ATI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 52520 702265 005615 26177 527
Bankové úvery 0,00000,00007 48612 4900,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,20500,85511,050,94920,2927
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 142
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1034-4,88-4,520,39900,6906
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02810,71670,20360,02720,0550
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,796,8722,90-14,94-23,31
Celkové tržby 154,0082 34990 885497 6120,0000
Celkový dlh 6 14918 072253 919659 38981 002
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -168,00-12 840-42 663-5 116-2 400
Čistá marža, Zisková marža, ROS -99,750,48020,0794-0,06850,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 168,0012 84050 14917 6062 400
Čistý cash flow 168,0012 84050 14917 6062 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 36246 4549 003-31 904-46 368
Čistý zisk -15 36239 5447 213-34 100-48 454
Čistý zisk v minulom roku 39 5447 213-34 100-6 16870 809
Cudzie zdroje 1 624-2 630-11 08644 1283 475
Daň z príjmov 0,00006 513960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 513960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00006 513960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00007 48612 4900,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000035 658
Dlhodobý dlh 0,00000,00007 48612 4900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00003,151,940,000093,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,63570,00000,000031,47
Doba obratu aktív 0,000026,32232,870,0000789,59
Doba obratu pohľadávok 0,00003,151,940,0000457,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000311,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000022,78216,410,0000444,20
EBIT v minulom roku 46 4549 003-31 904-2 85772 173
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 36246 4549 003-31 904-46 368
EBITDA -13 18448 98811 347-31 579-29 723
EBITDA marža -85,610,59490,1249-0,06350,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 18448 98811 347-31 579-29 723
Finančná páka -2,797,8723,90-13,94-22,31
Finančné účty 168,0012 84050 14917 6062 400
Hrubá marža -55,580,62960,3266-0,01500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 27948 53711 575-31 911-32 323
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,320,86540,92931,050,5626
Krátkodobé pohľadávky 1 0592 4802 21362 9929 224
Krátkodobé záväzky 5 98617 916246 276646 65443 614
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 4953 250223 029624 7660,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000123,4013,67-25,55-14,25
Nákladové úroky 0,0000397,00830,001 2362 086
Nákladové úroky v minulom roku 397,00830,001 2362 3511 364
Náklady na predaný tovar 8 55930 04257 656505 01751 076
Neobežný majetok 3 2985 3827 4651 45629 103
Obežný majetok 1 22715 320257 540613 80547 282
Obrat aktív 0,000013,871,570,00000,4623
Obrat neobežného majetku 0,000053,3455,640,00001,23
Obrat obežného majetku 0,000018,741,610,00000,7580
Odpisy 2 0832 0832 3231 45913 585
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0832 0832 3231 45913 585
Osobné náklady 1 5371 074884,00831,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00451,00272,00332,002 600
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 27941 6279 536-32 641-34 869
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 9,4615,040,38841,0813,94
Podiel EBIT k aktívam -3,392,240,0340-0,0519-0,5981
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,392,240,0340-0,0519-0,5981
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 10,5116,670,48071,02-1,37
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03710,62020,18920,02860,0310
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,090,15590,55180,03540,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,5748,2733,58-8,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,3616,429,26-3,26-1,12
Pohľadávky z obchodného styku 500,00500,000,00000,00003 090
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20500,85510,21260,12460,2927
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,67-0,2048-0,22112,511,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000032,3460,4214,241,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,360,87300,95821,071,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,796,8722,90-14,94-23,31
Pridaná hodnota -8 55951 84729 686-7 467-15 238
Primárna platobná neschopnosť 6,996,500,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -3,391,910,0272-0,0554-0,6250
Rentabilita vlastného imania, ROE 9,4615,040,65060,772813,94
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02810,71670,20360,02720,0550
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,46640,368922,38-20,88-2,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,46640,368922,38-20,88-2,73
Služby 5 14111 74547 394501 31723 434
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 52520 702265 005615 26177 527
Spotreba materiálu… 3 41818 29710 2623 70027 642
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007 48612 4900,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000287 067415 6221 50035 838
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000250,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000287 067415 3720,000035 838
Účtovný cash flow 168,0012 84050 14917 6062 400
Úročený dlh 0,00000,00007 48612 4900,0000
Úrokové krytie 0,0000117,0110,85-25,81-22,23
Vlastné imanie -1 6242 63011 086-44 128-3 475
Všetky záväzky 6 14918 072253 919659 38981 002
Výsledok hospodárenia -15 26746 9059 274-33 038-43 768
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 26746 9059 274-33 038-43 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 36239 5447 213-34 100-48 454
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39 5447 213-34 100-6 16870 809
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 36246 0578 173-33 140-48 454
Zásoby 0,00000,0000205 178533 2070,0000
Záväzky 6 14918 072253 919659 38981 002
Záväzky z obchodného styku 3 4953 250223 029624 7660,0000
Zisk pred zdanením -15 36246 0578 173-33 140-48 454
Zmena EBIT -0,33075,16-0,282211,17-0,6425
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000460,00