B.M.A. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 168 96987 045196 2500,00000,0000
Bankové úvery 73 5480,000064 2730,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,111,000,00000,0000
Bežné bankové úvery 73 5480,000064 2730,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000387,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 1670,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8836-0,6176-1,140,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,646,9913,780,00000,0000
Celkové tržby 628 715481 8260,00000,00000,0000
Celkový dlh 156 58476 150181 8860,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 605-6 72949 1900,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 9436 72915 0830,00000,0000
Čistý cash flow 10 9436 72915 0830,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 8148 2398 7880,00000,0000
Čistý zisk 5 2943 5594 7870,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 5593 832909,000,00000,0000
Cudzie zdroje -12 385-10 895-13 1970,00000,0000
Daň z príjmov 2 8803 0290,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0292 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8803 0290,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,3058,21154,160,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,086,6392,520,00000,0000
Doba obratu aktív 98,1165,94180,830,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 90,3058,21154,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000122,810,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,3657,17107,670,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 23911 1772 3830,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 8148 2398 7880,00000,0000
EBITDA 14 21313 25022 3040,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 21313 25022 3040,00000,0000
Finančná páka 13,647,9914,870,00000,0000
Finančné účty 10 9436 72915 0830,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 79010 30221 2630,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48270,86700,59540,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 155 52676 839167 3060,00000,0000
Krátkodobé záväzky 81 56975 469116 8530,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 68 45770 3320,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 3,908,035,570,00000,0000
Nákladové úroky 3 6401 6514 0010,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6514 4651 4740,00000,0000
Náklady na predaný tovar 578 708446 670347 2850,00000,0000
Neobežný majetok 2 5003 47713 4740,00000,0000
Obežný majetok 166 46983 568182 3890,00000,0000
Obrat aktív 3,725,542,020,00000,0000
Obrat neobežného majetku 251,45138,5829,400,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,785,772,170,00000,0000
Odpisy 977,002 06410 2960,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 977,002 06410 2960,00000,0000
Osobné náklady 29 63021 2510,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4232 9481 0410,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 2715 62315 0830,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13520,71170,11230,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59360,60450,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,650,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,514,740,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 112 0838 757100 4120,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,111,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,13-1,62-0,87500,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,014,083,770,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92670,87480,92680,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,646,9913,780,00000,0000
Pridaná hodnota 49 91735 15648 8430,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,61088,030,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,025,758,150,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,025,758,150,00000,0000
Služby 558 566423 680334 4030,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 168 96987 045196 2500,00000,0000
Spotreba materiálu… 20 14222 99012 8820,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 73 5480,000064 2730,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 628 625481 826396 1280,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 628 625481 826396 1280,00000,0000
Účtovný cash flow 10 9436 72915 0830,00000,0000
Úročený dlh 73 5480,000064 2730,00000,0000
Úrokové krytie 3,254,992,200,00000,0000
Vlastné imanie 12 38510 89513 1970,00000,0000
Všetky záväzky 156 58476 150181 8860,00000,0000
Výsledok hospodárenia 13 23611 18612 0080,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 23611 18612 0080,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2943 5594 7870,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5593 832909,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 1746 5887 6260,00000,0000
Záväzky 156 58476 150181 8860,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 68 45770 3320,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 1746 5887 6260,00000,0000
Zmena EBIT 1,430,73713,690,00000,0000