FCC Zohor, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 243 0575 676 5985 305 7104 783 5844 718 811
Bankové úvery 0,0000266 667533 334800 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64860,53190,51490,90030,4747
Bežné bankové úvery 0,0000266 667266 667266 6670,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3601 201147 498500,00658,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000027,0036,0027,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2591-0,68740,7447-0,3937-6,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,2110,459,649,4828,16
Celkové tržby 2 425 1881 646 6181 756 6711 870 3410,0000
Celkový dlh 4 729 6715 180 6274 807 1484 327 0974 556 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 146 430-1 012 800-405 223-509 825-1 021 861
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 146 4301 279 467938 5571 309 8251 021 861
Čistý cash flow -133 037340 910-371 268179 7031 021 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 72545 78693 886344 927101 614
Čistý zisk 17 442-2 58242 066244 79263 145
Čistý zisk v minulom roku -2 58242 066244 79254 82076 206
Cudzie zdroje -513 386-495 944-498 526-456 460-161 848
Daň z príjmov -2 09112 94921 70771 5870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 94921 70771 58723 8950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 09112 94921 70771 5870,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000266 667533 3330,0000
Dlhodobé pohľadávky 77 96237 59147 66066 47498 078
Dlhodobý dlh 0,00000,0000266 667533 3330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,3759,1364,5315,6741,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,3759,1352,056,7033,34
Doba obratu aktív 789,101 2831 203933,521 094
Doba obratu pohľadávok 67,1167,6275,3328,6464,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 717
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 359,83624,42543,57270,50660,57
EBIT v minulom roku 45 78693 886344 927115 115125 533
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 72545 78693 886344 927101 614
EBITDA 1 800 3051 059 0241 274 7381 145 342748 097
EBITDA marža 0,74230,64320,72570,61240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 800 3051 059 0241 274 7381 145 342748 097
Efektívna daňová sadzba -0,13621,250,34040,22630,0000
Finančná páka 10,2111,4510,6410,4829,16
Finančné účty 1 146 4301 279 467938 5571 309 8251 021 861
Hrubá marža 0,73470,60640,48770,58520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 797 8781 056 9671 272 0311 140 741720 993
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45600,48680,45200,28980,6040
Krátkodobé pohľadávky 367 910261 670284 68480 277180 805
Krátkodobé záväzky 2 390 8692 763 2872 398 2341 386 1002 850 279
Krytie dlhovej služby 65,7729,9042,3340,1219,45
Materiál 34 91569 4121 41497 458149 613
Nákladové úroky 27 37435 41930 11328 54838 469
Nákladové úroky v minulom roku 35 41930 11328 54836 40049 327
Náklady na predaný tovar 643 480616 793753 713775 858605 858
Neobežný majetok 3 614 4804 027 2573 885 8973 229 0503 267 796
Obežný majetok 1 627 2171 648 1401 272 3151 554 0341 450 357
Obrat neobežného majetku 0,67100,40110,41440,57920,4820
Obrat obežného majetku 1,490,98001,271,201,09
Odpisy 1 755 1501 011 1821 178 214798 256596 026
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 923 888505 591429 960399 128596 026
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 831 262505 591748 254399 1280,0000
Osobné náklady 158 333134 442124 186107 6910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4272 0572 7074 60127 104
Ostatné záväzky z obchodného styku 232 003150 258192 314169 1570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 772 5921 008 6001 220 2801 043 048659 171
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,257,436,9010,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93110,87150,65781,211,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,05490,2111-0,23050,09610,6488
Pohľadávky z obchodného styku 367 910261 670229 64534 352143 861
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63400,50900,51440,84140,4222
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,86-1,451,34-2,54-0,1584
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,869,63-12,336,2926,56
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90210,91260,90600,90460,9657
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,2110,459,649,4828,16
Pridaná hodnota 1 781 708998 463856 6581 094 483969 063
Primárna platobná neschopnosť 0,63060,57420,83744,920,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0340-0,00520,08440,53630,3902
Rýchla likvidita I. stupeň 0,47950,42230,35220,79250,3585
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,634,893,773,786,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,634,893,773,786,09
Služby 431 552432 373566 183618 820458 720
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 243 0575 676 5985 305 7104 783 5844 718 811
Spotreba materiálu… 211 928184 420187 530157 038147 138
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000266 667533 334800 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 425 1881 615 2561 610 3711 870 3411 574 921
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 7920,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 425 1881 615 2561 605 5791 870 3411 574 921
Účtovný cash flow -133 037340 910-371 268179 7031 021 861
Úročený dlh 0,0000266 667533 334800 0000,0000
Úrokové krytie 1,561,293,1212,082,64
Vlastné imanie 513 386495 944498 526456 460161 848
Všetky záväzky 4 729 6715 180 6274 807 1484 327 0974 556 963
Výsledok hospodárenia 45 15547 84296 524347 086152 071
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 15547 84296 524347 086152 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 442-2 58242 066244 79263 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 58242 066244 79254 82076 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 35110 36763 773316 37989 008
Zásoby 34 91569 4121 41497 458149 613
Záväzky 4 729 6715 180 6274 807 1484 327 0974 556 963
Záväzky z obchodného styku 232 003150 258192 314169 1570,0000
Zisk pred zdanením 15 35110 36763 773316 37989 008
Zmena EBIT 0,93310,48770,27223,000,8095
Účtovné závierky