Wine Wave s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 35248 32317 43412 0009 447
Bežná likvidita III. stupeň 1,200,92971,700,94870,3170
Časové rozlíšenie aktív 4 6924 6304 811408,00450,00
Časové rozlíšenie pasív 5 267862,0098,002 3011 884
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29910,06980,1119-9,570,1016
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1719-0,0138-0,09580,88980,0696
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,785,261,3012,09-1,53
Celkové tržby 44 02433 05231 51321 9510,0000
Celkový dlh 21 16339 8829 7938 95821 801
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 480-6 849-7 378-8 222-1 447
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2836 8497 3788 2221 447
Čistý cash flow -3 566-529,00-844,007 0891 447
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 343516,007 2827 1269 773
Čistý zisk 4 34336,006 8026 6469 773
Čistý zisk v minulom roku 36,006 8026 6467 202-7 807
Cudzie zdroje -11 922-7 579-7 543-741,0014 238
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,4177,2012,6818,4764,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4177,2012,6818,4763,67
Doba obratu aktív 318,42776,86223,99199,54115,12
Doba obratu pohľadávok 36,4177,2012,6818,4764,48
Doba obratu zásob 4 4359 093105,140,00000,0000
Doba splácania záväzkov 5 29717 265463,360,0000414,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,19617,46113,24132,47253,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 63,09654,930,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 516,007 2827 1267 682-7 798
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 343516,007 2827 1269 773
EBITDA 6 3801 6313 0103 2065 757
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 3801 6313 0103 2065 757
Efektívna daňová sadzba 0,00000,93020,06590,06740,0000
Finančná páka 3,226,382,3116,19-0,6635
Finančné účty 3 2836 8497 3788 2221 447
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3109-0,1568-0,4327-0,06181,51
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31090,15680,43270,0618-1,51
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 7192 6812 2822 4635 305
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54080,79480,50560,66392,20
Krátkodobé finančné výpomoci -1 1970,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 3854 802987,001 1115 292
Krátkodobé záväzky 20 74038 4088 8147 96720 794
Krytie dlhovej služby 1,211,8930,711,393,06
Materiál 469,001 3340,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00009,00
Náklady na predaný tovar 32 82816 62919 18012 08918 295
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 429812,006 9430,00005 199
Neobežný majetok 8 62811 8132 2582 2592 258
Obežný majetok 25 03231 88010 3659 3336 739
Obrat aktív 1,150,46981,631,833,17
Obrat neobežného majetku 5,101,9212,589,7213,27
Obrat obežného majetku 1,760,71222,742,354,44
Obrat zásob 0,08230,04013,470,00000,0000
Odpisy 6 3706 3700,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1853 1850,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 1853 1850,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 5967 2926 9106 4000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 661,00540,00728,00743,00452,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 247,001 4570,0000119,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 7136 4066 8026 6469 773
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40490,00480,90188,97-0,6864
Podiel EBIT k aktívam 0,11320,01070,41770,59381,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,13130,01090,42010,73471,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35180,05700,85454,11-0,7386
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08560,14170,42320,68520,1532
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68221,200,74870,64900,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,797,481,330,00000,6373
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,470,83311,341,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79730,44471,341,540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 3854 802987,001 1115 225
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49820,41461,480,94870,3170
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,3414,338,94-0,10459,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55180,82530,56170,74652,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,785,261,3012,09-1,53
Pridaná hodnota 11 1356 0759 2299 86211 659
Rentabilita aktív, ROA 0,11320,00070,39020,55381,03
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36430,00480,90188,97-0,6864
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13230,17440,82790,80070,0638
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,3224,453,252,793,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,3224,453,252,793,79
Služby 20 64516 31011 0029 4636 620
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 35248 32317 43412 0009 447
Spotreba materiálu… 10 7549 0603 2352 6266 476
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1 1970,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 96323 49928 40921 95129 954
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000795,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 4541 4026 4850,00008 538
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 50921 30221 92421 95121 416
Účtovný cash flow -3 566-529,00-844,007 0891 447
Úročený dlh -1 1970,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 11 9227 5797 543741,00-14 238
Všetky záväzky 21 16339 8829 7938 95821 801
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 267862,0098,002 3011 884
Výsledok hospodárenia 10,00-3 9443 0103 2065 757
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10,00-3 9443 0103 2065 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 34336,006 8026 6469 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36,006 8026 6467 202-7 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 343516,007 2827 1269 773
Zásoby 17 36420 2292 0000,00000,0000
Záväzky 21 16339 8829 7938 95821 801
Záväzky z obchodného styku 247,001 4570,0000119,000,0000
Zisk pred zdanením 4 343516,007 2827 1269 773
Zmena EBIT 8,420,07091,020,9276-1,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00009 5532 0000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00009 5532 0000,00000,0000