SLOVINTEGRA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 55 449 86285 424 837101 727 331104 430 123243 935 918
Bankové úvery 0,00000,000012 533 00115 297 9110,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,3957,0310,852,511,41
Časové rozlíšenie aktív 11 63712 42412 84911 04213 823
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000160,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,3148,79-17,18-0,40431,35
Celkové tržby 70 34035 59529 919172 4780,0000
Celkový dlh 4 913 019364 31712 848 25717 418 30128 491 178
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 644 087-12 905 08010 689 21610 495 124-7 414 317
Čistá marža, Zisková marža, ROS 26,7069,6521,45-226,450,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 644 08712 905 0801 843 7854 802 7877 414 317
Čistý cash flow -6 260 99311 061 295-2 959 002-776 5177 414 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 968 7742 501 926691 943-39 026 1364 608 240
Čistý zisk 1 877 8542 479 249641 893-39 057 4384 470 477
Čistý zisk v minulom roku 2 479 249641 893-39 057 438-16 611 03716 017 518
Cudzie zdroje -50 536 843-85 060 520-88 879 074-87 011 822-215 444 580
Daň z príjmov 90 9202 30015 960-15 3780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 30015 960-15 378-2 0210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 90 9202 30015 960-15 3780,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000012 533 00115 297 9110,0000
Dlhodobé pohľadávky 31 289884 70328 59841 523214 937
Dlhodobý dlh 0,00000,000012 533 00115 297 9110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 566987,77182,4433,08665,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 685386,53110,4516,84663,09
Doba obratu aktív 4 970 3347 212 5991 541 323243 400568 212
Doba obratu pohľadávok 5 37175 685615,74129,861 166
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 670
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 429 88219 1422 6104 47712 784
EBIT v minulom roku 2 501 926691 943-39 026 136-16 531 97916 232 852
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 968 7742 501 926691 943-39 026 1364 608 240
EBITDA -428 875-398 180-383 105-1 165 357-1 237 946
EBITDA marža -6,10-11,19-12,80-6,760,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -428 875-398 180-383 105-1 165 357-1 237 946
Finančná páka 1,101,001,141,201,13
Finančné účty 6 644 08712 905 0801 843 7854 802 7877 414 317
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9114-0,9957-0,8737-0,8332-0,8832
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91140,99570,87370,83320,8832
Hrubá marža -3,56-4,31-5,00-0,64220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -894 219-839 438-679 244-1 823 681-1 391 020
Krátkodobé pohľadávky 28 63111 69912 04114 195285 567
Krátkodobé záväzky 4 795 834226 709172 2761 920 7555 488 121
Krytie dlhovej služby 0,0000-19,54-11,24-24,96-8,99
Materiál 135,00196,00197,00263,000,0000
Nákladové úroky 0,000020 37734 09046 680137 763
Nákladové úroky v minulom roku 20 37734 09046 68081 079215 334
Náklady na predaný tovar 254 757157 854173 594267 370353 319
Neobežný majetok 48 734 08371 607 73599 826 86199 557 313236 007 274
Obežný majetok 6 704 14213 804 6781 887 6214 861 7687 914 821
Odpisy 10 75038 08265 63669 63233 736
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 37519 04132 81834 81633 736
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 37519 04132 81834 8160,0000
Osobné náklady 206 904239 408230 6421 034 9200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 491 908475 570304 853688 550153 074
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 57218 80093 9492 7700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 888 6042 517 331707 529-38 987 8064 504 213
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,8254-1,56-1,54-9,340,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -89,01310,75-98,90-4,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5565
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,21-0,6413-0,6482-0,10700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,15-0,5533-0,5046-0,1003-5,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1 5382 559-122,83-4,9647,32
Pohľadávky z obchodného styku 18 7994 5787 2907 226284 669
Pohotová likvidita II. stupeň 1,3957,0310,852,511,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,07-7,6930,04112,05-29,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000542,83-86,80-16,6353,82
Pridaná hodnota -250 685-153 531-149 504-110 768-196 623
Primárna platobná neschopnosť 2,424,1112,894,100,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,3956,9210,702,501,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,46-0,9150-33,54-14,95-23,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,46-0,9150-33,54-14,95-23,01
Služby 248 011152 332160 888247 676307 786
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 449 86285 424 837101 727 331104 430 123243 935 918
Spotreba materiálu… 6 7465 52212 70619 69445 533
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000012 533 00115 297 9110,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 536 17726 999 0941 925 67435 406 03742 156 696
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 23 518 82326 977 6151 897 22735 234 32242 000 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 28217 1564 35715 1130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 0724 32324 090156 602156 696
Účtovný cash flow -6 260 99311 061 295-2 959 002-776 5177 414 317
Úročený dlh 0,00000,000012 533 00115 297 9110,0000
Úrokové krytie 0,0000122,7820,30-836,0433,45
Vlastné imanie 50 536 84385 060 52088 879 07487 011 822215 444 580
Všetky záväzky 4 913 019364 31712 848 25717 418 30128 491 178
Výsledok hospodárenia -426 343-430 227-449 184-1 223 038-1 449 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -426 343-430 227-449 184-1 223 038-1 449 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 877 8542 479 249641 893-39 057 4384 470 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 479 249641 893-39 057 438-16 611 03716 017 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 968 7742 481 549657 853-39 072 8164 536 584
Zásoby 135,00196,00197,00263,000,0000
Záväzky 4 913 019364 31712 848 25717 418 30128 491 178
Záväzky z obchodného styku 45 57218 80093 94929 6580,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000026 8880,0000
Zisk pred zdanením 1 968 7742 481 549657 853-39 072 8164 536 584
Zmena EBIT 0,78693,62-0,01772,360,2839
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 1214 8003 162177 459
Účtovné závierky