GARFIN HOLDING, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 922 61648 046 48840 065 91041 108 97037 760 024
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,24950,15650,20060,3749
Časové rozlíšenie aktív 32 12334 65029 16228 9263 127 631
Časové rozlíšenie pasív 0,0000417,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3741-0,93090,1474-0,1482-0,0084
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,6813,468,439,382,05
Celkové tržby 970 3822 193 1943 081 6313 603 0920,0000
Celkový dlh 7 226 64644 723 17635 816 49737 148 20025 388 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 143 331-3 151 955-58 816-685 049-104 193
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,50-0,0356-0,13930,33940,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 143 3313 151 95558 816685 049104 193
Čistý cash flow -1 008 6243 093 139-626 233587 118104 193
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 3771 547 146849 0002 125 713-661 747
Čistý zisk -1 450 911-78 112-429 4041 222 965-1 120 672
Čistý zisk v minulom roku -78 112-429 4041 222 965-9 757 065-1 351 286
Cudzie zdroje -2 695 970-3 322 895-4 249 413-3 960 770-12 371 273
Daň z príjmov 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 2201 247617,39642,42145,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 151,06285,20149,2480,90145,00
Doba obratu aktív 3 8618 0124 7514 1649 218
Doba obratu pohľadávok 1 2201 247617,39642,42145,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 405
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 0347 1264 0113 5622 491
EBIT v minulom roku 1 547 146849 0002 125 713-9 112 186-1 053 039
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 3771 547 146849 0002 125 713-661 747
EBITDA -203 9761 091 393682 4012 124 435-659 289
EBITDA marža -0,21020,49760,22140,58960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -203 9761 091 393682 4012 124 435-659 289
Finančná páka 3,6814,469,4310,383,05
Finančné účty 2 143 3313 151 95558 816685 049104 193
Hrubá marža 0,19030,65390,31700,80070,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -140 8881 089 865688 0012 124 277-659 393
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52690,88940,84430,85540,2702
Krátkodobé pohľadávky 3 134 4697 476 2005 206 5776 341 508593 945
Krátkodobé záväzky 5 227 77942 732 32533 828 05735 166 52710 204 196
Krytie dlhovej služby -0,14420,67270,53502,36-1,44
Nákladové úroky 1 414 6541 622 3781 275 524899 868458 925
Nákladové úroky v minulom roku 1 622 3781 275 524899 868641 999298 247
Náklady na predaný tovar 753 502754 8602 101 341717 8981 093 707
Neobežný majetok 4 612 69337 383 68334 771 35534 053 48733 934 255
Obežný majetok 5 277 80010 628 1555 265 3937 026 557698 138
Obrat obežného majetku 0,17780,20600,58460,51282,14
Odpisy 0,00000,0000360,004 3642 182
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000180,002 1822 182
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000180,002 1820,0000
Osobné náklady 365 727342 149291 273115 6430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 246,001 528234,00158,00104,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 65 27164 07163 37178 6900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 450 911-78 112-429 0441 227 329-1 118 490
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5382-0,0235-0,10110,3088-0,0906
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,980,23860,29820,04010,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,041,41-0,20320,16290,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50494,193,3524,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50494,193,3524,04183,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,081,41-0,20340,16300,0697
Pohľadávky z obchodného styku 388 2711 710 3381 258 544798 638593 941
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,24950,15650,20060,3749
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,67-1,076,79-6,75-118,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,71301,91-0,49100,65240,2270
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72830,93080,89390,90370,6724
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,6813,468,439,382,05
Pridaná hodnota 184 6401 434 052976 7632 885 139401 428
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5382-0,0235-0,10110,3088-0,0906
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -35,4340,9852,4917,49-38,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -35,4340,9852,4917,49-38,51
Služby 732 431740 4162 088 800702 2021 055 630
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 922 61648 046 48840 065 91041 108 97037 760 024
Spotreba materiálu… 21 07114 44412 54115 69638 077
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 969 8092 188 9123 081 0213 603 0371 495 135
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 6670,00002 9170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 938 1422 188 9123 078 1043 603 0371 495 135
Účtovný cash flow -1 008 6243 093 139-626 233587 118104 193
Úrokové krytie -0,02360,95360,66562,36-1,44
Vlastné imanie 2 695 9703 322 8954 249 4133 960 77012 371 273
Všetky záväzky 7 226 64644 723 17635 816 49737 148 20025 388 751
Výsledok hospodárenia -203 9761 091 393684 9582 120 071-661 471
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -203 9761 091 393684 9582 120 071-661 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 450 911-78 112-429 4041 222 965-1 120 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -78 112-429 4041 222 965-9 757 065-1 351 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 448 031-75 232-426 5241 225 845-1 120 672
Záväzky 7 226 64644 723 17635 816 49737 148 20025 388 751
Záväzky z obchodného styku 65 27164 07163 37178 6900,0000
Zisk pred zdanením -1 448 031-75 232-426 5241 225 845-1 120 672
Zmena EBIT -0,02161,820,3994-0,23330,6284
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 31 6670,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky