SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 101 556 671108 811 173101 041 53593 652 687106 286 809
Bankové úvery 600 0002 000 0002 000 0002 000 00019 216 789
Bežná likvidita III. stupeň 2,741,720,84420,94111,64
Bežné bankové úvery 600 0002 000 0002 000 0002 000 00019 216 789
Časové rozlíšenie aktív 4 1012 864947,00172,001 711
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000235,001 113235,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01090,00140,0390-0,0419-0,5494
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1028-0,0047-0,07180,33286,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66551,252,261,131,38
Celkové tržby 3 073 886797 7144 419 7742 574 1920,0000
Celkový dlh 40 578 94760 474 54270 013 49849 770 27361 582 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 33 894 60838 020 90044 133 38438 472 76527 633 179
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,13140,98120,64700,66210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 907874 329940 6512 151 36624 560 817
Čistý cash flow -665 422-66 322-1 210 7151 838 40124 560 817
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 634 4493 239 4125 394 4955 375 4276 160 940
Čistý zisk 403 889782 7332 859 4431 704 2992 035 946
Čistý zisk v minulom roku 782 7332 859 4431 704 2999 609 845202 139
Cudzie zdroje -60 977 724-48 336 631-31 027 802-43 881 301-44 704 372
Daň z príjmov 64 43394 549-85 651-40 9990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 94 549-85 651-40 99997 4800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64 43394 549-85 651-40 9990,0000
Dlhodobé pohľadávky 82 92479 1964 563 8714 388 669389 041
Dlhodobé zmenky na úhradu 1 221 622204 1780,00001 086 070682 153
Dlhodobý dlh 26 631 72525 122 50427 674 20612 461 69721 409 059
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28 36630 31918 7185 6422 845
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24 34319 4227 3972 215988,80
Doba obratu aktív 75 77370 46668 14719 26211 204
Doba obratu pohľadávok 28 42830 37021 7966 5452 886
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000910,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 8319 06211 3711 136429,85
EBIT v minulom roku 3 239 4125 394 4955 375 42713 573 2324 237 669
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 634 4493 239 4125 394 4955 375 4276 160 940
EBITDA 119 235274 3324 435 418-2 372 8382 324 079
EBITDA marža 0,03880,34391,00-0,92180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 119 235274 3324 435 418-2 372 8382 324 079
Finančná páka 1,672,253,262,132,38
Finančné účty 208 907874 329940 6512 151 36624 560 817
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6004-0,4442-0,3071-0,4686-0,4206
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60040,44420,30710,46860,4206
Hrubá marža 0,00270,70290,3231-0,88640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 350 405588 3715 002 2651 890 1871 703 905
Krátkodobé finančné výpomoci 6 871 79011 772 72515 399 82926 162 43411 568 148
Krátkodobé pohľadávky 38 018 19246 817 38227 753 68927 431 99826 986 345
Krátkodobé záväzky 6 474 26713 993 14916 859 9165 524 1254 077 792
Krytie dlhovej služby 0,05500,11611,69-0,63900,5634
Nákladové úroky 2 166 1272 362 1302 620 7033 712 1274 124 994
Nákladové úroky v minulom roku 2 362 1302 620 7033 712 1273 865 9074 035 530
Náklady na predaný tovar 480 79882 2501 839 6181 250 4601 633 992
Neobežný majetok 25 695 11426 191 44218 216 50721 005 60448 567 313
Obežný majetok 75 857 45682 616 86782 824 08172 646 91157 717 785
Odpisy 1 6321 6321 6321 632-10 222
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 816,00816,00816,00816,00-10 222
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 816,00816,00816,00816,000,0000
Osobné náklady 0,00000,0000110 452120 3360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 173 358110 15381 269383 048620 174
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 60267 11610 4184 135 6130,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 246 238323 2542 937 8102 805 5300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 405 521784 3652 861 0751 705 9312 025 724
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,2165-0,0831-0,27390,71420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,12
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000012,93-18,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,15343,5912,74-18,71-178,89
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,36-0,1177-2,241,047,09
Pohľadávky z obchodného styku 32 626 24529 990 57910 967 30410 771 7409 380 215
Pohotová likvidita II. stupeň 2,741,720,83760,87821,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 91,64728,8225,63-23,87-1,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3072-0,0281-0,46200,49525,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39960,55580,69290,53140,5794
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66551,252,261,131,38
Pridaná hodnota 8 404560 7371 428 060-2 281 6741 828 581
Primárna platobná neschopnosť 0,04640,05730,41700,50530,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01500,03150,02750,06390,7045
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 340,33220,4415,79-20,9726,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 340,33220,4415,79-20,9726,50
Služby 478 05479 3651 839 5481 249 0101 629 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 101 556 671108 811 173101 041 53593 652 687106 286 809
Spotreba materiálu… 2 7442 88570,001 4504 625
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 103 51538 895 22945 074 03540 624 13152 193 996
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 721 650145 648 71868 054 10196 330 72163 366 819
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 99 030 985144 906 55967 194 06894 300 84659 904 246
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 201 463178 538318 849255 2300,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000071 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 489 202563 621541 1841 703 6453 462 573
Účtovný cash flow -665 422-66 322-1 210 7151 838 40124 560 817
Úročený dlh 34 103 51538 895 22945 074 03540 624 13152 193 996
Úrokové krytie 1,221,372,061,451,49
Vlastné imanie 60 977 72448 336 63131 027 80243 881 30144 704 372
Všetky záväzky 40 578 94760 474 54270 013 49849 770 27361 582 202
Vydané dlhopisy 25 410 10324 918 32627 674 20611 375 62720 726 906
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000235,001 113235,00
Výsledok hospodárenia 246 497251 954618 982-2 308 7592 334 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 246 497251 954618 982-2 308 7592 334 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 403 889782 7332 859 4431 704 2992 035 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 782 7332 859 4431 704 2999 609 845202 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 468 322877 2822 773 7921 663 3001 285 505
Zásoby 36 112108 680228 5992 120 1465 781 582
Záväzky 40 578 94760 474 54270 013 49849 770 27361 582 202
Záväzky z obchodného styku 1 512 7701 717 3664 573 6005 442 7350,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 19953 779245 4572 637 2050,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 265 3331 340 3331 390 3330,00000,0000
Zisk pred zdanením 468 322877 2822 773 7921 663 3001 285 505
Zmena EBIT 0,81320,60051,000,39601,45
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 72 569199 2844 133 653189 5190,0000
Účtovné závierky