 7192 6812 2822 463
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30750,54080,79480,50560,6639
Krátkodobé finančné výpomoci -3 400-1 1970,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 8944 3854 802987,001 111
Krátkodobé záväzky 18 04720 74038 4088 8147 967
Krytie dlhovej služby -13,461,211,8930,711,39
Materiál 53,00469,001 3340,00000,0000
Náklady na predaný tovar 62 53732 82816 62919 18012 089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 4581 429812,006 9430,0000
Neobežný majetok 3 1858 62811 8132 2582 259
Obežný majetok 54 96125 03231 88010 3659 333
Obrat aktív 0,51391,150,46981,631,83
Obrat neobežného majetku 9,475,101,9212,589,72
Obrat obežného majetku 0,54881,760,71222,742,35
Obrat zásob 102,980,08230,04013,470,0000
Odpisy 6 3706 3706 3700,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1853 1853 1850,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 1853 1853 1850,00000,0000
Osobné náklady 3 9507 5967 2926 9106 400
Ostatné náklady na finančnú činnosť 734,00661,00540,00728,00743,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 334,00247,001 4570,0000119,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 32810 7136 4066 8026 646
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76640,40490,00480,90188,97
Podiel EBIT k aktívam 0,59850,11320,01070,41770,5938
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,62500,13130,01090,42010,7347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,92070,35180,05700,85454,11
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90340,08560,14170,42320,6852
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,12200,68221,200,74870,6490
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,67-0,0810-0,0160-0,02680,3229
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,937,797,481,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,201,470,83311,341,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,140,79730,44471,341,54
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,65-0,0811-0,0233-0,02970,3229
Pohľadávky z obchodného styku 1 8944 3854 802987,001 111
Pohotová likvidita II. stupeň 3,240,49820,41461,480,9487
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,80193,3414,338,94-0,1045
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27800,55180,82530,56170,7465
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40921,785,261,3012,09
Pridaná hodnota -32 37711 1356 0759 2299 862
Rentabilita aktív, ROA 0,47640,11320,00070,39020,5538
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70110,36430,00480,90188,97
Rýchla likvidita I. stupeň 3,090,13230,17440,82790,8007
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,48693,3224,453,252,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,48693,3224,453,252,79
Služby 29 68820 64516 31011 0029 463
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 68638 35248 32317 43412 000
Spotreba materiálu… 15 83810 7549 0603 2352 626
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -3 400-1 1970,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 16043 96323 49928 40921 951
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 78 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000795,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 672,001 4541 4026 4850,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 48842 50921 30221 92421 951
Účtovný cash flow 49 731-3 566-529,00-844,007 089
Úročený dlh -3 400-1 1970,00000,00000,0000
Vlastné imanie 39 87911 9227 5797 543741,00
Všetky záväzky 16 31721 16339 8829 7938 958
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 4905 267862,0098,002 301
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76640,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -39 88310,00-3 9443 0103 206
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39 88310,00-3 9443 0103 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 9584 34336,006 8026 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 34336,006 8026 6467 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 1254 343516,007 2827 126
Zásoby 53,0017 36420 2292 0000,0000
Záväzky 16 31721 16339 8829 7938 958
Záväzky z obchodného styku 334,00247,001 4570,0000119,00
Zisk pred zdanením 35 1254 343516,007 2827 126
Zmena EBIT 8,098,420,07091,020,9276
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -11 5530,00009 5532 0000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -11 5530,00009 5532 0000,0000