OMNICO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 711 022619 135626 433596 852715 579
Aktivácia 0,00000,00000,000012 0170,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,062,162,062,280,8231
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 737
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,220,06700,60160,79830,0203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62160,69720,77140,7026-13,45
Celkové tržby 192 377178 42289 76982 2060,0000
Celkový dlh 272 543254 328272 790246 293773 071
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 220 019146 902225 277239 712333 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 8486 74217 8032 8698 743
Čistý cash flow 28 8486 74217 8032 8698 743
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 114 15414 6914 60910 034-270,00
Čistý zisk 73 67211 1643 0857 386-270,00
Čistý zisk v minulom roku 11 1643 0857 386-12 67510 102
Cudzie zdroje -438 479-364 807-353 643-350 55957 492
Daň z príjmov 20 4823 5271 5242 6480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5271 5242 648960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 4823 5271 5242 6480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 0991 1072 2403 2314 987
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 121,68146,77298,14521,221 257
Doba obratu aktív 1 5021 2912 6203 5075 712
Doba obratu pohľadávok 1 0991 1072 2403 2314 987
Doba obratu zásob 824,07345,91235,692 1800,0000
Doba splácania záväzkov 1 5262 735740,41831,847 576
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,78209,74123,7921,123 434
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 694,172 708740,410,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 6914 60910 034-11 71510 102
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 114 15414 6914 60910 034-270,00
EBITDA 113 05716 1433 70428 78332 390
EBITDA marža 0,58770,09050,04130,35010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 113 05716 1433 70428 78332 390
Finančná páka 1,621,701,771,70-12,45
Finančné účty 28 8486 74217 8032 8698 743
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6167-0,5892-0,5645-0,58730,0803
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61670,58920,56450,5873-0,0803
Hrubá marža 0,59740,13010,07960,38780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 135 39820 6173 61638 69828 182
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03310,16240,04720,00600,6013
Krátkodobé finančné výpomoci 248 867153 644243 080242 581342 695
Krátkodobé pohľadávky 520 044530 578535 421549 787624 757
Krátkodobé záväzky 23 558100 56629 5923 594430 258
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 71599 57829 5920,00000,0000
Krytie dlhovej služby 5,650,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 20 0000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 57 823151 80480 11230 24220 729
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 63413 42214 5881 5772 850
Neobežný majetok 149 41069 09563 78934 77679 342
Obežný majetok 561 612550 040562 644562 076633 500
Obrat neobežného majetku 1,162,531,371,790,5763
Obrat zásob 0,44291,061,550,16740,0000
Odpisy 32 76223 90021 17923 66426 487
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 76223 90021 17923 66426 487
Ostatné náklady na finančnú činnosť 159,00126,0088,0085,004 208
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 106 43435 06424 26431 05026 217
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 20,401,730,489620,211,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,510,97100,33731,350,9438
Pohľadávky z obchodného styku 57 59170 37571 27288 704157 518
Pohotová likvidita II. stupeň 2,012,112,032,240,8231
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,20-54,11-19,86-122,196,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,440,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38330,41080,43550,41271,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62160,69720,77140,7026-13,45
Pridaná hodnota 114 92423 2087 14331 87624 999
Primárna platobná neschopnosť 0,18611,410,41520,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,4115,7573,658,5623,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,4115,7573,658,5623,87
Služby 35 405117 47053 28032 12110 259
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 711 022619 135626 433596 852715 579
Spotreba materiálu… 16 78420 91212 2448 5617 620
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 248 867153 644243 080242 581342 695
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 183 997177 31287 25567 11845 728
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 2502 3000,00005 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 18118 05614 7341 7543 015
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 166 566156 95672 52160 36442 713
Účtovný cash flow 28 8486 74217 8032 8698 743
Úročený dlh 248 867153 644243 080242 581342 695
Úrokové krytie 5,710,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 438 479364 807353 643350 559-57 492
Všetky záväzky 272 543254 328272 790246 293773 071
Výsledok hospodárenia 85 637-10 172-17 47510 1194 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 637-10 172-17 47510 1194 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73 67211 1643 0857 386-270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 1643 0857 386-12 67510 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 94 15414 6914 60910 034100,00
Zásoby 12 72012 7209 4209 4200,0000
Záväzky 272 543254 328272 790246 293773 071
Záväzky z obchodného styku 10 71599 57829 5920,00000,0000
Zisk pred zdanením 94 15414 6914 60910 034100,00
Zmena EBIT 7,773,190,4593-0,8565-0,0267
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 9084 7150,00000,00001 595