ATELIER ART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 51 139118 55440 35825 954112 070
Bežná likvidita III. stupeň 3,241,880,68400,67871,99
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000855,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000075,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7785-1,562,458,96-0,1420
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,981,500,52740,51680,1997
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40881,05-4,67-17,340,7963
Celkové tržby 69 993214 29529 96416 8570,0000
Celkový dlh 14 84060 70951 35627 54249 646
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 257-90 448-26 997-14 224-8 856
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04940,3213-0,3140-3,550,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 25790 44826 99714 2248 856
Čistý cash flow 28 25790 44826 99714 2248 856
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 45580 139-8 450-58 807-26 347
Čistý zisk 3 45568 843-9 410-59 767-27 474
Čistý zisk v minulom roku 68 843-9 410-59 767-4 919-22 571
Cudzie zdroje -36 299-57 84510 9981 588-62 349
Daň z príjmov 0,000011 296960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 296960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000011 296960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,9039,04103,15104,364 843
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 104,7135,67101,8688,804 672
Doba obratu aktív 298,06201,96522,59615,586 919
Doba obratu pohľadávok 104,9039,04103,15104,364 843
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 197
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,33103,04662,87652,772 738
EBIT v minulom roku 80 139-8 450-58 807-3 536-21 723
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 45580 139-8 450-58 807-26 347
EBITDA 3 83880 514-6 437-45 062-20 717
EBITDA marža 0,05480,3757-0,2148-2,670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 83880 514-6 437-45 062-20 717
Finančná páka 1,412,05-3,67-16,341,80
Finančné účty 28 25790 44826 99714 2248 856
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7098-0,48790,27250,0612-0,5563
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70980,4879-0,2725-0,06120,5563
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 69580 379-6 520-45 148-20 772
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27960,51021,271,060,3957
Krátkodobé pohľadávky 17 99822 9177 9664 40078 447
Krátkodobé záväzky 14 29860 48951 19227 52244 351
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 82619 39522 8431 5080,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-17,24
Materiál 0,00000,00000,00000,000067,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 127
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000423,00848,00
Náklady na predaný tovar 58 376132 28131 28814 69013 521
Neobežný majetok 4 8625 1035 3427 27423 845
Obežný majetok 46 277113 45135 01618 68087 370
Obrat aktív 1,221,810,69840,59290,0528
Obrat neobežného majetku 12,8841,995,282,120,2479
Obrat obežného majetku 1,351,890,80500,82380,0677
Odpisy 240,00240,001 93113 66011 591
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 240,00240,001 93113 66011 591
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143,00135,0083,0086,0055,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 69569 083-7 479-46 107-15 883
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,09521,190,855637,64-0,4406
Podiel EBIT k aktívam 0,06760,6760-0,2094-2,27-0,2351
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06760,6760-0,2094-2,27-0,2353
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09381,380,780037,50-0,3895
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55260,76290,66890,54800,0790
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,40370,42210,90100,84380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5628
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 17,70341,59-1,610,0512-0,6565
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,45120,42210,95770,92431,50
Pohľadávky z obchodného styku 17 96520 9397 8663 74475 671
Pohotová likvidita II. stupeň 3,241,870,68300,67671,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,28-0,63950,40740,1116-7,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00007,86
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29020,51211,271,060,4430
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40881,05-4,67-17,340,7963
Pridaná hodnota 4 24981 982-3 100699,00-7 609
Primárna platobná neschopnosť 0,15730,92632,900,40280,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,06760,5807-0,2332-2,30-0,2452
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,09521,190,855637,64-0,4406
Rýchla likvidita I. stupeň 1,981,500,52740,51680,1993
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,870,7540-7,98-0,6112-2,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,870,7540-7,98-0,6112-2,40
Služby 51 126124 08124 3727 1997 646
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 139118 55440 35825 954112 070
Spotreba materiálu… 7 2508 2006 9167 4915 875
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 625214 26328 18815 3895 912
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 625214 26328 18815 3895 912
Účtovný cash flow 28 25790 44826 99714 2248 856
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-23,38
Vlastné imanie 36 29957 845-10 998-1 58862 349
Všetky záväzky 14 84060 70951 35627 54249 646
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000075,00
Výsledok hospodárenia 3 59880 274-8 368-58 722-32 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 59880 274-8 368-58 722-32 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 45568 843-9 410-59 767-27 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 68 843-9 410-59 767-4 919-22 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 45580 139-8 450-58 807-27 474
Zásoby 22,0086,0053,0056,0067,00
Záväzky 14 84060 70951 35627 54249 646
Záväzky z obchodného styku 2 82619 39522 8431 5080,0000
Zisk pred zdanením 3 45580 139-8 450-58 807-27 474
Zmena EBIT 0,0431-9,480,143716,631,21