ORGA - TRADE a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 519 1621 054 320833 4162 430 1124 662 501
Bežná likvidita III. stupeň 1,344,598,822,541,03
Časové rozlíšenie aktív 259 312338 790338 35484 1931 386
Časové rozlíšenie pasív 73 08083 5560,000020 2290,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4005-0,18882,940,0570-5,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13991,15-21,05-0,08800,5188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,890,20620,31260,675810,10
Celkové tržby 4 517 1882 612 5671 773 8969 081 713858 389
Celkový dlh 3 304 502165 973198 486971 8254 242 541
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 025 199-568 052-416 119-2 281 140-2 363 059
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 025 199568 052416 1192 281 1402 363 059
Čistý cash flow 457 147151 933-1 865 021-81 9192 182 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 915 455470 081255 3921 287 34495 967
Čistý zisk 721 306384 517214 6561 018 09897 543
Čistý zisk v minulom roku 384 517214 6561 018 09897 543-299 857
Cudzie zdroje -1 141 580-804 791-634 930-1 438 058-419 960
Daň z príjmov 194 14984 96140 736269 246-3 192
Daň z príjmov v minulom roku 84 96140 736269 246-3 192129,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 194 14984 96140 736269 246-3 192
Dlhodobé pohľadávky 9 7039 7039 7030,0000330 149
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 258,4111,745,492,10830,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 205,1011,730,00002,09829,89
Doba obratu aktív 365,30148,00171,4997,671 983
Doba obratu pohľadávok 259,1913,117,492,10970,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 264,1918,5618,2337,411 789
EBIT v minulom roku 470 081255 3921 287 34495 967-299 417
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 915 455470 081255 3921 287 34495 967
EBITDA 973 196530 557298 9741 300 987124 879
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 973 196530 557298 9741 300 987124 879
Finančná páka 3,961,311,311,6911,10
Finančné účty 1 025 199568 052416 1192 281 1402 363 059
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2526-0,7633-0,7618-0,5918-0,0901
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25260,76330,76180,59180,0901
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 967 375537 696297 9631 299 862124 138
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72320,12540,10630,38300,9022
Krátkodobé pohľadávky 3 196 80083 65626 68152 2061 951 835
Krátkodobé záväzky 3 268 340132 18588 603930 8494 206 378
Krytie dlhovej služby 13,326,300,000064,3177,28
Materiál 230,00308,00290,00120,00146,00
Nákladové úroky 0,0000603,000,00000,00001 616
Nákladové úroky v minulom roku 603,000,00000,00001 616311,00
Náklady na predaný tovar 3 272 5881 915 6231 153 5246 941 970517 980
Neobežný majetok 27 91853 81142 26912 45315 926
Obežný majetok 4 231 932661 719452 7932 333 4664 645 189
Obrat aktív 0,99922,472,133,740,1840
Obrat neobežného majetku 161,7448,3241,97729,2653,88
Obrat obežného majetku 1,073,933,923,890,1847
Odpisy 51 78660 96642 86813 54428 584
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 89330 48321 4346 77214 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 89330 48321 4346 77214 292
Osobné náklady 291 888182 189338 104843 010237 485
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8216 1951 0111 125741,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 091 1753 9714 8498 0834 168 696
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 773 092445 483257 5241 031 642126 127
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,63180,47780,33810,70800,2323
Podiel EBIT k aktívam 0,20260,44590,30640,52970,0206
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20590,48420,30640,53420,0206
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,77730,56060,34290,87040,2104
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22690,53880,49930,93870,5068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23480,26610,54500,39400,6984
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10120,0582-1,05-0,00902,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,263,761,832,541,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,622,821,632,501,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10120,0584-1,05-0,00902,54
Pohľadávky z obchodného styku 2 537 38983 5560,000052 1061 950 905
Pohotová likvidita II. stupeň 1,344,598,822,541,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,50-5,300,340417,55-0,1924
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000251,960,00000,00001 350
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73120,15740,23820,39990,9099
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,890,20620,31260,675810,10
Pridaná hodnota 1 242 916684 592620 3722 139 508340 066
Primárna platobná neschopnosť 1,220,04750,00000,15512,14
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63180,47780,33810,70800,2323
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30682,634,702,400,5618
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,400,31280,66390,747033,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,400,31280,66390,747033,97
Služby 2 173 7091 898 3791 135 885808 300508 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 519 1621 054 320833 4162 430 1124 662 501
Spotreba materiálu… 1 098 87917 24417 6396 133 6709 818
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 515 5042 606 8821 773 8969 081 478858 046
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 6670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 515 5042 600 2151 773 8969 081 478858 046
Účtovný cash flow 457 147151 933-1 865 021-81 9192 182 310
Úrokové krytie 0,0000779,570,00000,000059,39
Vlastné imanie 1 141 580804 791634 9301 438 058419 960
Všetky záväzky 3 304 502165 973198 486971 8254 242 541
Výnosy budúcich období krátkodobé 73 08083 5560,000020 2290,0000
Výsledok hospodárenia 921 410476 258256 1061 287 44396 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 921 410476 258256 1061 287 44396 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 721 306384 517214 6561 018 09897 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 384 517214 6561 018 09897 543-299 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 915 455469 478255 3921 287 34494 351
Zásoby 230,00308,00290,00120,00146,00
Záväzky 3 304 502165 973198 486971 8254 242 541
Záväzky z obchodného styku 3 091 1753 9714 8498 0834 168 696
Zisk pred zdanením 915 455469 478255 3921 287 34494 351
Zmena EBIT 1,951,840,198413,41-0,3205
Účtovné závierky