Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 003 2042 981 2912 772 5592 394 8562 314 481
Aktivácia 65 74263 02654 66945 04434 175
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,361,361,351,41
Časové rozlíšenie aktív 40 03245 92980 77866 08872 843
Časové rozlíšenie pasív 7 1444 7697 3947 7493 323
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5061-0,3279-0,89970,1815-0,9347
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,7311,2610,368,107,76
Celkové tržby 13 457 00412 166 68011 978 67410 783 2990,0000
Celkový dlh 2 760 7612 733 6432 521 7192 124 6612 047 232
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -424 538-543 626-463 983-244 943-246 684
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 424 538543 626463 983244 943246 684
Čistý cash flow -119 08879 643219 040-47 623246 684
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 695-22 857-3 100-3 066-12 456
Čistý zisk -7 580-567,00-18 605-599,00-12 456
Čistý zisk v minulom roku -567,00-18 605-599,00-882,0040 627
Cudzie zdroje -235 299-242 879-243 446-262 446-263 926
Daň z príjmov 2 885-22 29015 505-2 4670,0000
Daň z príjmov v minulom roku -22 29015 505-2 467-4 5280,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 885-22 29015 505-2 4670,0000
Dlhodobé pohľadávky 30 20232 89610 30722 32815 076
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,5651,9246,5552,9657,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5051,8646,4852,8857,64
Doba obratu aktív 83,0091,7786,4183,3788,77
Doba obratu pohľadávok 50,4052,9446,8753,7458,22
Doba obratu zásob 39,9340,0436,8830,9634,52
Doba splácania záväzkov 213,69232,40215,51207,04104,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,6658,7252,9653,0255,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 141,08159,25141,94140,070,0000
EBIT v minulom roku -22 857-3 100-3 066-5 41040 627
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 695-22 857-3 100-3 066-12 456
EBITDA 249 885232 192238 373157 67362 509
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 249 885232 192238 373157 67362 509
Efektívna daňová sadzba -0,61450,9752-5,000,80460,0000
Finančná páka 12,7612,2711,399,138,77
Finančné účty 424 538543 626463 983244 943246 684
Hrubá marža 0,53610,53200,52130,51120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 827228 129233 298152 91452 605
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64640,63990,61280,63590,6281
Krátkodobé pohľadávky 1 793 1941 686 8451 493 6991 521 2931 503 086
Krátkodobé záväzky 1 941 3641 907 7001 699 1141 522 9441 453 800
Krytie dlhovej služby 66,8048,6932,3420,3521,55
Materiál 138 412141 20176 00946 18360 743
Náklady na predaný tovar 5 992 6955 385 5625 466 9264 972 5455 028 312
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 315 9342 996 1762 877 7512 684 9042 459 343
Neobežný majetok 352 446343 359433 059312 496244 179
Obežný majetok 2 610 7262 592 0032 258 7222 016 2721 997 459
Obrat aktív 4,403,984,224,384,11
Obrat neobežného majetku 37,4734,5327,0433,5538,98
Obrat obežného majetku 5,064,575,185,204,76
Obrat zásob 9,149,129,9011,7910,57
Odpisy 248 522250 336236 422156 02073 114
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 124 261125 168118 21178 01073 114
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 124 261125 168118 21178 0100,0000
Osobné náklady 7 208 2536 534 1466 275 8005 619 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 0585 3635 0754 7619 904
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 281 6921 286 9981 119 0721 030 3480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 240 942249 769217 817155 42160 658
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99921,011,011,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,182,162,172,050,8867
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,000,99050,99500,98100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96740,95400,95890,954561,39
Pohľadávky z obchodného styku 1 791 0511 684 7731 491 2211 519 0951 503 040
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,191,191,201,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,98-3,05-1,115,51-1,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91930,91690,90950,88720,8845
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,7311,2610,368,107,76
Pridaná hodnota 7 213 6946 472 1436 244 2925 512 6214 488 775
Primárna platobná neschopnosť 0,71560,77590,75040,67830,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,0511,7710,5813,4832,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,0511,7710,5813,4832,75
Služby 755 545687 935653 151582 571504 544
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 003 2042 981 2912 772 5592 394 8562 314 481
Spotreba materiálu… 1 986 9581 764 4771 990 6931 750 1142 098 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 206 38911 858 35511 711 21810 485 1679 517 087
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000650,000,00001,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 900 4073 531 5193 409 2233 162 5152 898 996
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 305 9828 326 1868 301 9957 322 6516 618 091
Účtovný cash flow -119 08879 643219 040-47 623246 684
Vlastné imanie 235 299242 879243 446262 446263 926
Všetky záväzky 2 760 7612 733 6432 521 7192 124 6612 047 232
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 7414 7697 3707 7492 900
Výsledok hospodárenia 1 363-17 4941 9511 654-10 605
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 363-17 4941 9511 654-10 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 580-567,00-18 605-599,00-12 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -567,00-18 605-599,00-882,0040 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 695-22 857-3 100-3 066-20 476
Zásoby 362 792328 636290 733227 708232 613
Záväzky 2 760 7612 733 6432 521 7192 124 6612 047 232
Záväzky z obchodného styku 1 281 6921 307 2071 119 0721 030 3480,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000020 2090,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 695-22 857-3 100-3 066-20 476
Zmena EBIT 0,20547,371,010,5667-0,3066