SENES, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 557 615528 000610 750521 774511 218
Aktivácia 444,00687,00741,00750,00815,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,253,222,994,322,68
Časové rozlíšenie aktív 3 0913 0773 0843 3413 507
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27820,0146-0,86320,60830,6551
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85830,51220,62300,45530,5130
Celkové tržby 1 939 3641 856 4201 946 8011 664 8830,0000
Celkový dlh 257 552178 840234 435163 230173 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 653-40 159-38 242-197 029-90 198
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 65340 15938 242197 02990 198
Čistý cash flow 59 4941 917-158 78763 86590 198
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 259 651306 344334 749331 435229 540
Čistý zisk 191 726240 822267 977250 206229 540
Čistý zisk v minulom roku 240 822267 977250 206239 578154 834
Cudzie zdroje -300 063-349 160-376 315-358 544-337 878
Daň z príjmov 67 92565 52266 77281 2290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 65 52266 77281 22970 6650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 92565 52266 77281 2290,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 3724 1144 9910,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,8270,0089,5449,1656,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,6869,6986,8748,8556,60
Doba obratu aktív 105,19103,94114,67114,54118,64
Doba obratu pohľadávok 67,4570,8190,4749,1656,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000091,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,3525,8434,5423,0531,96
EBIT v minulom roku 306 344334 749331 435310 243154 834
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 259 651306 344334 749331 435229 540
EBITDA 319 682368 164390 418419 392345 532
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 319 682368 164390 418419 392345 532
Finančná páka 1,861,511,621,461,51
Finančné účty 99 65340 15938 242197 02990 198
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5381-0,6613-0,6162-0,6872-0,6609
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53810,66130,61620,68720,6609
Hrubá marža 0,56560,62570,65100,63220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 318 769370 218388 927417 805344 052
Krátkodobé pohľadávky 354 183355 572476 879223 953244 759
Krátkodobé záväzky 213 886131 274183 947104 993137 693
Materiál 25 36923 57332 34229 38930 351
Náklady na predaný tovar 837 839692 560676 556610 167548 360
Neobežný majetok 71 947101 50555 21268 062142 403
Obežný majetok 482 577423 418552 454450 371365 308
Obrat aktív 3,473,513,183,193,08
Obrat neobežného majetku 26,8918,2735,2124,4311,04
Obrat obežného majetku 4,014,383,523,694,31
Odpisy 59 11862 39454 18686 38242 485
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 55931 19727 09343 19142 485
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 55931 19727 09343 1910,0000
Osobné náklady 791 393811 870892 525663 2250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 913,00906,001 4911 5871 480
Ostatné záväzky z obchodného styku 59 20644 42843 05031 8940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 250 844303 216322 163336 588272 025
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,63900,68970,71210,69780,6794
Podiel EBIT k aktívam 0,46560,58020,54810,63520,4490
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,46560,58020,54810,63520,4490
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,75540,77220,78430,79520,6145
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72140,69900,70420,63010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,87
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,431,421,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,331,341,4024,11
Pohľadávky z obchodného styku 353 454353 985462 688222 551243 869
Pohotová likvidita II. stupeň 2,143,042,824,042,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,04-182,142,37-5,61-3,75
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85830,51220,62300,45530,5130
Pridaná hodnota 1 096 9651 161 5401 267 4401 052 5421 024 377
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63900,68970,71210,69780,6794
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46590,30590,20791,880,6551
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80570,48580,60050,38920,5017
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80570,48580,60050,38920,5017
Služby 604 079487 622477 573432 408347 663
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 557 615528 000610 750521 774511 218
Spotreba materiálu… 234 204205 625199 724178 509201 512
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 934 8041 855 5801 943 9961 662 7091 572 737
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 4800,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 934 8041 854 1001 943 9961 662 7091 572 737
Účtovný cash flow 59 4941 917-158 78763 86590 198
Vlastné imanie 300 063349 160376 315358 544337 878
Všetky záväzky 257 552178 840234 435163 230173 340
Výsledok hospodárenia 260 564307 250336 232333 010303 047
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 260 564307 250336 232333 010303 047
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 191 726240 822267 977250 206229 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 240 822267 977250 206239 578154 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 259 651306 344334 749331 435301 572
Zásoby 25 36923 57332 34229 38930 351
Záväzky 257 552178 840234 435163 230173 340
Záväzky z obchodného styku 59 20644 42843 05031 8940,0000
Zisk pred zdanením 259 651306 344334 749331 435301 572
Zmena EBIT 0,84760,91511,011,071,48