dm drogerie markt, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 77 286 75069 866 78966 333 52464 804 16863 200 312
Bankové úvery 0,00000,00009 991 1709 994 89010 367 184
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,831,211,641,29
Bežné bankové úvery 0,00000,00009 991 1700,0000367 184
Časové rozlíšenie aktív 639 647590 433601 590592 777611 564
Časové rozlíšenie pasív 7 80551 67446 16949 4489 108
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94030,90831,021,181,47
Celkové tržby 207 698 444189 488 729174 754 755164 107 447148 942 311
Celkový dlh 37 450 81133 229 45733 455 10835 047 41037 657 683
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 177 874-2 629 6178 045 3628 482 0249 357 801
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 177 8742 629 6171 945 8081 512 8661 009 383
Čistý cash flow -1 451 743683 809432 942503 483143 676
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 121 6875 128 1255 095 1155 837 8195 278 340
Čistý zisk 3 242 4763 753 4113 124 9374 173 7893 632 695
Čistý zisk v minulom roku 3 753 4113 124 9374 173 7893 632 6953 376 972
Cudzie zdroje -39 828 134-36 585 658-32 832 247-29 707 310-25 533 521
Daň z príjmov 797 9931 091 5251 645 9241 276 7961 212 240
Daň z príjmov v minulom roku 1 091 5251 645 9241 276 7961 212 2401 349 021
Daň z príjmov z bežnej činnosti 797 9931 091 5251 645 9241 276 7961 212 240
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00009 994 89010 000 000
Dlhodobé pohľadávky 6 095 7915 409 2245 029 3724 507 3853 460 387
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00009 994 89010 000 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,9213,548,8410,7010,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,8711,688,3610,6810,36
Doba obratu aktív 136,63135,64139,97145,01156,15
Doba obratu pohľadávok 31,7024,0419,4520,7918,95
Doba obratu zásob 92,0292,9296,8396,7698,29
Doba splácania záväzkov 75,3368,7064,1774,4292,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9141,2038,8444,7156,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,1054,0052,4861,3480,29
EBIT v minulom roku 5 128 1255 095 1155 837 8195 278 3405 214 703
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 121 6875 128 1255 095 1155 837 8195 278 340
EBITDA 24 120 31624 591 21823 334 16724 287 33420 975 718
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 120 31624 591 21823 334 16724 287 33420 975 718
Finančná páka 1,941,912,022,182,48
Finančné účty 1 177 8742 629 6171 945 8081 512 8661 009 383
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5153-0,5236-0,4950-0,4584-0,4040
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51530,52360,49500,45840,4040
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 560 48223 914 77123 274 23923 674 43220 511 254
Krátkodobé pohľadávky 11 833 8056 971 8664 189 3354 781 8614 209 844
Krátkodobé záväzky 25 969 55721 219 51918 408 90319 981 13422 709 437
Krytie dlhovej služby 270,9485,7871,1961,4547,51
Materiál 504 304623 480550 410382 821443 365
Nákladové úroky 81 218283 189324 254387 234433 405
Nákladové úroky v minulom roku 283 189324 254387 234433 405488 710
Náklady na predaný tovar 161 803 677144 908 064135 003 264126 026 776114 788 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 125 832 161112 734 652104 708 75997 993 47689 237 627
Neobežný majetok 25 814 54725 567 09626 789 05827 430 63129 877 825
Obežný majetok 50 832 55643 709 26038 942 87636 780 76032 710 923
Obrat aktív 2,672,692,612,522,34
Obrat neobežného majetku 8,007,356,465,954,94
Obrat obežného majetku 4,064,304,444,434,52
Obrat zásob 3,973,933,773,773,71
Odpisy 19 263 60518 765 48417 576 75817 754 29715 018 921
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 677 8679 469 0288 945 9508 953 3477 792 496
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 585 7389 296 4568 630 8088 800 9507 226 425
Osobné náklady 28 871 89426 585 42722 448 46619 991 90818 042 776
Ostatné náklady na finančnú činnosť 742 463735 964668 167637 669694 309
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 16 37723 99314 28913 48312 743
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 599 73315 179 80614 123 23712 071 60919 630 925
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 506 08122 518 89520 701 69521 928 08618 651 616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64270,62320,59350,54120,5470
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,601,681,851,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93320,94070,94490,97870,9978
Pohľadávky z obchodného styku 5 017 3816 018 3423 963 8804 771 9344 194 680
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52550,47910,23680,34380,2526
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,43-53,50-75,84-59,00-177,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,872,411,341,300,3315
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48460,47560,50430,54080,5958
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94030,90831,021,181,47
Pridaná hodnota 44 920 45942 661 52137 821 29036 943 26332 987 670
Primárna platobná neschopnosť 4,132,773,803,454,68
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,551,351,431,441,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,551,351,431,441,80
Služby 31 586 46828 068 01626 905 29124 319 62221 976 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 286 75069 866 78966 333 52464 804 16863 200 312
Spotreba materiálu… 4 385 0484 105 3963 389 2143 713 6783 573 966
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00009 991 1709 994 89010 367 184
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206 555 783188 025 370173 280 879163 125 681147 835 434
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83 12617 762296 9755 642108 551
Tržby z predaja tovaru 195 159 694178 090 574164 983 853154 549 841141 113 754
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 312 9639 917 0348 000 0518 570 1986 613 129
Účtovný cash flow -1 451 743683 809432 942503 483143 676
Úročený dlh 0,00000,00009 991 1709 994 89010 367 184
Úrokové krytie 50,7518,1115,7115,0812,18
Vlastné imanie 39 828 13436 585 65832 832 24729 707 31025 533 521
Všetky záväzky 37 450 81133 229 45733 455 10835 047 41037 657 683
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 8053 5003 5007 9908 111
Výsledok hospodárenia 4 845 5445 842 1595 749 0026 462 0665 960 443
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 845 5445 842 1595 749 0026 462 0665 960 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 242 4763 753 4113 124 9374 173 7893 632 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 753 4113 124 9374 173 7893 632 6953 376 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 040 4694 844 9364 770 8615 450 5854 844 935
Zásoby 31 725 08628 698 55327 778 36125 978 64824 031 309
Záväzky 37 450 81133 229 45733 455 10835 047 41037 657 683
Záväzky z obchodného styku 20 718 87916 677 45615 055 97316 469 35419 630 925
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 119 1461 497 650932 7364 397 7450,0000
Zisk pred zdanením 4 040 4694 844 9364 770 8615 450 5854 844 935
Zmena EBIT 0,80371,010,87281,111,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 94 2931 337305 38276 613104 905
Účtovné závierky