CHEMSTAR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 706 1105 868 5705 848 7753 093 5633 074 546
Bežná likvidita III. stupeň 93,8440,047,5533,1624,39
Časové rozlíšenie aktív 2 1181 9331 9682 6002 729
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0143-0,1477-0,1095-0,1017-2,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87163,240,39871,5123,38
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,913,734,842,522,64
Celkové tržby 751 385765 669764 315331 1560,0000
Celkový dlh 4 245 2734 628 3604 847 6642 215 3432 229 092
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 231 366-2 252 231-2 069 033-1 959 372-1 731 913
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 231 3662 252 2312 069 0331 959 3721 731 913
Čistý cash flow -20 865183 198109 66189 2871 731 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 280 168303 542156 77230 46420 774
Čistý zisk 220 627239 099122 89123 58320 774
Čistý zisk v minulom roku 239 099122 89123 5839 18326 742
Cudzie zdroje -1 460 837-1 240 210-1 001 111-878 220-845 454
Daň z príjmov 59 54164 44333 8816 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 64 44333 8816 8813 0850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 54164 44333 8816 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,293,432,431,0481,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,893,432,431,041,08
Doba obratu aktív 2 7722 8002 8023 4773 459
Doba obratu pohľadávok 6,293,432,431,0481,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000474,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,6326,95131,7966,5383,35
EBIT v minulom roku 303 542156 77230 46412 26826 742
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 280 168303 542156 77230 46420 774
EBITDA 579 670635 153475 874162 085136 431
EBITDA marža 0,77150,82950,62260,48950,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 579 670635 153475 874162 085136 431
Finančná páka 3,914,735,843,523,64
Finančné účty 2 231 3662 252 2312 069 0331 959 3721 731 913
Hrubá marža 0,82240,81890,82740,83340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 579 436634 915477 737171 734129 513
Krátkodobé pohľadávky 12 9567 1905 073924,0072 156
Krátkodobé záväzky 23 93856 482275 07659 20174 089
Náklady na predaný tovar 133 444138 084129 46648 77957 044
Neobežný majetok 3 459 6703 607 2163 772 7011 130 6671 267 748
Obežný majetok 2 244 3222 259 4212 074 1061 960 2961 804 069
Odpisy 299 442330 970321 096132 064102 293
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 149 721165 485160 54866 032102 293
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 149 721165 485160 54866 0320,0000
Osobné náklady 158 886128 500299 327163 7490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 234,00238,00129,00251,006 918
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 9920,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 5329 3259 1622 1010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 520 069570 069443 987155 647123 067
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39100,38380,35380,63340,5633
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25710,20490,47340,59330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,894,882,111,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,361,020,93302,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,02780,23940,14390,27495,34
Pohľadávky z obchodného styku 8 0097 1905 073924,00959,00
Pohotová likvidita II. stupeň 93,8440,047,5533,1624,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 70,01-6,77-9,13-9,84-0,4882
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74400,78870,82880,71610,7250
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,913,734,842,522,64
Pridaná hodnota 617 924627 016632 356275 991267 409
Primárna platobná neschopnosť 0,56591,301,812,270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 93,2139,887,5233,1023,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,327,2910,1913,6716,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,327,2910,1913,6716,34
Služby 53 52649 88142 73816 17221 315
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 706 1105 868 5705 848 7753 093 5633 074 546
Spotreba materiálu… 79 91888 20386 72832 60735 729
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 751 368765 100761 822329 720324 453
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 9500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 751 368765 100761 822324 770324 453
Účtovný cash flow -20 865183 198109 66189 2871 731 913
Vlastné imanie 1 460 8371 240 2101 001 111878 220845 454
Všetky záväzky 4 245 2734 628 3604 847 6642 215 3432 229 092
Výsledok hospodárenia 280 228304 183154 77830 02134 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 280 228304 183154 77830 02134 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 220 627239 099122 89123 58320 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 239 099122 89123 5839 18326 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 280 168303 542156 77230 46427 238
Záväzky 4 245 2734 628 3604 847 6642 215 3432 229 092
Záväzky z obchodného styku 4 5329 3259 1622 1010,0000
Zisk pred zdanením 280 168303 542156 77230 46427 238
Zmena EBIT 0,92301,945,152,480,7768
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 9500,0000