AUDITEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 69134 69147 08156 60245 546
Bežná likvidita III. stupeň 6,516,514,962,063,43
Časové rozlíšenie aktív 551,00551,00961,001 6321 503
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000196,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,97770,25990,45041,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19130,19130,23050,69150,4532
Celkové tržby 67 17967 17998 17094 3450,0000
Celkový dlh 5 5715 5718 81923 06014 204
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 938-18 938-23 536-21 541-12 641
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 93818 93823 53621 54112 641
Čistý cash flow 0,0000-4 5981 99510 09312 641
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 877,00877,006 155831,002 695
Čistý zisk -83,00-83,005 195-129,002 695
Čistý zisk v minulom roku -83,005 195-129,003 1332 172
Cudzie zdroje -29 120-29 120-38 262-33 346-31 342
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 1850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,8741,8739,5769,6388,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,8741,8739,5769,6388,44
Doba obratu aktív 188,48188,48190,08219,41161,48
Doba obratu pohľadávok 41,8741,8739,5769,6388,44
Doba obratu zásob 643,22643,22241,95973,150,0000
Doba splácania záväzkov 885,30885,30489,324 100107,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,5525,5530,9986,8640,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 35,0135,015,74222,480,0000
EBIT v minulom roku 877,006 155831,004 3182 172
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 877,00877,006 155831,002 695
EBITDA 10 86710 86712 7517 5645 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 86710 86712 7517 5645 652
Efektívna daňová sadzba 1,091,090,15601,160,0000
Finančná páka 1,191,191,231,701,45
Finančné účty 18 93818 93823 53621 54112 641
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8394-0,8394-0,8127-0,5891-0,6881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83940,83940,81270,58910,6881
Hrubá marža 0,68040,68040,56720,65540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 69510 69512 6027 4295 508
Krátkodobé pohľadávky 7 7077 7079 80117 96424 946
Krátkodobé záväzky 4 7034 7037 67522 40811 382
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000038,590,0000
Náklady na predaný tovar 21 47021 47034 72232 32838 598
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 9391 9395 7251 9952 011
Neobežný majetok 4 0784 0788 98810 1466 456
Obežný majetok 30 06230 06237 13244 82437 587
Obrat aktív 1,941,941,921,662,26
Obrat neobežného majetku 16,4716,4710,069,2815,95
Obrat obežného majetku 2,232,232,432,102,74
Obrat zásob 0,56750,56751,510,37510,0000
Odpisy 9 8189 8186 4486 6001 606
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 9094 9093 2243 3001 606
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 9094 9093 2243 3000,0000
Osobné náklady 38 60738 60751 57255 4770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 172,00172,00149,00135,00144,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 2160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 7359 73511 6436 4714 301
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54590,54590,49990,38060,2775
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84460,84460,92620,89720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 23,5723,579,7330,991,67
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,181,081,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94390,94390,95970,996140,07
Pohľadávky z obchodného styku 7 7077 7079 80117 96424 946
Pohotová likvidita II. stupeň 5,785,784,471,823,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00006,33-19,18-3,30-2,48
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19130,19130,23050,69150,4532
Pridaná hodnota 45 70945 70955 68461 83464 351
Rýchla likvidita I. stupeň 4,034,033,070,95301,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51270,51270,69163,052,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51270,51270,69163,052,51
Služby 14 15714 15723 16523 48825 606
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 69134 69147 08156 60245 546
Spotreba materiálu… 5 3745 3745 8326 84510 981
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 17967 17990 40694 162102 949
Tržby z predaja tovaru 2 2812 2817 1732 8174 480
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64 89864 89883 23391 34598 469
Účtovný cash flow 0,0000-4 5981 99510 09312 641
Vlastné imanie 29 12029 12038 26233 34631 342
Všetky záväzky 5 5715 5718 81923 06014 204
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000196,000,0000
Výsledok hospodárenia 1 0491 0496 303964,003 994
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0491 0496 303964,003 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -83,00-83,005 195-129,002 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83,005 195-129,003 1332 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 877,00877,006 155831,003 851
Zásoby 3 4173 4173 7955 3190,0000
Záväzky 5 5715 5718 81923 06014 204
Záväzky z obchodného styku 186,00186,0090,001 2160,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 186,00186,0090,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 877,00877,006 155831,003 851
Zmena EBIT 1,00000,14257,410,19251,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000052,00