EDWIN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 942 966895 664809 996539 996697 064
Bežná likvidita III. stupeň 3,201,592,008,499,69
Časové rozlíšenie aktív 5 2434 3422 99316 06826 693
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2828-0,78860,11710,0024-0,2975
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,55890,2698-0,1164-0,01842,61
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66173,731,040,16140,1414
Celkové tržby 1 773 5521 079 5181 254 9541 060 2800,0000
Celkový dlh 375 501706 397413 40375 05286 337
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -362 714-202 245-52 997-99 424-181 715
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 362 714202 24552 99799 424181 715
Čistý cash flow 160 469149 248-46 427-1 125181 715
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 711 070229 826496 328583 872602 256
Čistý zisk 557 636179 438386 764455 115602 256
Čistý zisk v minulom roku 179 438386 764455 115465 511612 431
Cudzie zdroje -567 465-189 267-396 593-464 944-610 727
Daň z príjmov 149 11049 935109 564128 7570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 49 935109 564128 757132 1640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 149 11049 935109 564128 7570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,78229,67216,45147,82142,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,78210,97211,86146,58142,66
Doba obratu aktív 194,56306,36235,73197,24213,83
Doba obratu pohľadávok 113,78229,67216,45147,82142,66
Doba splácania záväzkov 486,987 4980,00000,0000143,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,24189,23116,0922,3721,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 38,85108,270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 229 826496 328583 872597 725612 431
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 711 070229 826496 328583 872602 256
EBITDA 746 862243 099523 083611 544820 956
EBITDA marža 0,42110,22520,41680,57680,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 746 862243 099523 083611 544820 956
Finančná páka 1,664,732,041,161,14
Finančné účty 362 714202 24552 99799 424181 715
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6018-0,2113-0,4896-0,8610-0,8761
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60180,21130,48960,86100,8761
Hrubá marža 0,70200,68070,70400,76310,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 742 749252 087522 214613 431820 841
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30450,61770,49250,11340,0997
Krátkodobé pohľadávky 551 474671 436743 750404 698465 064
Krátkodobé záväzky 287 116553 207398 90461 24669 497
Krytie dlhovej služby 172,72536,640,00000,00000,0000
Nákladové úroky 4 324453,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 453,000,00000,000050,000,0000
Náklady na predaný tovar 524 002332 313370 638190 160176 246
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 215 19926 9300,00000,00000,0000
Neobežný majetok 23 53517 64110 25619 80623 592
Obežný majetok 914 188873 681796 747504 122646 779
Obrat aktív 1,881,191,551,851,71
Obrat neobežného majetku 75,1760,49122,2950,4550,43
Obrat obežného majetku 1,941,221,571,981,84
Odpisy 25 01013 46023 60028 26015 861
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 5056 73011 80014 13015 861
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 5056 73011 80014 1300,0000
Osobné náklady 482 258486 630363 855268 0760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1133 012869,00327,00115,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002 2140,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 9077 98857 76023 1350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 582 646192 898410 364483 375618 117
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98270,94810,97520,97890,9861
Podiel EBIT k aktívam 0,75410,25660,61281,080,8640
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,75410,25660,61281,080,8640
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,080,67111,211,220,9597
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38730,66230,41180,33130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,7927,280,00000,00005,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,581,512,433,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,451,472,282,7363,91
Pohľadávky z obchodného styku 551 474616 789727 965401 290465 064
Pohotová likvidita II. stupeň 3,201,592,008,499,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,54-1,278,54413,28-3,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 37,11329,470,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39820,78870,51040,13900,1239
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66173,731,040,16140,1414
Pridaná hodnota 1 245 034734 774883 549809 1091 013 607
Rentabilita aktív, ROA 0,59140,20030,47750,84280,8640
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98270,94810,97520,97890,9861
Rýchla likvidita I. stupeň 1,260,36560,13291,622,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50282,910,79030,12270,1052
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50282,910,79030,12270,1052
Služby 289 168286 678337 307161 413157 215
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 942 966895 664809 996539 996697 064
Spotreba materiálu… 19 63518 70533 33128 74719 031
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 769 0361 073 0871 254 187999 2691 189 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 224 2310,0000167,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 544 8051 067 0871 254 020999 2691 189 853
Účtovný cash flow 160 469149 248-46 427-1 125181 715
Úrokové krytie 164,45507,340,00000,00000,0000
Vlastné imanie 567 465189 267396 593464 944610 727
Všetky záväzky 375 501706 397413 40375 05286 337
Výsledok hospodárenia 721 852232 171499 483583 284805 095
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 721 852232 171499 483583 284805 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 557 636179 438386 764455 115602 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 179 438386 764455 115465 511612 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 706 746229 373496 328583 872782 958
Záväzky 375 501706 397413 40375 05286 337
Záväzky z obchodného styku 22 9077 98857 76023 1350,0000
Zisk pred zdanením 706 746229 373496 328583 872782 958
Zmena EBIT 3,090,46310,85010,97680,9834
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 4680,00000,00000,0000