DOHODA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 210 932274 731322 584355 244547 117
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000802,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21400,49330,57611,783,91
Celkové tržby 10 68712 78237 6688 3210,0000
Celkový dlh 37 17890 751117 906227 383435 681
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 034-2 718-2 531-3 229-4 435
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,54-4,66-1,03-13,910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0342 7182 5313 2294 435
Čistý cash flow 2 0342 7182 5313 2294 435
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -69 836-59 135-38 438-115 224-129 721
Čistý zisk -69 845-59 618-38 920-115 737-132 163
Čistý zisk v minulom roku -59 618-38 920-115 737-127 89111 721
Cudzie zdroje -173 754-183 980-204 678-127 861-111 436
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 500,121 033275,54518,486 167
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 931,031 006267,95482,238 519
Doba obratu aktív 7 2109 8473 17916 72436 008
Doba obratu pohľadávok 500,121 033275,54518,486 167
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000012 812
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2713 2531 16210 70528 500
EBIT v minulom roku -59 135-38 438-115 224-127 35820 662
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -69 836-59 135-38 438-115 224-129 721
EBITDA -18 245-7 50513 133-63 626-64 098
EBITDA marža -1,71-0,58720,3487-7,650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -18 245-7 50513 133-63 626-64 098
Finančná páka 1,211,491,582,784,91
Finančné účty 2 0342 7182 5313 2294 435
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8237-0,6697-0,6345-0,3599-0,2037
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82370,66970,63450,35990,2037
Hrubá marža 0,12140,23890,7237-0,16130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 924-10 22310 474-66 312-66 921
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17630,33030,36550,64010,7915
Krátkodobé pohľadávky 14 63128 83427 96211 01393 702
Krátkodobé záväzky 37 17890 751117 906227 383433 050
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 253,001 173539,002 1600,0000
Krytie dlhovej služby -2 027-2 5026 567-1 928-26,25
Nákladové úroky 9,003,002,0033,002 442
Nákladové úroky v minulom roku 3,002,0033,0053,008 941
Náklady na predaný tovar 9 3817 1309 7829 09512 337
Neobežný majetok 194 267243 179292 091341 002448 178
Obežný majetok 16 66531 55230 49314 24298 137
Obrat obežného majetku 0,64070,32281,210,54440,0565
Odpisy 48 91248 91248 91248 91262 802
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 91248 91248 91248 91262 802
Osobné náklady 1 9658 86110 53210 7270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6792 7182 6592 6862 823
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 933-10 7069 992-66 825-69 361
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,4020-0,3240-0,1902-0,9052-1,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4019-0,3214-0,1878-0,9012-1,14
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,522,900,3864-7,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5505
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66010,34472,59-0,12510,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19050,26690,06830,41650,7997
Pohľadávky z obchodného styku 27 23728 06327 19210 243129 448
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -85,42-67,69-80,87-39,60-25,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 226,00906,001 26697,851,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17630,33030,36550,64010,7963
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21400,49330,57611,783,91
Pridaná hodnota 1 2973 05427 259-1 342-6 791
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4020-0,3240-0,1902-0,9052-1,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,04-12,098,98-3,57-6,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,04-12,098,98-3,57-6,80
Služby 5 2002 9454 6862 9523 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 210 932274 731322 584355 244547 117
Spotreba materiálu… 4 1814 1855 0966 1438 343
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 67810 18437 0417 7535 546
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 67810 18437 0417 7535 546
Účtovný cash flow 2 0342 7182 5313 2294 435
Úrokové krytie -7 760-19 712-19 219-3 492-53,12
Vlastné imanie 173 754183 980204 678127 861111 436
Všetky záväzky 37 17890 751117 906227 383435 681
Výsledok hospodárenia -67 157-56 417-35 779-112 538-126 900
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -67 157-56 417-35 779-112 538-126 900
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -69 845-59 618-38 920-115 737-132 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -59 618-38 920-115 737-127 89111 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -69 845-59 138-38 440-115 257-132 163
Záväzky 37 17890 751117 906227 383435 681
Záväzky z obchodného styku 253,001 173539,002 1600,0000
Zisk pred zdanením -69 845-59 138-38 440-115 257-132 163
Zmena EBIT 1,181,540,33360,9047-6,28