MATRAX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 250 7051 259 5001 413 2091 429 0071 343 706
Bankové úvery 0,000072 96977 8560,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,95100,94960,94530,93790,9328
Bežné bankové úvery 0,000072 96977 8560,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 4673 6503 4341 7512 727
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -18,140,027210,66-11,43-0,3915
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 96,6781,58123,05133,8550,07
Celkové tržby 7 516 9517 483 0878 074 1247 781 9500,0000
Celkový dlh 1 237 8991 244 2491 401 8171 418 4101 317 393
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -232 70572 60377 075-122 176-10 302
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 232 705366,00781,00122 17610 302
Čistý cash flow 232 339-415,00-121 395121 15610 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 28910 3329 9696 54519 630
Čistý zisk 2 8565 3233 7953 06218 956
Čistý zisk v minulom roku 5 3233 7953 062231,003 853
Cudzie zdroje -12 806-15 251-11 392-10 597-26 313
Daň z príjmov 2 2863 1155 7272 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 1155 7272 8852 8840,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2863 1155 7272 8850,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 5963 3400,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,7529,9833,4827,0431,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,9828,9128,8219,5224,91
Doba obratu aktív 61,0262,5163,8967,0368,44
Doba obratu pohľadávok 25,8830,1533,4827,0431,86
Doba obratu zásob 4 5106 3910,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 13 93113 1830,00000,000067,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,8157,5359,5866,4067,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13 79412 4940,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 10 3329 9696 5453 9694 549
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 28910 3329 9696 54519 630
EBITDA 18 32129 97535 24930 94839 245
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 32129 97535 24930 94839 245
Efektívna daňová sadzba 0,44460,36920,60140,48510,0000
Finančná páka 97,6782,58124,05134,8551,07
Finančné účty 232 705366,00781,00122 17610 302
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 84925 45125 08321 64131 185
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98010,92030,93260,99060,9792
Krátkodobé pohľadávky 527 729604 062740 715576 488625 414
Krátkodobé záväzky 1 225 8501 159 1381 317 9601 415 6091 315 747
Krytie dlhovej služby 15,9715,8378,8651,7558,23
Materiál 240 947435 826574 581627 333588 884
Nákladové úroky 1 1471 894447,00598,00674,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 894447,00598,00854,00696,00
Náklady na predaný tovar 7 342 8347 207 3497 917 1177 622 3357 066 288
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 32 11732 0930,00000,00000,0000
Neobežný majetok 82 35986 13993 698101 259116 379
Obežný majetok 1 159 8791 169 7111 316 0771 325 9971 224 600
Obrat aktív 5,985,845,715,455,33
Obrat neobežného majetku 90,8385,3786,1776,8561,57
Obrat obežného majetku 6,456,296,135,875,85
Odpisy 7 56015 12015 12015 1207 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7807 5607 5607 5607 560
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 7807 5607 5607 5600,0000
Osobné náklady 123 893122 356127 896132 6990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6154 52410 1919 3078 060
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 143,000,000025,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 213 7681 098 5311 279 0031 394 0550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 41620 44318 91518 18226 516
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22300,06030,04250,28900,7204
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25300,10290,10470,48850,7021
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89740,83460,81460,83440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,304,570,00000,00000,0141
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,201,231,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,071,101,0813,14
Pohľadávky z obchodného styku 491 400582 511637 516416 037488 947
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62720,49350,53370,49480,4852
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,055136,750,0938-0,0875-2,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 202,56-0,2191-271,58202,6015,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98980,98790,99190,99260,9804
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 96,6781,58123,05133,8550,07
Pridaná hodnota 138 052146 599157 005159 03199 359
Primárna platobná neschopnosť 2,471,892,013,350,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22300,34900,33310,28900,7204
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 67,5741,5139,7745,8333,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 67,5741,5139,7745,8333,57
Služby 760 633709 711114 232112 93285 569
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 250 7051 259 5001 413 2091 429 0071 343 706
Spotreba materiálu… 6 579 8696 591 6627 802 8857 509 4036 980 719
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000072 96977 8560,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 480 8867 353 9488 074 1227 781 3667 165 647
Tržby z predaja tovaru 52 23552 5720,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 428 6517 301 3768 074 1227 781 3667 165 647
Účtovný cash flow 232 339-415,00-121 395121 15610 302
Úročený dlh 0,000072 96977 8560,00000,0000
Úrokové krytie 5,485,4622,3010,9429,12
Vlastné imanie 12 80615 25111 39210 59726 313
Všetky záväzky 1 237 8991 244 2491 401 8171 418 4101 317 393
Výsledok hospodárenia 10 76114 85520 12915 82831 685
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 76114 85520 12915 82831 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8565 3233 7953 06218 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 3233 7953 062231,003 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1428 4389 5225 94722 971
Zásoby 396 849561 943574 581627 333588 884
Záväzky 1 237 8991 244 2491 401 8171 418 4101 317 393
Záväzky z obchodného styku 1 213 7681 098 5311 279 0031 394 0550,0000
Zisk pred zdanením 5 1428 4389 5225 94722 971
Zmena EBIT 0,60871,041,521,654,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 29 785126 1170,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 29 785126 1170,00000,00000,0000