Terraprojekt a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 239 8171 517 1071 579 8761 439 734895 444
Bežná likvidita III. stupeň 2,973,205,433,325,32
Časové rozlíšenie aktív 10 36412 43711 21622 84425 013
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000250,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1281-0,3172-0,73620,31500,4676
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,541,700,92340,46440,2733
Celkové tržby 500 031488 5431 010 5161 450 4220,0000
Celkový dlh 966 568955 141758 462456 560192 159
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 391-4 976-149 545-357 071-76 475
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5774-0,5311-0,15020,09020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 3914 976149 545357 07176 475
Čistý cash flow 53 415-144 569-207 526134 83076 475
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -287 029-250 255-148 878133 91240 013
Čistý zisk -288 717-259 448-151 760130 81740 013
Čistý zisk v minulom roku -259 448-151 760130 817154 322-186 791
Cudzie zdroje -273 249-561 966-821 414-983 174-703 035
Daň z príjmov 0,0000960,002 8823 0950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8823 09521 3260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8823 0950,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000057 05344 78813 5700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 2911 076510,61261,92355,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 763,29201,00123,7737,71303,19
Doba obratu aktív 1 3671 133588,54362,45414,02
Doba obratu pohľadávok 1 2911 118527,29265,33355,98
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000180,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 459,92340,52105,01107,7775,61
EBIT v minulom roku -250 255-148 878133 912175 648-186 791
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -287 029-250 255-148 878133 91240 013
EBITDA -285 242-248 883-144 174151 82749 739
EBITDA marža -0,5704-0,5094-0,14270,10470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -285 242-248 883-144 174151 82749 739
Finančná páka 4,542,701,921,461,27
Finančné účty 58 3914 976149 545357 07176 475
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2204-0,3704-0,5199-0,6829-0,7851
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22040,37040,51990,68290,7851
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -285 464-249 121-144 461151 67849 508
Krátkodobé pohľadávky 1 170 5471 439 5471 370 6671 040 388769 926
Krátkodobé záväzky 416 989455 775281 880428 068163 537
Krytie dlhovej služby -168,98-30,230,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000187,00
Nákladové úroky 1 6888 2330,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 2330,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 574 963386 396705 562833 588331 172
Neobežný majetok 515,003 0943 6605 86123 843
Obežný majetok 1 228 9381 501 5761 565 0001 411 029846 588
Obrat aktív 0,26690,32200,62021,010,8816
Obrat neobežného majetku 642,58157,90267,70247,3733,11
Obrat obežného majetku 0,26930,32540,62611,030,9325
Odpisy 312,001 1344 40217 8269 428
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 156,00567,002 2018 9139 428
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 156,00567,002 2018 9130,0000
Osobné náklady 306 435346 590396 016464 4450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 222,00238,00287,00149,00231,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 395 762261 382237 012394 2690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -288 405-258 314-147 358148 64349 441
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,06-0,4617-0,18480,13310,0569
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,263,391,440,75360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,38
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,79640,29470,69251,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,79560,29380,68491,2848,61
Pohľadávky z obchodného styku 692 045269 034332 242149 787655 739
Pohotová likvidita II. stupeň 2,973,205,433,325,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,123,893,96-7,29-9,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 31,64-17,560,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77960,62960,48010,31710,2146
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,541,700,92340,46440,2733
Pridaná hodnota -244 034102 147274 237616 273458 254
Primárna platobná neschopnosť 0,57190,97160,71342,630,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,06-0,4617-0,18480,13310,0569
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14000,01090,53050,83410,4669
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,39-3,84-5,263,013,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,39-3,84-5,263,013,86
Služby 557 310364 402672 959805 348308 928
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 239 8171 517 1071 579 8761 439 734895 444
Spotreba materiálu… 17 65321 99432 60328 24022 244
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 332 099488 543979 7991 449 861789 426
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 1700,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 330 929488 543979 7991 449 861789 426
Účtovný cash flow 53 415-144 569-207 526134 83076 475
Úrokové krytie -170,04-30,400,00000,00000,0000
Vlastné imanie 273 249561 966821 414983 174703 035
Všetky záväzky 966 568955 141758 462456 560192 159
Výsledok hospodárenia -285 554-250 017-148 576134 00140 311
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -285 554-250 017-148 576134 00140 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -288 717-259 448-151 760130 81740 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -259 448-151 760130 817154 322-186 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -288 717-258 488-148 878133 91240 015
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000187,00
Záväzky 966 568955 141758 462456 560192 159
Záväzky z obchodného styku 395 762261 382237 012394 2690,0000
Zisk pred zdanením -288 717-258 488-148 878133 91240 015
Zmena EBIT 1,151,68-1,110,7624-0,2142