EXCIMER spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 841 383672 967772 2791 098 0241 123 332
Bežná likvidita III. stupeň 6,796,804,838,796,92
Časové rozlíšenie aktív 33 3445 9524 4402 2732 913
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,99680,10410,47660,00290,5568
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,34-0,6175-2,11-0,0266-3,71
Celkové tržby 2 661 6932 388 5852 423 4602 397 0972 476 786
Celkový dlh 152 434151 157174 224136 722173 657
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -686 710-560 199-614 522-899 584-902 371
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 686 710560 199614 522899 584902 371
Čistý cash flow 686 710-54 323-285 062-2 787-528 811
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 859 896647 694747 221914 948976 709
Čistý zisk 676 986509 847586 092711 627752 339
Čistý zisk v minulom roku 0,0000586 092711 627752 339670 579
Cudzie zdroje -688 949-521 810-598 055-961 302-949 675
Daň z príjmov 182 910137 847161 129203 321224 370
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000161 129203 321224 370192 548
Daň z príjmov z bežnej činnosti 182 910137 847161 129203 321224 370
Dlhodobé pohľadávky 28 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,334,975,253,1911,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,331,410,26260,0000-0,0812
Doba obratu aktív 115,38102,94116,88167,31165,89
Doba obratu pohľadávok 5,174,975,253,1911,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,8513,4620,4715,9921,04
EBIT v minulom roku 0,0000747 221914 948976 709863 127
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 859 896647 694747 221914 948976 709
EBITDA 953 652750 848866 5741 028 7421 086 735
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 953 652750 848866 5741 028 7421 086 735
Finančná páka 1,221,291,291,141,18
Finančné účty 686 710560 199614 522899 584902 371
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8188-0,7754-0,7744-0,8755-0,8454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81880,77540,77440,87550,8454
Hrubá marža 0,66140,68070,68200,71550,7599
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 934 834736 367860 3631 020 8311 078 750
Krátkodobé pohľadávky 9 73532 50334 66920 92380 130
Krátkodobé záväzky 108 28787 975135 245104 932142 486
Materiál 6 1290,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 901 152760 130759 108680 205589 546
Neobežný majetok 78 33374 313118 648175 244137 918
Obežný majetok 729 706592 702649 191920 507982 501
Obrat aktív 3,163,553,122,182,20
Obrat neobežného majetku 33,9832,1120,3313,6717,92
Obrat obežného majetku 3,654,033,722,602,52
Odpisy 74 93888 670113 192105 956102 618
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 46944 33556 59652 97851 309
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 46944 33556 59652 97851 309
Osobné náklady 842 640920 133835 726740 055847 780
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 86214 4916 2117 9117 985
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44,0010,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 46829 64223 10314 30912 305
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 751 924598 517699 284817 583854 957
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98260,97710,98000,74030,7922
Podiel EBIT k aktívam 1,020,96240,96760,83330,8695
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,020,96240,96760,83330,8695
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,171,111,170,92130,9958
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81620,83240,79570,81930,8033
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47860,56590,50570,43150,4505
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,091,771,982,322,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,921,611,742,031,98
Pohľadávky z obchodného styku 9 7359 2321 7350,0000-550,00
Pohotová likvidita II. stupeň 6,746,804,838,796,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,009,612,10344,921,80
Pridaná hodnota 1 760 5411 625 9421 652 7061 715 2131 882 029
Primárna platobná neschopnosť 1,183,2113,320,0000-22,37
Rentabilita aktív, ROA 0,80460,75760,75890,64810,6697
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98260,97710,98000,74030,7922
Rýchla likvidita I. stupeň 6,346,374,548,576,33
Služby 736 146564 920589 783503 083433 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 841 383672 967772 2791 098 0241 123 332
Spotreba materiálu… 165 006195 210169 325177 122155 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 661 6932 386 0722 411 8142 395 4182 471 575
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 661 6932 386 0722 411 8142 395 4182 471 575
Účtovný cash flow 686 710-54 323-285 062-2 787-528 811
Vlastné imanie 688 949521 810598 055961 302949 675
Všetky záväzky 152 434151 157174 224136 722173 657
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,98260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 878 714662 178753 382922 786984 117
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 878 714662 178753 382922 786984 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 676 986509 847586 092711 627752 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000586 092711 627752 339670 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 859 896647 694747 221914 948976 709
Zásoby 5 2610,00000,00000,00000,0000
Záväzky 152 434151 157174 224136 722173 657
Záväzky z obchodného styku 11 46829 64223 10314 30912 305
Zisk pred zdanením 859 896647 694747 221914 948976 709
Zmena EBIT 0,00000,86680,81670,93681,13
Účtovné závierky