BerCar s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 225 321230 908219 583213 733246 609
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,141,140,95900,8251
Časové rozlíšenie aktív 956,00724,001 077429,002 198
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2528-0,0640-0,1795-0,8726-0,5918
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,012,252,152,613,16
Celkové tržby 410 632371 723443 980419 8470,0000
Celkový dlh 150 521159 811149 925154 511187 376
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -110 839-91 932-87 383-74 879-35 054
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 110 83991 93287 38374 87935 054
Čistý cash flow 18 9074 54912 50451 67535 054
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 3012 40012 0041 7865 743
Čistý zisk 3 7041 43810 436360,005 743
Čistý zisk v minulom roku 1 43810 436360,004 2444 904
Cudzie zdroje -74 800-71 097-69 658-59 222-59 233
Daň z príjmov 597,00962,001 5681 4260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 962,001 5681 4261 0190,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 597,00962,001 5681 4260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,0581,7563,6559,1596,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,0581,6363,6558,9696,44
Doba obratu aktív 202,72235,50189,11195,58213,71
Doba obratu pohľadávok 51,0581,7563,6559,1596,44
Doba obratu zásob 53,17469,747,8511,582,67
Doba splácania záväzkov 8 69560 9101 0561 086195,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 128,60155,39122,99135,03156,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 339,572 98457,2770,920,0000
EBIT v minulom roku 2 40012 0041 7865 2634 904
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 3012 40012 0041 7865 743
EBITDA 14 541-265,0030 03222 90110 810
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 541-265,0030 03222 90110 810
Efektívna daňová sadzba 0,13880,40080,13060,79840,0000
Finančná páka 3,013,253,153,614,16
Finančné účty 110 83991 93287 38374 87935 054
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 42322 89366 21353 95317 264
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63440,65980,65030,69040,7317
Krátkodobé pohľadávky 56 73780 15373 90764 644111 285
Krátkodobé záväzky 142 934152 359142 805147 568180 444
Materiál 874,001 1751 062773,00355,00
Náklady na predaný tovar 300 488277 021324 878300 505336 109
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 000913,0049 36449 58048 493
Neobežný majetok 55 91556 92456 15472 20897 717
Obežný majetok 168 450173 260162 352141 096146 694
Obrat aktív 1,801,551,931,871,71
Obrat neobežného majetku 7,266,297,555,524,31
Obrat obežného majetku 2,412,072,612,832,87
Obrat zásob 6,860,777046,4831,52136,60
Odpisy 9 5207 51632 10831 28411 418
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7603 75816 05415 64211 418
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 7603 75816 05415 6420,0000
Osobné náklady 91 56880 36970 71773 6590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3222 8042 9495 8005 759
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000012 213
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 5827 4647 7459 6330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 2248 95442 54431 64417 161
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87030,99380,71470,74880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17,5388,582,001,980,2531
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,011,401,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,92020,96220,93747,45
Pohľadávky z obchodného styku 56 73780 04273 90764 431111 285
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,131,140,94840,8232
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,96-15,63-5,57-1,15-1,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66800,69210,68280,72290,7598
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,012,252,152,613,16
Pridaná hodnota 105 20980 86998 94098 37585 084
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77550,60340,61190,50740,1943
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,35-603,064,996,7517,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,35-603,064,996,7517,33
Služby 43 32737 55359 89448 21952 439
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 225 321230 908219 583213 733246 609
Spotreba materiálu… 251 161238 555215 620202 706235 177
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 407 299370 871443 383417 306421 193
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 60212 98119 56518 4260,0000
Tržby z predaja tovaru 18 56121 55425 50238 30644 120
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 387 136336 336398 316360 574377 073
Účtovný cash flow 18 9074 54912 50451 67535 054
Vlastné imanie 74 80071 09769 65859 22259 233
Všetky záväzky 150 521159 811149 925154 511187 376
Výsledok hospodárenia 6 6235 20014 9477 583-608,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 6235 20014 9477 583-608,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 7041 43810 436360,005 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 43810 436360,004 2444 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 3012 40012 0041 7865 859
Zásoby 874,001 1751 0621 573355,00
Záväzky 150 521159 811149 925154 511187 376
Záväzky z obchodného styku 5 5827 4647 7459 6330,0000
Zisk pred zdanením 4 3012 40012 0041 7865 859
Zmena EBIT 1,790,19996,720,33941,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 5422 4600,0000