MATRAX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 880 0511 250 7051 259 5001 413 2091 429 007
Bankové úvery 0,00000,000072 96977 8560,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92540,95100,94960,94530,9379
Bežné bankové úvery 0,00000,000072 96977 8560,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 4338 4673 6503 4341 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,17-18,140,027210,66-11,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 61,4996,6781,58123,05133,85
Celkové tržby 7 738 7287 516 9517 483 0878 074 1247 781 950
Celkový dlh 865 9671 237 8991 244 2491 401 8171 418 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 972-232 70572 60377 075-122 176
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 972232 705366,00781,00122 176
Čistý cash flow -227 733232 339-415,00-121 395121 156
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 9976 28910 3329 9696 545
Čistý zisk 1 2782 8565 3233 7953 062
Čistý zisk v minulom roku 2 8565 3233 7953 062231,00
Cudzie zdroje -14 084-12 806-15 251-11 392-10 597
Daň z príjmov 1 6292 2863 1155 7272 885
Daň z príjmov v minulom roku 2 2863 1155 7272 8852 884
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6292 2863 1155 7272 885
Dlhodobé pohľadávky 2 8672 5963 3400,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,2025,7529,9833,4827,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,5123,9828,9128,8219,52
Doba obratu aktív 40,7761,0262,5163,8967,03
Doba obratu pohľadávok 21,3425,8830,1533,4827,04
Doba obratu zásob 19 5214 5106 3910,00000,0000
Doba splácania záväzkov 50 88513 93113 1830,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,8559,8157,5359,5866,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 50 14913 79412 4940,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 28910 3329 9696 5453 969
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 9976 28910 3329 9696 545
EBITDA 15 46018 32129 97535 24930 948
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 46018 32129 97535 24930 948
Efektívna daňová sadzba 0,56040,44460,36920,60140,4851
Finančná páka 62,4997,6782,58124,05134,85
Finančné účty 4 972232 705366,00781,00122 176
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 59813 84925 45125 08321 641
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97760,98010,92030,93260,9906
Krátkodobé pohľadávky 457 717527 729604 062740 715576 488
Krátkodobé záväzky 860 3011 225 8501 159 1381 317 9601 415 609
Krytie dlhovej služby 171,7815,9715,8378,8651,75
Materiál 330 034240 947435 826574 581627 333
Nákladové úroky 90,001 1471 894447,00598,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 1471 894447,00598,00854,00
Náklady na predaný tovar 7 759 8477 342 8347 207 3497 917 1177 622 335
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 17132 11732 0930,00000,0000
Neobežný majetok 81 02882 35986 13993 698101 259
Obežný majetok 795 5901 159 8791 169 7111 316 0771 325 997
Obrat aktív 8,955,985,845,715,45
Obrat neobežného majetku 97,2490,8385,3786,1776,85
Obrat obežného majetku 9,906,456,296,135,87
Odpisy 8 4627 56015 12015 12015 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2313 7807 5607 5607 560
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 2313 7807 5607 5607 560
Osobné náklady 116 842123 893122 356127 896132 699
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0284 6154 52410 1919 307
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000143,000,000025,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 847 8571 213 7681 098 5311 279 0031 394 055
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 74010 41620 44318 91518 182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97990,89740,83460,81460,8344
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,324,304,570,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,111,201,231,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95161,051,071,101,08
Pohľadávky z obchodného styku 421 144491 400582 511637 516416 037
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54180,62720,49350,53370,4948
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0618-0,055136,750,0938-0,0875
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 530202,56-0,2191-271,58202,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98400,98980,98790,99190,9926
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 61,4996,6781,58123,05133,85
Pridaná hodnota 119 233138 052146 599157 005159 031
Primárna platobná neschopnosť 2,012,471,892,013,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 56,0167,5741,5139,7745,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 56,0167,5741,5139,7745,83
Služby 811 321760 633709 711114 232112 932
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 880 0511 250 7051 259 5001 413 2091 429 007
Spotreba materiálu… 6 786 4536 579 8696 591 6627 802 8857 509 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000072 96977 8560,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 879 1637 480 8867 353 9488 074 1227 781 366
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 11052 23552 5720,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 868 9707 428 6517 301 3768 074 1227 781 366
Účtovný cash flow -227 733232 339-415,00-121 395121 156
Úročený dlh 0,00000,000072 96977 8560,0000
Úrokové krytie 33,305,485,4622,3010,94
Vlastné imanie 14 08412 80615 25111 39210 597
Všetky záväzky 865 9671 237 8991 244 2491 401 8171 418 410
Výsledok hospodárenia 7 02510 76114 85520 12915 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 02510 76114 85520 12915 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 2782 8565 3233 7953 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8565 3233 7953 062231,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9075 1428 4389 5225 947
Zásoby 330 034396 849561 943574 581627 333
Záväzky 865 9671 237 8991 244 2491 401 8171 418 410
Záväzky z obchodného styku 847 8571 213 7681 098 5311 279 0031 394 055
Zisk pred zdanením 2 9075 1428 4389 5225 947
Zmena EBIT 0,47650,60871,041,521,65
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -155 90229 785126 1170,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -155 90229 785126 1170,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 56,000,00000,00000,00000,0000